Active volcanoes / Aktive vulkaner:

Pago, Papua New GuineaFoto: M. Yoshimoto (VRC-ERI, Univ. Tokyo)


Pago-vulkanen ligger på øya New Britian in Papua New Guinea, nærmere bestemt ca 50. km
syd for byen Kimbe. Siste gang vulkanen hadde utbrudd var i 1920 og 1933. Man mener at
Pago er av nyere dato, bare 350 år gammel, men den ligger i et vulkanbelte hvor man antar
at det var voldsomme utbrudd for omkring 1.500 år siden.

Mt. Pago er en aktiv åpning på en stor vulkan kjent som Witori-kalderan. Det er et krater
som kollapset som ble til etter en ualmindelig kraftig eksplosjon for omkring 3.300 år siden. Kalderaen er nesten 6 km bred, med kratervegger så høye som 550 m. Pago selv er
omkring 275 m høy nær senteret av kalderaen. Witori-kalderaen har frambrakt minst
10-12 større utbrudd de seneste 5.600 år, det siste for mindre enn 500 år siden.
De 5 største utbruddene førte med seg opp til 4 ganger den masse, framgmentert lava,
pimpestein og aske, som ble spydd ut fra Pinatubo på Filippinene i 1991.
Lavaen er derimot meget tykk, og når sjeldent langt fra vulkanen.

3.november 2002
The Rabaul Volcano Observatory (RVO)har rapportert at den vulkanske aktiviteten ved Pago fortsetter. Det kommer fremdeles røyk, damp og aske opp fra vulkanen og dette danner i øyeblikket en 5 km bred og 35 km lang røyksøyle i en høyde av omkring 1.200 moh.
Utover dette er det ikke mye å tilføye. Områdene rundt er ødelagt, og fortsatt er over 15.000 mennesker evakuert.

1.oktober 2002
RVO (Rabaul Volcano Observatory) har den 29.september meddelt at vulkanen fortsetter utbruddet, med en damp- og askesøyle fra en åpning nær Pagos topp. Den drev da
nordvestover over Hoskins-halvøya. Lava fortsetter å flyte inn i det videre Witori -kaldera bassenget, men kommer ikke videre på grunn av veggenes høyde. Svak jordskjelvsaktivitet
tyder på at aktiviteten vil fortsette, og bakken lands den vestre delen av kalderabunnen
fortsetter deformeringen. Enkelte målinger tyder på en oppløfting av området,
men dette er ikke bekreftet.

Teknisk personell og materiell er ankommet fra Japan og USA, og et nettverk av
måleapparater er opprettet. Det vil allikevel ta noen måneder å samle data og analysere disse,
og vil således ikke gagne så mye i øyeblikket. Senere kan det derimot hjelpe til med å forutsi fremtidige utbrudd og unngå skader på liv og eiendom.


Bilde tatt syd for toppen av Pago.
Foto: M. Yoshimoto (VRC-ERI, Univ. Tokyo)

Av de 15.000 innbyggere i de berørte deler av Hoskins-halvøya, har bortimot 13.000 vært evakuert fra sine landsbyer siden begynnelsen av august. 1.770 familier eller 8.000 mennesker
bor for tiden i 7 regjeringseide og 3 private katastrofesentre, omkring 1.000 er plassert
rundt Kimbe, provinshovedstaden, og de resterende 4.000 blir gitt husly av venner og
slektninger i nærheten. Det antas at 2.000 personer, de fleste menn, fortsatt bor i sine
landsbyer nær vulkanen, der de ser etter sine eiendeler og fortsetter et begrenset landbruk.

Forholdene i krisesentrene er dårlige. De fleste har begrenset plass og lite ly å gi en alt for stor menneskemengde. Vannforsyningene og sanitære installasjoner er utilstrekkelige, men man
venter mere hjelp fra AusAID (Australsk hjelpeorganisasjon). De fleste sover direkte på bakken, og flere av dem ute under åpen himmel. Matlagrene er bare tilstrekkelige til 2 måltider om
dagen, men ofte holder rasjonene bare til ett måltid. Leveransene av matvarer er også i
det senere blitt mere uregelmessig.

Som følge av de dårlige forholdene, er det et voksende behov for hjelp til hudproblemer og malaria, og men er redd matsituasjonen kan føre til epidemier. Sammenblandingen av menn, kvinner og barn i alle aldre fra flere forskjellige landsbyer på liten plass fører også til alvorlige sosiale stress-symptomer.

Selv om det bare er noen få milimeter aske som har fallt i de verst utsatte områdene, er det
en fin vulkansk aske med en høy silisium-gehalt, som også utsetter luftfarten for stor risiko. Flyplassen i Hoskin har derfor vært stengt siden tidlig i august, noe som igjen medfører at turiststrømmen er kuttet, og det går ut over økonomien i provinsen. Det er nå bare mulig å
nå Kimbe via sjøveien eller med lette småfly til Bialla, hvorfra det er tre timers biltur i tøft
terreng langs kysten. Denne veien er bare farbar i den tørre årstiden.


