Active volcanoes / Aktive vulkaner:

Chiliques, Chile  Cerro Chiliques (5778 m) 18.4.1998
© Copyright: Bernhard Mühr


Chiliques er en stratovulkan på 5.778 moh med et 500 m bredt krater i det nordlige Chile,
hvor den rager omkring 1.300 m opp over omgivelsene. Man har hittil ansett den for å være en sovende vulkan, dvs. ikke utbrudd i s.k. historisk tid. Chiliques ligger nærmere bestemt
på 23º34'S og 67º42'V. Dette er like syd for den aktive Lascar-vulkanen, og nord for
en kjede med gamle vulkaner, Cordon Puntas Negras - Chalviri.

15.april 2002
Den 6 januar i år, tok satelliten Aster bilder om natten av området rundt Chiliques, og fant varme områder i krateret så vel som langs de øvre kantene på vulkansidene. Tidligere nattebilder fra
den 24.mai i år 2000 viste ingen slike varme flekker. Det er derfor ingen tvil om at Chiliques
nå er i ferd med å våkne opp igjen (tror man...).


Detalj av kart hentet fra
http://www.gochile.cl/Info/Map/MapNGrande.asp
og delvis omarbeidet

Stratovulkaner, slike som Chiliques, utgjør omtrent 60% av jordens vulkaner. De kjennetegnes
av utbrudd med kjøligere, tykkere lava som består av andesitt, dacitt og rhyolitt. Fordi en
tykkere lava har lettere for å danne plugger i åpningene, kan mengden av gass på innsiden
skape et så stort trykk at det ofte resulterer i ekspolsive utbrudd. Disse består da også av halvdelen lava og halvdelen løse eller fragmenterte steiner som blir skutt opp under eksplosjonen. St.Helens i USA og Pinatubo på Philippinene er eksempler på slike stratovulkaner.


Dette bildet, tatt om dagen den 9.november 2000, ble laget av sammensatte
filmer fra Aster-satelliten. Bildet dekker et område på 7,5 x 7,5 kilometer.

  Siste nytt alltid øverst. Nedenfor er de eldste begivenheter øverst.

Chiliques er enkel i sin oppbygging, og ligger like syd for Laguna Lejia. Den senere aktiviteten i området kom fra et utbrudd 8 km lenger nord, som dannet vulkanen Cerro Overo's kraterinnsjø.
Chiliques har et 500 m diameter sirkelrundt krater og flere yngre spor etter lavaflommer på flankene. Den største av disse finnes på nordvestsiden og når omkring 5 kilometer nedover fra toppen. Det finnes også spor etter to eldre lavaflommer fra utbrudd før s.k. historisk tid. Disse eldre flommer når opp til 10 km fra den nåværende toppen.

Cordons Puntas Negras & Chalviri

Overflatebilde av Cordon Puntas Negras - Chalviri. Steder med vulkansk aktivitet er merket
som følger: Cerros Cenizas (CC), Aguas Calientes (A), Laguna Escondida (E), Chinchilla(C)
og en liten kratersjø-liknende åpning(M). Videre er Volcan Puntas Negras (VPN) og Cerro Tuyajto (CT) avmerket. Cerro Overo-kratersjøen og Laguna Lejia kan sees øverst til venstre.

Bilde: http://volcano.indstate.edu/cvz/chal.html

Det vulkanske området Cordon Puntas Negras til Chalviri ligger innenfor 23º37'S og 67º40'V
til 23º41'S og; 67º34'V. Det høyeste punktet ligger på 5.600 moh og maksimum høyde over omgivelse er rundt 1.100 m.

Området består av en forvirrende mengde åpninger, lavaflommer, kupler og små kroner som tilsammen danner to hovedkjeder. Den første, Cordon Puntas Negras, er et 20 kilometer langt vulkansk område fra Chiliques i nord mot Volcan Punta Negra i syd. Den andre kjeden
er Cordon Chalviri som går fra Volcan Puntas Negra og 15 km til Cerro Tuyajto.

Det er minst 25 åpninger i området, spredt over et areal på rundt 500 kvadratkilometer.
Cordon Puntas Negras området er et resultat av flere forskjellige slags begivenheter som har
skapt et variert landskap. Typiske strukturer som forekommer er mindre kupler på noen få hundrede meters høyde med vel bevarte kratere på toppen, f.eks. Cerros Cenizas (CC),
Aguas Calientes Laguna Escondida (E) og Chinchilla(C)) og korte (5 km) lava-flommer,
selv om det er vanskelig å lokaliserer kilden til de mange forskjellige flommene, og/eller å
relatere dem til enbestemt åpning. Mye av aktiviteten har forekommer etter siste istid.
Oftest ser det ut til at utbruddene har bestått av andasitt-lava.

 Linker:
 El géyser del Tatio
 Flamencos
Google
 
Web www.vulkaner.no
bukkm.gif
ANIMALS

over 250

birdm.jpg
BIRDS

over 500

flower.jpg
FLOWERS

over 300
dolphin.gif
SEALIFE
globe.gif
TRAVEL
globe.gif
VOLCANO


    alfabetisk liste
    alphabetic listDenne siden er laget ved hjelp av Macromedia Dreamweaver