Active volcanoes / Aktive vulkaner:
Soputan, Indonesia


Soputan er en av Sulawesis mest aktive stratovulkaner, og når en høyde på 1784 moh.
En åpning på nordøstsiden sendte ut en vedvarende lavaflom fra 1906 og fram til 1924.
Derefter har den hatt flere hyppige mindre utbrudd, helt fram til idag.

Onsdag 20. april 2005
english version
Soputan volcano erupted on Wednesday, 20 April 2005, at 06.30 local time,
a grayish white plume rose about 1000 m above the summit, drifted
east-northeast of the volcano accompanied with ejected glowing rock-
fragments at distance of 200 m to the surrounding area.

Soputan hadde utbrudd i dag kl. 06.30 lokal tid, og en gråaktig til hvit røyksøyle reiste
seg omlag 1.000 m opp over toppen, for deretter å drive ØNØ-over.
Samtidig ble glødende steinfragmenter kastet 200 m utover kraterkanten.

Søndag 12.desember 2004
english version
Soputan has belched smoke and heat clouds and blanketed a town and several villages
with ash. It began rumbling close to midnight on Saturday, with increasing frequency of
tremors, and finally belched heat clouds and ash at around 5:00 am (2200 GMT Saturday),
according to the nearby vulcanology office in Tomohon.
The heat clouds, with temperatures reaching as high as 600 degrees Celsius, did not fall far
from the crater, and there were no human settlements on the slope of the volcano threatened.
The wind blew the ash to the east and northeast and even in Tomohon they been covered
by a thin film of ash from the volcano. Tomohon is some 10 kilometers northeast of Soputan.
People living on the slopes of the 1,830 meter high volcano had been warned to remain
alert for any signs of eruptions but had not been asked to leave their villages.
Soputan har spydd ut røyk og glohete skyer og dekket en by og flere landsbyer med aske.
Den begynte å rumle nær midnatt i går, med økende hyppighet av skjelv, og sendte endelig ut
glohete skyer og aske omkring kl. 05.00 i dag tidlig (21.00 lørdag kveld norsk tid), ifølge en
vulkansk observasjonspost i Tomohon.
Glødende skyer, med temperaturer som nådde så høyt som til 600 °C falt ned ikke langt fra
krateret, og det var ingen bebyggelser på vulkanens skråninger som var truet. Vinden blåste
asken mot øst og nordøst, og til og med i Tomohon, som lå 10 km NØ for Soputan, ble byen
dekket av et fint lag av aske.

Menneskene som bor på skråningene til den 1,830 meter høye vulkanen var blitt advart om å
være våken for et hvert tegn på utbrudd, men de var ikke blitt bedt om å evakuere. Det er ikke
meldt om skader på personer eller eiendom så langt.

Mandag, 6.november 2004
english version
As of the 28th of October, the Directorate of Volcanology and Geological Hazard Mitigation,
(DVCHM) reported that the eruption was reported from the ground to 600 m above the
summit, or approx. 2400 m above m.s.l. Based on the dispersion patterns and infrared
temperatures (minimum temperature of zero degrees), the cloud probably reached between
5000 and 6000 m a.m.s.l, where there was an atmospheric inversion that prevented further
rise. There are many possible reasons for this discrepancy, but as a generalisation, ground-
based height estimation can be difficult during eruptions.
Will try to obtain further info.

Den 28. oktober ble det meldt fra DVCHM at et utbrudd hadde funnet sted omtrent
2.400 moh. Basert på infrarøde temperaturmålinger, skal en utbruddsky ha nådd opp
i 5.000 til 6.000 moh, hvor atmosfæriske forhold hindret oppstigningen ytterligere.
Vi vil forsøke å innhente flere data.

21.august 2000
Ifølge observasjoner ingen endringer siste uke. Seismografene slo ut på flere skred og mindre
skjelv. Beredskapen står på det høyeste, 4 - på en skala fra 1 til 4.

31 juli var det fremdeles eksplosjoner å høre fra krateret. En askeeksplosjon sendte en
brun-svart askesky 2.500m opp i luften. En rumlende lyd ble hørt på observasjonsposten.
Flere lava-skred og pyroklastiske flommer har forekommet i en omkrets på 2.000 m fra
krateret. Alarmberedskapen er på 4, som er det høyeste.

13.mai eksplosjonens eftervirkninger fortsatte i juli, og lavakuppelen vokste igjen..
Antall jordskjelv økte til rundt 100 pr dag, mens steinras og skred har sunket siden midten
av juni. På kveldene først i juli kunne røde flammer observeres, samtidig med at lava
fløt ut over kanten og et par hundrede meter nedover. Strombolsk aktivitet har
også funnet sted, med 10-50 m høye utbrudd. En tordnende lyd ble noen ganger hørt på Lokon-observatoriet, som ligger ca 30 km unna.

23.mai 2000
Efter eksplosjonen 13 mai, har Soputan roet seg ned igjen. Siste uke var det ingen
eksplosjoner, og askeskyen, en hvit tynn søyle, nådde bare 100meters høyde.

