Active volcanoes / Aktive vulkaner:

St.Helens, USA   
 


Det har vært skrevet så mye om 1980 utbruddet at vi har besluttet ikke å inkludere den
begivenheten her på våre sider. Et søk på Internet vil gi flere hundre sider og bilder fra det
nå så berømte utbruddet.
Så det vi gjør her, er å begynne med hva som kanskje kan bli det neste store utbruddet -
eller rett og slett bare følge med i hva som hender i mellomtiden

Se også vår Web-Cam side: Klikk her!
Siste nytt fra USGS - engelsk: Klikk her!
Siste jordskjelv: Klikk her!


Fredag 11. mars 2005
Vulkanen var rolig i går morges, og kun få damputbrudd var å se. Det har ikke vært flere eksplosjoner siden kl. 17.25 lokal tid, tirsdag. Efter tirsdagens begivenhet, har seismisk aktivitet returnert til det nivå som var få timer før utbruddet.
I går fant man at den nye kuppelen var forholdsvis intakt. Blokker og vulkansk masse med en diameter på 1 meter ble kastet langt nedover nordflanken på den gamle kuppelen. Aske ble funnes i et område øst for vulkanen, hvor det var opp til 4 cm tykt.

Tirsdag 8. mars 2005, kl. 18.00 lokal tid.

En mindre eksplosjon fant sted ved Mount St. Helens vulkanen, med begynnelse kl. 17:25 lokal
tid. Piloter rapporterer at aske, damp- og røyksøylen nådde opp i omkring 12.000 m høyde kun
få minutter etter utbruddet, hvorefter den drev i øst-nordøstlig retning.
Hele utbruddet varte i omkring 30 minutter, med en gradvis avtakende aktivitet.
USGS observasjonsposten mistet radiosignaler fra 3 monitorer i krateret like etter utbruddet.
Årsaken til dette vet man ikke før man onsdag kan komme inn i krateret, om været nå tillater det.
Noen få timer før utbruddet økte jordskjelvaktiviteten, men det hele kom som en overraskelse på
vaktpersonalet ved observatoriet, som var i ferd med å gå hjem for dagen.

Onsdag 15. desember 2004
Etter hvert som flytende magma kommer opp fra det indre, stiger kuppelen. Den er nå omkring 350 m over kraterets bunn, og er nå 500m lang og nesten 300 m bred, og har brukket i tre grove deler, med den midterste delen i hurtigere vekst enn de to andre.

Risikoen for en kollaps avhenger av hvor hurtig kuppelen vokser i høyden. Studier av andre vulkaner viser at lavakupler kan øke i størrelse over flere år, hvis det er relativt liten tilførsel av magma fra innsiden. Ved St.Helens fylles kuppelen opp med omkring 4 kubikkmeter - et lite lastebillass - hvert sekund hele døgnet.

Etter utbruddet i 1980, vokste lavakuppelen i 6 år, og kollapset fra tid til annen. Den nye kuppelen ligger syd for den gamle. Kraften i veksten har ført til at isbréeen, som er 200 m tykk noen steder, stadig blir presset nærmere mot og oppover kraterveggen.

Det er for tiden flere aktivite vulkaner hvor kuppelen vokser, men det er ingen som vet når eller om det vil komme et voldsomt utbrudd. Det kan ta år. Vi oppdaterer derfor ikke disse vulkaner, untatt når store endringer i aktiviteten forekommer. Dette gjelder nå også for St.Helens.


Mandag 6. desember 2004
Latest from USGS at 17.20 UTC:
Siste døgn har det vært 3 større skjelv på rundt styrke 3 på Richters skala, mellom de mange vanlige mindre enn 1,5. Disse plutselige litt kraftige skjelv representerer ikke noe uvanlig i den forventede rekke av begivenheter som følger med veksten av en ny lavakuppel.

 
Jordskjelvene denne morgen målt ved June Lake.

Et nytt skjelv inntraff kl. 14.23 norsk tid, (07:23 lokal tid), sansynligvis samme styrke
som de to nedenfornevnte fra før idag.


