Active volcanoes / Aktive vulkaner:

Sakura Jima, Japan(SWVRC)Sakurajima er en vulkansk øy, som ligger omkring 900 km sydvest for Tokio, på innsiden av Kagoshimabukten.
Øya er bebodd av et stort antall mennesker. Ved vulkanens fot er det bosatt rundt 7.000, og bare 10 km unna ligger
byen xxx med ca 500.000 innbygggere.

Selve vulkanen består av 3 topper, Kitadake (Nord) 1117m, Nakadake (Midten) 1060m
og Minamidake (Syd) 1040m.o.h.l. Med Mt.Aso, Mt.Asama og Mt.Mihara, er den blant de 4 størtste vulkanene
i Japan, og det sies at det er denne som er i besittelse av mest energi.
Vulkanen befant seg en gang på en øy, men under en lavaflom i 1914 ble den knyttet
til fastlandet. (Se kart her)

Thursday, January 12th, 2012
Based on information from JMA, the Tokyo VAAC reported that during 4-10 January explosions from Sakura-jima
produced plumes that rose to altitudes of 1.5-2.7 km (5,000-9,000 ft) a.s.l. and drifted NE, E, SE, and S.
On 7 January an ash plume rose to an altitude 2.7 km (9,000 ft) a.s.l. and drifted SE, then later dissipated.

Thurday, December 29th, 2011
Based on information from JMA, the Tokyo VAAC reported that during 21-27 December explosions from
Sakura-jima produced plumes that rose to altitudes of 1.5-2.7 km (5,000-9,000 ft) a.s.l. and drifted E, SE, S,
and NE. Satellite imagery on 23 December showed ash emissions that later dissipated.
On 27 December observations from satellite images and a pilot report showed an ash plume that rose to an
altitude of 3.7 km (12,000 ft) a.s.l. and drifted 9 km E.

August 22nd, 2010

By mid-August, Sakurajima Volcano-one of Japan's most active-had erupted ash at least once every week
during 2010. On August 19, 2010, an ash plume was sighted at 9,000 feet (2,700 meters), according to the
Tokyo Volcanic Ash Advisory Center.

See picture below the english text.

This natural-color satellite image shows the gray plume moving west (towards image top) from the volcano's summit. Simultaneously, a pyroclastic flow descended the eastern slopes.

Although Sakurajima's activity since 1955 has been characterized by frequent small eruptions, the volcano still poses a danger to the densely-populated surroundings. Notice the roadnet on pictures left side.
text above: © http://www.spacedaily.com


The image was acquired by the Advanced Land Imager (ALI) aboard the Earth Observing-1 (EO-1) satellite.

I midten av august hadde Sakurajima vulkanen - en av Japan's mest aktive, hatt regelmessige askeutbrudd minst
en gang hver uke hele året 2010 igjennom. Den 19. august 2010 kunne en askesky sees opp til 2.700 m
høyde iflg. Tokyo Volcanic Ash Advisory Center.

Satellittbildet, i naturlige farger, viser en grå askeskyen på vei vestover (mot bildets topp) fra vulkanens hovedkrater. Samtidig kan man se en pyroklastisk flom på vei ned den østre skråningen.

Selv om Sakurajima's aktivitet siden 1955 har vært karakterisert av hyppige mindre utbrudd, er vulkanen fremdeles en høyrisiko til den tette befolkningen i området. (Se bl.a. gatenettet ute til venstre i bildet.)
text above: © http://www.spacedaily.com


15. mai 2004
english version:
Sakurajima erupted this morning, shaking the nearby area with an explosion and
spewing smoke high into the air. There were no reports of damage or injuries.
The explosion of  Sakurajima is registered as "large'' on the Meteorological Agency's
scale for both the sound and the strength of the tremors it caused.
Officials could not tell how high the smoke rose due to cloudy weather.


Sakurajima hadde et utbrudd i dag morges lokal tid, hvor den rystet de nærliggende områder med en eksplosjon, og deretter spydde ut røyk. Det er ingen meldinger om ødeleggelser eller skadede. Eksplosjon i dag ble registrert som "stor" av JMA når det gjaldt både lyd og styrke av skjelvene som utbruddet forårsaket. Myndighetene kan ikke si noe om hvor høyt røyksøylen kom, på grunn av overskyet vær.

9.oktober 2000
Lørdag, 7 oktober, blåste Sakura Jima aske over 5.000 m opp i luften, og dekket en
nærliggende by med askenedfall. Ingen skadede eller ødeleggelser er meldt.

Bilder på NHK-TV viste fotgjengelere som gikk rundt i askefylte gater mens de holdt
lommetørklær for munnen, og brukte paraplyer mot askeregnet.

Myndighetene advarte lokale innbyggere mot fortsatt vulkansk aktivitet og dårlig sikt på grunn
av askenedfall i Kagoshima, hvor asken lå i 1 cm tykkelse. Siste gang Sakurajima spydde ut
så mye aske på en gang var for 5 år siden.


Sakurajima Vulkanen sett fra øst. Foto ved International Air Photo Co.Ltd.

18.januar 2000
Vi har akkurat nå, kl. 08.55 mottatt nedenstående bilde fra det aktive kameraet der, og som
tydelig viser at en røyksøyle står høyt over vulkanen. Skulle noen klare å fange et enda bedre
bilde (vi har ikke tid til dette her....) så send det gjerne over pr.e-post.(se nederst på siden)

18.januar 08.55 norsk tid.

