Active volcanoes / Aktive vulkaner:

Jeg lærer - derfor spør jeg....

I løpet av sommeren 1999 satte jeg meg fore å lære litt mere om HVA vulkaner egentlig var, og hva
som fikk dem til å buldre en gang i mellom. Og jeg var ikke kommet langt før jeg traff på uttrykket
'platetektonikk'. Hva var nå det? Jo, det var det fastslåtte faktum at jorden besto av en hel del
plater, som kontinentene og havene fløt omkring på, oppe på noe som lå lengere nede....

Interessant, ikke sant? Det syntes jeg også. Og så begynte jeg å lete. Mest på Internet, men også
i egne bøker og oppslagsverk. Resultatet var høyst forvirrende. Se siden om Platetektonikk???.
(PS - den er lang...) Bedre ble det ikke da jeg kom i kontakt med en 'opprører' på området, en professor ved universitetet
i Bergen, og fikk tilsendt noen av hans avhandlinger. Derfor spørsmåls-
tegnene efter emnet Platetektonikk. Men hva har jeg så lært? For jeg har da lært noe allikevel?

For å være ærlig (og det skal man jo være...) har jeg lært at jeg ikke viste særlig mye om disse vulkaner og om dette som kalles platetektonikk. Men for å komme videre bør man vel kjenne litt til forhistorien om plateteorien, og til det er jeg nødt til å legge
dette ut på enda en side, slik at ikke denne siden blir for lang...


Klikk på kartet for å se en større versjon

Som vist på bildet ovenfor, så er altså jorden stykket opp i flere deler, alle avgrenset av en såkalt
sprekksone eller subduksjonssone eller hva det nå må vise seg å være. Det er vel nærmest fastslått
at disse delene er plater, og at noen av dem river i bestemte retninger, for tiden fra 2-12 cm hvert år.

Videre går noen av dem inn under andre, i såkalte subduksjonssoner, mens andre skal kollidere med
hverandre, og forme fjellkjeder mm. Atter andre glir sidelengs mot hverandre, og skaper såkalte
riftsoner, og her har vi noen av de største jordskjelvene (Kalifornia, Indonesia og Tyrkia 1999), og
derfor også noen av de mest aktive vulkanene (Kalifornia og Tyrkia???) Indonesia har jo flest av
de for tiden aktive vulkanene i forhold til sitt landområde.

Men så kommer alle spørsmålene. Man skal ha en subduksjonssone for å opprettholde balansen
i den nåværende jordradien (for den skal visstnok være stabil - xxxx km ved polene), for fra
spredningssonene kommer jo stadig ny masse opp, og flytter platene vi flyter på, vekk fra de områdene som nå blir dannet. Subduksjonssonene skal være kjennetegnet av store havdyp, der
en av platene forsvinner ned (som regel oseansokkelen). Store havdyp har man også konstatert
utenfor Philippinene, Japan, Indonesia og Alaska. Men hvor er de store havdyp som skal ta imot
alle de andre platene? Se kartet under, og klikk på bildet for å få en større utgave.


Plategrenser (+|+|+) og dyphavsrenner (violet)

Platene flyter i bestemte retninger, bort fra spredningssonene og mot subduksjonssonene. Derfor
skal øykjeder og vulkankjeder som har oppstått over såkalte hot-spot (varme punkter) i jordskorpen, ligge på rad og rekke, i en retning som tilsvarer driften av platen, med de eldste nærmest det punkt platene har tenkt å dukke under. xxxxx

Rundt om i verdenshavene finnes det imidlertid en mengde andre store havdyp hvor det ikke
skjer noe som helst (???), samtidig som den ene fjellkjeden etter den andre dukker opp
på havbunnen efterhvert som man lærer den å kjenne. Hva i alle dager har skjedd her?

 

  Linker:
Google
 
Web www.vulkaner.no
bukkm.gif
ANIMALS

over 250

birdm.jpg
BIRDS

over 500

flower.jpg
FLOWERS

over 300
dolphin.gif
SEALIFE
globe.gif
TRAVEL
globe.gif
VOLCANO


    alfabetisk liste
    alphabetic listDenne siden er laget ved hjelp av Macromedia Dreamweaver