19.mai 2000
  
Foto:Alain DE TOFFOLI og Chrisvivany LASU). Fra fotoarkivet til VSI.

Lørdag 13 mai kl. 12.50 lokal tid, ble glødende materiale kastet ut under et utbrudd fra
Soputan-vulkanen. Askeskeyen, som hadde en tykk svart farge, nådde 1000m opp i luften,
og blåste mot nordøst. Aske falt over Malompar og Tombatu landsbyen, og dekket dem med
et 2 cm tykt lag. De ligger omkring 10 km fra vulkanen.

Tiltmeteret på stedet viser en avtagende helning ( x-axis (25 m rad), y-axis (40 m rad )) siden
1.mai. Temperaturen rundt vulkanen er varierende. Dataanalyser i dagene 1 og 3 mai, viser
at deformasjonen av vulkanen skyldes et indre trykk, som tydelig indikerer at magma er på vei
opp mot overflaten. Men det økende trykk ble ikke efterfulgt av jordskjelv. Det store
jordskjelvet, Banggai tectoniske skjelv den 5. mai, som nådde 6,5 på Richters skala, tyder
også på stigende magma. Beredskapen er økt fra 1 til 2 den 13.mai, og de lokale myndigheter advarer nå befolkningen rundt vulkanen.

22.april 1989
Et nytt utbrudd, det første siden 1985, sendte aske og lapilli 1.500 m opp i luften. Jorskjelv
kunne føles 25 km unna, og 15-20 cm aske falt ned over flere landsbyer innenfor et område
på 15 km fra vulkanen. Minst 500 hus ble ødelagt, og tre klasserom på skoler falt sammen.

Skadene på hus og landbruksområder beløp seg til rundt 1 million norske kroner. Ingen
mennesker ble skadet under utbruddet. Jordskjelv fortsatte fram til 6 juni, men utbruddene
var små, med sampskyer opp til 100 m høyde.

20.mai 1985
Et utbrudd 19.mai mellom kl. 18.00 og 01.30 samme natt, sendte en aske- og røyksøyle over
4.000 meter til værs, og et 2 cm.lag aske dekket landsbyer opp til 12 km unna. Det var ikke nødvendig å evakuere noen, og ingen ble skadet.

Den 20 mai fløy en jumbo-jet fra Hong Kong til Sydney, Australia med 267 passasjere og et mannskap på 16, inn i askeskyen ca 80 km SSØ for vulkanen. En orange flamme skjøt ut fra
nesen på flyet, og orange gnister sprang ut på vingene. Motorintaket ble opplyst av hvitt lys.
En lukt av brent støv fyllte kabinen, og aske la seg på overflaten av flyet. Dette varte i 7 minutter, mens flyet tilbakela en distanse på ca 125 km. Flyet fortsatte til Sydney, og landet 4 timer senere. Alle 4 motorer måtte repareres, samt en del navigasjonsutstyr, og over et dusin vinduer i flyet ble skiftet ut.


Askeskyen 13.september 1982 nådde en høyde av 15.000m . Utbruddet begynte den
26.august og varte til den 10. november. 850 mennesker ble evakuert.

10.november 1982
Det hele begynte siste i august, med detonasjoner og kraftige brøl, fulgt av eksplosjoner og en askesky som nådde en høyde av 3.000 i løpet av kort tid. Aske falt ned over en landsby
7 kilometer unna, og kraftige lyn opplyste himmelen om natten. De 850 innbyggerne som
holdt til rundt vulkanen ble øyeblikkelig evakuert.

Et satellitbilde tatt bare 2 timer efter utbruddet, viste en sky med en diameter på rundt 120 km,
og 4 timer senere rapporterte et fly at skyen nådde opp til 15.000 m høyde, godt over den
høyden flyet befant seg i. Geologer hadde besøkt vulkanen bare 2 dager tidligere, og ikke
funnet noe som kunne tyde på et forestående utbrudd. Temperaturen på fumarolene lå bare
rundt 80 grader celcius. Forrige store utbrudd var i 1973.

Da utbruddet endte den 10.november, hadde Soputan dagen i forveien sendt opp en siste stor røyksøyle på 5.000 m og askenedfall ble observert hele 40 km fra vulkanen, og veier næ
r vulkanen var innen kort tid dekket av et opp til 10 cm tykt lag aske.

Lignende utbrudd fant så sted i 1984

Bilder og tekst denne side: Photo and text this page:
Kimberly, P., Siebert, L., Luhr, J.F., and Simkin, T. (1998). Volcanoes of Indonesia, v. 1.0 (CD-ROM).
Smithsonian Institution, Global Volcanism Program, Digital Information Series, GVP-1.

  Linker:
 V S I, Indonesia
 Se også vår fotoreportasje med indonesiske vulkaner!
Google
 
Web www.vulkaner.no
bukkm.gif
ANIMALS

over 250

birdm.jpg
BIRDS

over 500

flower.jpg
FLOWERS

over 300
dolphin.gif
SEALIFE
globe.gif
TRAVEL
globe.gif
VOLCANO


    alfabetisk liste
    alphabetic listDenne siden er laget ved hjelp av Macromedia Dreamweaver