Et jordskjelv med styrke 2.9 på Richters skala inntraff i midten av vulkanen kl. 01.59 norsk tid i dag tidlig (i går kveld lokal tid). Et nytt skjelv kom igjen kl. 07.49 norsk tid, og synes å være
av samme styrke, men dette siste er fremdeles ikke bekreftet.

Torsdag 2. desember 2004
Fra fotografier tatt mandag, vet man nå at GPS-instrumentet som har stått på den nye lava-
kuppelen siden den 20. november, nå er gått tapt. Den oppsprukne SV-kanten av kuppelen har
sansynligvis kommet nær GPS-instrumenter lørdag, da radiokommunikasjonen ble avbrutt, og
forsvant helt søndag da instrumentet sansynligvis falt ned av kuppelen. På sin ukelange reise flyttet
instrumentet seg omkring 75 meter SSØ og omkring 8 meter oppover.

St. Helens har sluppet ut opp til 250 tonn svoveldioksyd om dagen. På det meste er det mer enn dobbelt så mye av den mengde svoveldioksyd som blir produsert av hele statens industrier tilsammen, ifølg flere amerikanske nyhetsmedier idag. Vulkanen har vært staten Washingtons primære forurensningskilde siden utbruddet begynte tidlig i oktober. Og en statstjenestemann sier at det er ingenting vi kan gjøre med det, "Man kan ikke putte en kork i hullet".

Onsdag 1. desember 2004

Fra øst ser vi hvordan isbréen løftes opp mot sydveggen i krateret.
USGS Photograph taken on November 29, 2004, by Jim Vallance and Matt Logan.

Lavaen kommer nå ut fra kuppelen med så stor kraft at den kan flytte på tidligere utflytt lava sydover mot kraterveggen. Kanten er nå så nær at det blir spennende å se de neste dagene hva som kommer til å skje.
Vil lavaen begynne å byge seg opp over åpningen og bli liggende på sydsiden av 1980-kuppelen istedetfor å fortsette å skyve mot kraterveggen? Eller kommer ny lava til å bevege seg østover eller vestover på samme måte som den hittil har gått sydover?

Tirsdag 30. november 2004

Ser ut til at det var et nytt skjelv rundt kl. 04.10 GMT/UTC tidlig i dag.

Tre jordskjelv på styrke mellom 2.6 og 2.8 på Richters skala fant sted søndag kveld lokal tid,
og tid i går mandag, midt i den pågående mindre (>1.5) jordskjelvsaktiviteten.
Sammen med lørdagens styrke 3.1 og liknende store skjelv som fant sted midt i november,
representerer de allikevel ikke noe uvanlig i det forventede forløp nå mens lavakuppelen
fortsetter å vokse som følge av oppstigende magma.
USGS


Søndag 28. november 2004
USGS rapport fra lørdag 10:15 am PST (19.15 norsk tid)
Mount St. Helens krater og kuppel sett fra øst.
USGS Photograph taken on November 26, 2004, by John Pallister

Luftfotografier tatt i går ettermiddag viser at veksten på kuppelen og det oppløftede område
t fortsetter. Det meste av den østlige armen av krater-isbréeen er nå deformert. Isen nær det
oppløftede området er kraftig oppsprukket, lenger borte har isen begynt å bygge seg opp til
brede rygger etter hvert som det hele vokser østover.


Fra seismografen i går morges da skjelvet på 3.1 inntraff.

Et jordskjelv på 3.1 på Richters skala fant sted like under vulkanen omrking kl. 05.00 lørdag
morgen - det første skjelvet større enn 3.0 siden den nye lavakuppelen oppsto midt i oktober.
Det ser nå ut til å være en større utgave av de mange mindre skjelvene som har forekommet i
mange uker, med en hyppighet på ett i minuttet.

Tirsdag 23. november 2004

St. Helens nye kuppel, sett sydfra..
USGS Photograph taken on November 20, 2004, by Dan Dzurisin.

Den steile vestsiden av kuppelen smuldrer gradvis opp, men etter hvert som sprekkene blir
større, er det større mulighet for at store stykker med glødende steinmasser vil ramle ned
vestover, og danne askeskyer som vil drive ut av krateret. Videre kan det føre til glohete skred,
eller pyroklastiske flommer. Flommene ville kunne spre seg utover, erodere, og smelte snø og
is, noe som igjen vil føre til laharer eller flommer med vulkanske masser (debris), som vil
flomme nordover og ut av krateret mot Pumice Plain.