16.januar 2000
JMA melder at den daglige aktiviteten var over det normale i perioden 4-13 januar med følgende antall eksplosjoner fom. 4 jan.: 5- 9- 5- 5- 7- 1- 2- 0- 2 og 3 den 13.januar. Aktiviteten den 5.
med 9 eksplosjoner, var den 9. høyeste pr dag siden utbruddet i 1955. Den høyeste var i nov.
1973 med 13 eksplosjoner. Ved en eksplosjon 5.januar om morgenen, ble bomber og annet vulkansk materiale kastet nedover vulkansidene. Høyeste damp- og askeskyer nådde 2.200 m
over krateret, hhv. den 5 og 14 januar.

12.januar 2000
Japan Meteorological Agency (JMA) melder om fortsatt aktivitet, med bomber og annet vulkansk materiale nedover vulkansidene. 2.januar sto en 2.200 m høy aske- og dampsøyle til værs.
Antall utbrudd i fjor var 386, inkludert 237 eksplosjoner. Bare i desember var det 88
eksplosjoner, noe som er det nesthøyeste antall i en måned siden 1955. (93 i juni 1974).

1.januar 2000
1.januar var Sakura-Jima igang med et nytt utbrudd igjen.

24.desember 1999
En ildsøyle på 300 m sto opp fra vulkanen, samtidig med at 6 vulkanske lyn ble observert
tidlig om morgenen idag. Siden 10 desember har det vært fra 2 til 8 utbrudd daglig. Høyden på askeskyen har variert mellom 1500 og 2000 m. Det totale antall utbrudd i desember var 85.

10.desember 1999
Ved 6 tiden i morges fant det sted et nytt utbrudd, som sendte bomber nedover fjellskråningene. Indspruten sto 100 m over kraterkanten, og 116 vulkanske lyn flerret himmelen. Prosjektiler opp til 4 cm i diameter ble funnet 3-4 km fra Minamidake-krateret efter utbruddet.

9.november 1999
450 skjelv ble rapportert siste week-end, mest fra sydsyden av Sakurajima. Eftersom den
vulkanske aktiviteten øker, ber man befolkningen på øya å være spesielt oppmerksomme.

31.oktober 1999
Idag ble ihvertfall rekorden fra 23.august på 78 skjelv eksplosjoner hittil i år slått.
Mer enn 400 jordskjelv ble registrert i dag fram til kl. 15.50 norsk tid. Japans Meteorolo-giske Institutt har sendt ut advarsel om å utvise forsiktighet i nærheten av vulkanen. Ingen
av skjelvene var store nok til å bli følt av mennesker. Så langt har det til nå vært 121 eksplosjoner i år, det er 18 mere enn i hele 1998. Aktiviteten har økt gradvis i den senere tid, og ytterligere opptrapping kan ventes.
(Fox News)

.
(Hiro Akahoshi(akahiro@po.synapse.or.jp) )

Juli-September 1999
(9/17/99)Aktiviteten til Sakurajima Vulkanen har vært høy i perioden 28.juli-13.august. Beredskapen ble høynet et hakk den 2.august efter to eksplosjoner hhv 30.juli og 1.august. Efter 13 august har vulkanen igjen vært forholdsvis rolig. Det totale antall eksplosjoner hittil i år, pr 23.august, er kommet opp i 78.

Januar-Juni, 1999
Sakura Jima vulkanen har hatt et forholdsvis rolig første halvår. Rundt 20 april rakk
askeskyen ca 1800 m opp i luften. I mars var aktiviteten relativt høy rundt den 11-16
med 10 utbrudd, hvorav 8 eksplosive.I løpet av februar til april fant det sted 44 utbrudd, herav 15 eksplosive. I janauar 13 utbrudd, og noen mindre vulkanske jordskjelv.

*****

Eksplosivt utbrudd med lyn og torden påSakurajima Vulkanens krater sto over 2.500 m til værs
18 mai 1991; foto ved SVO)

Av alle eksplosjonene Sakurajima har oppvist, er det den i 1914 som er den alvorligste. Den ble kjent over hele verden, og askesøylen, som sto 8.000 m til værs, førte til askenedfall så langt borte som på Kamchatka-halvøya. Som et resultat av det kraftige utbruddet, fløt store lavastrømmer nedover vulkanens østre og veste side. Det totale kvantum lava lå rundt 3.000 millioner tonn, eller 3 milliarder tonn hvis det er lettere å forstå.... Lavastrømmen på den vestre siden, spredte seg i 400 m bredde, og fylte opp Setokanalen 72 m dyp, og knyttet til slutt sammen Sakurajima-øya med Osumihalvøya, og dannet en hovedvei her med tiden.
(Hiro Akahoshi(akahiro@po.synapse.or.jp) )


Foto av Mike Lyvers, December 30, 1991 .NODAK, USA

Sakurajima er en av de mest aktive vulkaner på jorden (Det synes jeg snart de er alle
sammen nå....) Siden år 764 har elleve utbrudd ført til ødeleggelser og skader.Det største historiske utbruddet var i perioden 1471-1476 og førte til et ukjent antall drepte, sansynligvis som resultat av en pyroklastisk flom. Et utbrudd i 1779 førte til 153 døde, både som følge av tefra og tsunami-bølger. Utbruddet i 1914 ble forutsagt, og man fikk evakuert øya, slik at ingen ble drept. Den åværende eruptive periode begynte i 1955. Photograph by Mike Lyvers, December 30, 1991.
(NODAK)

  Linker:
Google
 
Web www.vulkaner.no
bukkm.gif
ANIMALS

over 250

birdm.jpg
BIRDS

over 500

flower.jpg
FLOWERS

over 300
dolphin.gif
SEALIFE
globe.gif
TRAVEL
globe.gif
VOLCANO


    alfabetisk liste
    alphabetic listDenne siden er laget ved hjelp av Macromedia Dreamweaver