Active volcanoes / Aktive vulkaner:

Pinatubo, Philippines
 
Liv og eiendom reddet.

USGS og PHIVOLCS har anslått at deres forutsigelser reddet minst 5000 liv, og kanskje så mange som 20.000. Menneskene som bodde i lavlandet rundt Pinatubo ble alarmert om det kommende utbruddet i god tid, og mange flyktet til byer som på en mere sikker avstand fra vulkanen, eller søkte tilflukt i bygninger med kraftige tak. I tillegg ble mere enn 15.000 amerikanske tjenestemenn og deres familier evakuert fra Clark Air Base før utbruddet 15.juni.

Under utbruddet kollapset flere tusener svakre tak, inkludert noen på Clark basen, under vekten av aske som var blitt gjort våt av kraftige regnskyll. Allikevel ble bare 250 lavlands beboere drept.
Av de 20.000 innfødte Aeta høylenderne som levde på skråningene av Pinatugo, ble alle med unntak av 20 evakuert i sikkerhet før utbruddet fullstendig ødela landsbyene deres. Noen kan ha forlatt området alene, på grunn av problemene med dampskyer og jordskjelv forut for utbruddet, men de fleste hadde nok blitt dersom ikke de var blitt advart og evakuert av myndighetene.

I tillegg til at mange liv ble spart,ble eiendom for flere hundre millioner dollar beskyttet mot ødeleggelse eller skade under utbruddet. Da fly og annet utstyr ved de amerikanske basene ble fløyet i sikkerhet, eller dekket, ble tap på minst 1.5 til 2 milliarder norske kroner unngått. Philippinske og andre kommersielle luftfartsselskap hindret tap på ytterligere over 1/2 million norske kroner, ved å ta tilsvarende forholdsregler. Ved å varsle luftfarten om de farlige askeskyene fra Pinatubo, unngikk også kommersielle og militære fly alvorlige ødeleggelser på deres fly og sparte derved også hundrevis av menneskeliv. Andre kommersielle gevinster er vanskeligere å tallfeste, men var antakelig mindre enn 3/4 millioner kroner, og det er ikke mulig å verdsette hverken på den ene eller den andre måten, verdien av personlig eiendom som befolkningen selv brakte i sikkerhet.

Omkostninger ved forutsigelser og evakuering.
PHIVOLCS og USGS vitenskapsmenn brukte mindre enn 10 millioner norske kroner til å forutsi utbruddet ved Pinatubo den 15 juni, 1991, inkludert lønninger, helikoptere og annen transport og support, samt erstatning av instrumenter og utstyr som ble ødelagt under utbruddet. Deres forutsigelser ble muliggjort ved tildligere arbeid i området både av PHIVOLCS og av USGS' mobile overvåkingsavdeling, som også er i stand til å rykke ut ved eventuelle vulkanutbrudd hjemme i USA.. Omkostninger til alle disse tiltak kan ghrovt settes til rundt 100 millioner norske kroner (10 prosent av det kombinerte 1980-1990 budsjett til PHIVOLCS og USGS vulkanske avdelinger. I tillegg brukte Philippinske og Amerikanske myndigheter og ikke-offentlige organisasjoner ialt rundt 250 millioner norske kroner til evakuering, tilfluktssteder for de evakuerte, samt matvarer for de evakuerte og amerikansk militært personell og deres familier.

Map showing extent of pyroclastic flows from Mount Pinatubo

Utbruddet 15 juni, 1991 fra Pinatubo lot det regne aske over et område på tusener kvadratkilometer, og sendte høyhastighets skred av het aske (pyroklastiske flommer) brølende nedover sidene på vulkanen.
Aske førte også til at tusenvis av tak kollapset under den tunge vekten, tettet elveløp, ødela veinettet, og førte til enorme ryddeproblemer i eftertid. Før utbruddet bodde over 1.000.000 mennesker i området, inkludert 20.000 amerikanske militære og deres familier. Som følge av varslene fra et forent lag av viten-skaps menn fra U.S. Geological Survey og PHIVOLCS som førte til tidlig evakueren, mistet mindre enn 300 mennesker livet.

(De amerikanske basene ble lagt under Phlippinsk kontrol senere i 1991)

destruction following eruption of Mount Pinatubo

Var disse tiltak en god investering?
Overvåkingen av Pinatubo i 1991 og den vellykkede varslingen av 15.juni utbruddet hindret tap for mer enn 1.5 milliarder norske kroner. Det er ikke mulig å regne ut i kroner hva mer enn 5.000
sparte menneskeliv, selv om noen har prøvd å kalkulere med fra 1/2 til 1.5 millioner kr pr liv....

Selv medregnet omkostningene til å utvikle portabelt overvåkingsutstyr, og de studier som var gjort av Pinatubo i tiden før, så var de totale omkostninger for å sikre liv og eiendom fra utbruddet bare omkring 350 millioner kroner. Besparelsene i eiendom og utstyr beløp seg til minst 5 ganger det totale investerte beløp.

Selv om besparelsene ikke var blitt så dramatiske som disse ved Pinatubo, kan mange liv spares, og eiendom og utstyr reddes, ved andre vulkan-utbrudd gjennom lignende relativt moderate investeringer i overvåking av vulkanen og varslinger til publikum. Erfaringene vitenskapsmennene fikk ved Pinatubos 1991 utbrudd blir brukt av USGS i USA og av PHIVOLCS i Phlippinene til bedre å beskytte befolkningens liv og eiendom fra framtidige vulkanske utbrudd som uten tvil igjen vil finne sted.

(Dette er oversatt til norsk siste uke i september 1999, mens Guagua Pichincha i Ecuador, (og Tungarahua samme sted) buldrer, og truer med utbrudd en av de nærmeste dagene. Tilsvarende forberedelser, bl.a. med evakueringsøvelser, er satt i verk der).

By
By Chris Newhall, Peter H. Stauffer, and James W. Hendley II
Paper version published in 1997

Chris Newhall, James W. Hendley II, and Peter H. Stauffer

Google
 
Web www.vulkaner.no
bukkm.gif
ANIMALS

over 250

birdm.jpg
BIRDS

over 500

flower.jpg
FLOWERS

over 300
dolphin.gif
SEALIFE
globe.gif
TRAVEL
globe.gif
VOLCANO


    alfabetisk liste
    alphabetic listDenne siden er laget ved hjelp av Macromedia Dreamweaver