De tre instrument ladningene, kallt 'Spiders', som ble senket ned i krateret fra helikopter
lørdag, opererer alle godt og sender data tilbake. GPS-utstyret plassert nær toppen av
lavakuppelen beveger seg med en imponerende hastighet sydøstover og oppover. I løpet av de
første 24 timer beveget den seg omkring 10 meter sydøstover og 2 meter oppover, og kunne på
den måten bekrefte visuelle og fotografiske observasjoner.

Målinger av gassforekomster foretatt lørdag var av høy kvalitet, og viste at de daglige gass-utslipp stort sett holder seg på et konstant nivå med noen hundre tonn svoveldioksyd, omkring 1000 tonn kulldioksyd, og adskillige tonn hydrogensulfid.

Mandag, 22.november 2004
Lørdagens klare, rolige vær, sammen med relativt lave damputslipp, førte til ideelle forhold
for observasjoner og instrument-installasjoner. Termiske og geologiske observasjoner
åpenbarte nye utvidelser av det oppsvulmede området - det brede området syd for 1980-86-
kuppelen mot sydøst og utviklingen av adskillige dype dammer i det oppløftede området som kan
være resultatet av smeltede isblokker sammen med kollaps av ovenpåliggende debris.

Tre instrumentpakker, kalt Spiders (edderkopper), to med GPS instrumenter og ett med et
seismometer, ble senket ned fra et helikopter. En GPS sitter nær toppen på lavakuppelen.
De første data derfra viser at det høyeste punkt på den nye lavakuppelen ligger på 2.256 moh,
eller omkring 76 m høyere enn toppen av 1980-86 kuppelen.

Forhåpentligvis vil instrumentene overleve de ekstreme forholdene på toppen, og tillate geologer
og vulkanologer å følge utviklingen samtidig med at begivenhetene skjer, både horisontalt og
vertikalt. Dette vil også gi inntrykk av hvordan en lavakuppen vokser. Seismometeret er plassert
øverst på østsiden av den gamle lavakuppelen og vil hjelpe til med å gi en mer nøyaktig posisjon
av nye jordskjelv. USGS

Lørdag 13. november 2004

Mount St. Helens voksende kuppel sett fra øst.
USGS Photograph taken on November 12, 2004, by Willie Scott


Oversikt over Mount St. Helens' krater og den nye lavakuppelen, sett fra vest.
USGS Photograph taken on November 10, 2004, by John Pallister.

Fortsatt ingen endring i aktiviteten..

Fredag 12. november 2004
Feltmannskaper foretok i går visuelle og termiske observasjoner, og tok gass-prøver.
Kraftig vind hindred oppsamlingen av gass-prøver. Derimot var siktbarheten god, og den
åpenbarte en fortsatt vekst av lavakuppelen. Nye beregninger viser at hele det deformerte
området er omkring 600 m i diameter. Den nye lavakuppelen, som dekker den sentrale og
vestlige delen av det deformerte området, nå er omkring 400 x 180 m.

Det høyeste punktet på den nye lavakuppelen er omkring 250 m over den tidligere overflaten
av isbréeen som dekket denne delen i midten av september. Maksimum overflatetemperatur
på den nye kuppelen holder seg omkring 700 grader Celcius. GPS instrumenter viser at hele
det oppløftede området beveger seg oppover med flere meter hver dag, mens GPS-instrumenter
på den gamle 1980-86 lavakuppelen bare viser en oppadgående bevegelse på 1-2cm pr dag,
nordover, vekk fra det nye oppløftede området.