Den nordvestligste lavaflommen.
Foto: M. Yoshimoto (VRC-ERI, Univ. Tokyo)

27.september 2002
En gruppe fra USGS har den 22.september rapportert at utbruddet fremdeles fortsetter.
10.000 mennesker er også fortsatt evakuert fra de nærmeste områdene rundt vulkanen. Sporadiske eksplosjoner, askenedfall og en lavaflom er klare signaler på at utbruddet enda
ikke er over. Pago kan produsere store eksplosive utbrudd som vil berøre så mange som
30.000 mennesker innenfor en omkrets på ca. 35 km. Vitenskapsmenn innstallerer nå det
første overvåkingsnettverket noen gang her, og vil kunne gi adskillige bedre varsler om
kommende aktivitet enn det man hadde før da man bare måtte sitte og vente og se....

4.september 2002
Klebrig aske har regnet nedover jordbruksområdene rundt Pago-vulkanen i en måned nå, og
har gjort området ubeboelig og nær 4.000 mennesker er nødt til å finne seg et nytt sted å bo.
Det er en finnkornet silikon-aske som dekker og forgifter trærne i palmeolje- og kokosnøtt-
plantasjene, og fører til at de tørker ut slik at de tar fyr ved den minste gnist.

Det berørte området dekker en 45 graders vinkel i en avstand av opp til 10 km fra vulkanen.
Hittil er nær 15.000 mennesker evakuert eller direkte berørt av utbruddet, men heldigvis
er det ikke meldt som skadede personer.

Halvdelen av de 3-4000 evakuerte som nødvendigvis må finne nye bosteder, er i skolealderen,
og ved å flyte dem betyr det også at nye skoler må bygges, og ved å flytte så mange mennesker følger også utvidelse av sosialtjenester, samt ny infrastruktur og nye plantasjer.

Australia, New Zealand og Japan har sendt nødhjelp og seismologisk utstyr og vitenskaps-
menn fra USGS er ventet til området snart, for å hjelpe til med å konstatere hvorvidt det er
risiko for et alvorligere utbrudd. Eksperter mener at det er en grøftliknende deformasjon
i krateret som kan indikere at magna trykker på like under overflaten, og som en dag
kan bryte seg vei ut ved en kraftig eksplosjon.

13.august 2002
Darwin Volcanic Advisory Centre (DAAC) i Australia har videresendt en melding fra Rabaul Volcano Observatory (RVO) at toppen på Pago var dekket av skyer, mens svake rumlende
lyder kunne høres fra vulkanen. En tynn askesky finnes i områdeti en høyde av omkring
2.000 moh, og denne driver NNV-over.


Lava som renner ned fra kraterets rygg.
Foto: M. Yoshimoto (VRC-ERI, Univ. Tokyo)

12.august 2002
Utbruddet fra Pago fortsetter. Etter flere måneder med rapportert om døende vegetasjon rundt Pagovulkanen i Witori-kalderaen nær Hoskins, begynte mindre jordskjelv å forekomme i begynnelsen av juli. Morgenen den 5 august kom det ut et tykk mørk grå askesky med gasslommer. En overflyvning bekreftet at det strømmet ut røyk fra 5 åpninger på nordvestsiden
av Pago, i tillegg til mindre lavaflommer inne i krateret. Eksplosjoner kunne også høres.

Witori-krateret har lenge vært kjent som en aktiv vulkan, og har vært betraktet som en potensiell farlig vulkan i området. Siden Pago og Witori-vulkanen ligger i samme kaldera, er det også en mulighet for et lignende utbrudd fra Witori-vulkanen. Det siste utbruddet fra Pago var i 1911,
men det førte til at aske var spredt ut over området rundt og ødela miljøet i hele 22 år etterpå.

I byen Hoskins ble flyplassen stengt på grunn av askenedfall, og omkring 5.000 mennesker fra 9 landsbyer rundt foten av Pago evakuerte mandag og ble innlosjert i og rundt byen Kimbe. Flere mennesker kan komme til å bli evakuert hvis situasjonen forverrer seg.

11.august 2002
Lørdag 10 august begynte Pago-vulkanen å spy ut aske og røyk og små dammer av lava
begynte å dannes rundt krateret. De omkringliggende områder med bl.a. palmeolje-plantasjer ble dekket med voksaktig syreholdig aske. Myndighetene anslår at mellom 6.000 og 8.000 nmennesker er blitt evakuert fra de omkringliggende landsbyene og at ingen er skadet så langt.

Det er altså ikke umiddelbar fare for menneskeliv, men virkningen på avlingene til en fra før fattig befolkning kan bli enorm dersom vulkanen fortsetter å spy ut aske. Flyplassen i Kimbe er stengt inntil videre.

  Siste nytt alltid øverst. Nedenfor er de eldste begivenheter øverst.
  Linker:
Google
 
Web www.vulkaner.no
bukkm.gif
ANIMALS

over 250

birdm.jpg
BIRDS

over 500

flower.jpg
FLOWERS

over 300
dolphin.gif
SEALIFE
globe.gif
TRAVEL
globe.gif
VOLCANO


    alfabetisk liste
    alphabetic listDenne siden er laget ved hjelp av Macromedia Dreamweaver