Oversikt over krateret med den nye kuppelen i bakgrunnen.
USGS foto tatt 7. november av John Pallister

Onsdag 10. november 2004
De siste beregninger av volumet på det oppløftede området og den nye lavakuppen er gjort
etter detaljerte analyser av luftfotografier tatt den 4. november, og er anslått til 20 millioner
kubikkmeter. Sammenlignet med volumene på omkring 5 millioner m³ den 4. oktober og
12 millioner m³ den 13. oktober er dette en økning på 8 mill. m³ de siste 22 dagene, mot
7 mill. m³ de foregående 9 dagene..
Man har da ikke tatt med i beregningene de millioner kubikkmeter isbreen har minket i
større deler av det oppløftede området. Man arbeider imidlertid med å innkalkulere dette.
De 20 mill. m³ som nå har kommet til under det nåværende utbruddet, er mere enn 25%
av veksten på kuppelen i krateret mellom 1980 og 1986.

Tirsdag, 9. november 2004

Det gløder fra den nye lavakuppelen på Mount St. Helens, as seen sett fra Johnston Ridge Observatory (JRO).
USGS foto tatt den 5. november 2004, av Elliot Endo


Nærbilde av den nye kuppelen på Mount St. Helens, fra nordvest.
USGS foto tatt den 7. november 2004, av John Pallister

En glødende lavakuppel ved vulkanens topp vokser seg større for hver dag - med så mye
som et dumper-lastebil-lass i sekundet, iflg. USGS. Om natten holder den 700° C.

Men den voksende lavakupplen og dens høye temperatur indikerer ikke at et eksplosivt utbrudd
er forestående. Hellere, sier USGS, at vulkanen vil fortsette å presse ut smeltede steinmasser
i måneder framover, en fortsettelse av det langsomme utbruddet som begynte for 48 dager siden..

Mandag 8. november 2004


Mount St. Helens' krone og ny kuppel, fra vest.
USGS foto 4. november 2004, av Jim Vallance og Matt Logan.

En ny lavakuppel er igjen under oppbygging inne i St.Helens krater, og dette blir akkompagnert
av stadige utslipp av damp og aske.

Selv om man betrakter det som lite sansynlig på dette tidspunkt, kan den pågående aktiviteten utvikle seg til en mere eksplosiv fase som berører områder langt unna vulkanen, og sende betydelige mengder aske tusenvis av meter over krateret, hvor dette kan bli en fare for lufttrafikken og for distrikter som ligger i vindretningen. (og det betyr at vi vil fortsette å overvåke - og oppdatere - inntil St.Helens roer seg ned igjen.)


Siktbarheten er glimrende i øyeblikket. En dampsky reiser seg langsomt og driver nordover
ut av krateret. Skyen inneholder tidvis mindre aske, som faller ned i krateret og på vulkanens
sider, hvor den farger snøen svart.


Toppen av St. Helens nye kuppel, åpningens omgivelser,
oppsprukken is på bréen, sett fra vest.

USGS foto tatt den 27. oktober 2004, av David Wieprecht.

Den seismiske aktiviteten er lav sammenlignet med det som ble observert tidligere under den
nåværende utbruddsperioden. Aktiviteten er samsvarende med et fortløpende, langsomt
økende nivå av magma som kommer opp til overflaten, og danner en mindre lavaflom.
Mye tyder på at gassinholdet i lavaen er lavt, hvilket reduserer muligheten for eksplosive
utbrudd i den nærmeste framtid.

Eldre begivenheter: Klikk her. 


  
Før - og etter - eksplosjonenen

 
Ikke mange trøær som står oppreiste lengere.....


http://www.usgeology.com/eruptiontypes.html


BEFORE/AFTER #2: Mount St. Helens and the devastated area is now within the 110,000-acre Mount St. Helens National Volcanic Monument, under jurisdiction of the United States Forest Service. Visitor centers, interpretive areas, and trails are being established as thousands of tourists, students, and scientists visit the monument daily. Mount St. Helens is once again considered to be one of the most beautiful and interesting of the Cascade volcanic peaks. (May 19, 1982, by Lyn Topinka, USGS/CVO)

 

Linker:
 Mount St.Helens A General Slide Set by Lyn Topinka, USGS/CVO/WRD

Google
 
Web www.vulkaner.no
bukkm.gif
ANIMALS

over 250

birdm.jpg
BIRDS

over 500

flower.jpg
FLOWERS

over 300
dolphin.gif
SEALIFE
globe.gif
TRAVEL
globe.gif
VOLCANO


    alfabetisk liste
    alphabetic listDenne siden er laget ved hjelp av Macromedia Dreamweaver