Active volcanoes / Aktive vulkaner:

St.Helens, USA   
 

 

St. Helens aktivitet fram til idag: Klikk her: St.Helens nå.-

Fra den 17. oktober til den 7. november var det ingen oppdateringer,
da vi var bortreist.

Lørdag 16. oktober, 2004
Ettersom vi blir borte noen dager vil neste oppdatering først bli omkring 5. november.
I mellomtiden anbefaler vi ovenstående linker (engelske)
KIRO TV har en glimrende side om den pågående og tidligere aktiviteten
med flere slideshow og bilder som disse:

 
© KIRO TV


Mount St. Helens med det oppløftede området, den nye kuppelen og den nye spissen, sett fra nord.
USGSFoto tatt den 14 Oktober 2004, av Jim Vallance.

Spissen i kanten på den nye lavakuppelen inne i krateret på St.Helens synes å begynne å
splittes opp, iflg. geologer fredag. Spissen, som er omkring 70 m høy og 100 m bred, bygger
seg opp på den nye lavakuppelen, som nå er omkring 600m i diameter og 150 m høy.


Fredag 15. oktober, 2004, kl. 18.15 PDT (torsdag), 03:15 norsk tid idag
Både det oppløftede området og den nye lavaklumpen har økt langsomt siden i onsdag.
Overflyvninger for å måle gasskonsentrasjoner har oppdaget lave verdier av svoveldioksyd
og hydrogensulfid, men ingen carbondioksyd. Dampskyer fortsetter å stige opp fra området
rundt der lavaen tyter ut, og forsvinner opp over kraterkanten.


USGS foto tatt den 13 Oktober 2004, av Rick Wessels og Mike Ramsey

Små utslipp av aske og damp er mulige. Glødende steinmasser, lava og gasser kan speile seg i
skyene over om natten, og også sees fra visse steder lengere (Se bilde ovenfor).

Lavakupler som vokser er en dynamisk prosess og, som man observert midt på 1980-tallet,
så er det typist for St.Helens og liknende vulkaner at de gjennomgår endringer i aktviteten
over perioder som kan vare i dager, uker og til og med måneder. Slik aktivitet forventes nå
å fortsette ved St.Helens. Plutselige økninger i aktiviteten kan imidlertid forekomme.


USGS foto tatt den 13 Oktober 2004, av Rick Wessels og Mike Ramsey

Under de nåværende forhold, kan små laharer (vulkanske debris flommer) utløses ved at
glovarmt materiale smelter isbréen. Slik laharer kan medføre stor risiko for området i elveløpet
nedenfor vullkanen, og kan medføre fare for folk som arbeider er på tur langs elven.
Værforholdene på denne årstiden kan også gi regnskyll som vil føre med seg aske og annet
materiale nedover, og gjøre at elvevannet virker mudderaktig.
Det vil ikke lengere bli gitt daglige pressekonferanser fra hovedkvarteret ved Gifford Pinchot
National Forest. (Fra USGS)

Mere lava kom torsdag ut på bunnen av krateret på St.Helens, og utvidet også fjellformasjonen
som nå bygges opp ved siden av den gamle lavakuppelen. Overflyvninger har igjen sett
'voldsomme prosjektiler' med aske og damp nær stedet.

Torsdag 14. oktober 2004, 18.00 PDT (Onsdag), 03.00 norsk tid torsdag


St. Helens krater krone og oppløftet område med den
nye kuppelen, sett fra vest.

USGS Photograph taken on 12 October 2004, by Jeff Wynn

Seismisk aktivitet holdt seg lav onsdag, selv om en svak oppgang fant sted ome natten. Om morgenen ble visuelle observasjoner og termiske bilder av krateret fokusert på det kraftige deformerte og oppløftede området på sydsiden av 1980-86 lavakuppelen og den nye lavaklumpen i den vestre delen av området.
Alt dette fortsatte å vokse og øke langsomt. Temperaturer på opp mot 700 °C ble målt rundt den utsivede lavaen, hvorfra også askerikholdige prosjektiler fløy flere titals meter opp i luften.
Tykk damp fortsatte å stige opp fra lavaen mot kraterkanten, hvor den drev over kanten og fortsatte sydvestover med kraftige vinder.
Fra USGS

Denne meldingen bekrefter hva vi i går mente var glød fra lavaen på bildene vist nedenfor igår.
Aviser i USA har også rapportert det samme, og AP-press har fremskaffet et bilde som viser
lavaen som kommer ut i dagen - du kan se det på bildet her, ihvert fall for en stund.

Onsdag 13. oktober 2004
middag (norsk tid)
  
noe rart foregår..... kan det være glødende lava?
Sammenlign de to bildene til høyre med et gammelt dagslysbilde (venstre).
Siden midnatt St.Helens tid, eller 09.00 norsk tid, har det vært en slik lysende flekk her.


morgen, norsk tid:
    
Venstre: St. Helens krone og hevede område fra øst. Høyre: Samme fra vest.
USGS Photographs taken on 11 October 2004, by Kirstie Simpson and Jon Major

Seismisk aktivitet var fortsatt lav, men gradvis økende i går. Tirsdag morgens visuelle
observasjoner og termiske bilder av 1980-86 lava-kuppelen, det kraftig deformerte oppløftede
området på sydsiden av kronen, og det nye lava-utbruddet først oppdaget igår ettermiddag,
var hemmet av dampskyer.
Forholdene var ellers som dem dagen før, med høye temperaturer (opp til 600°C) rundt
det finneformede lavautbruddet i den vestre delen av det oppløftede området. Området med
høy temperatur synes å ha økt i størrelse. Store mengder damp fortsatte å stige opp fra
finneområdet og opp til kraterkanten, hvorfra det drev sydøstover med de kraftige vindene.

Som et resultat av den nurolige tilstanden som har rådet de siste to og en halv uke, samt av de
seneste observasjoner, mener man at magmaen fortsatt ligger like under overflaten og mest
sansynlig vil bli presset ut på overflaten. (Se ovenfor). Siste natt (tirsdag) kunne man se refleksen
av glødende steinmasser eller gasser i skyene ovenfor, og det kunne også observeres nordfra.

Under slike urolige periode går St. Helens og liknende vulkaner andre steder, gjennom endringer med jordskjelv og utslipp av damp og gasser (og eventuelt lava) i flere dager, uker og til og med måneder. Slike endringer skyldes variasjoner i magma-bevegelsene nede under vulkanen.
(Dette minner forresten ikke så lite om det som hender ved Etna i øyeblikket.)
(Fra USGS)

Tirsdag 12. oktober 2004
 
Venstre:Kuppelen og hevet område sett fra NV. Høyre: Krateret og kuppelen fra NØ.
USGS Photographs taken on 10 October 2004, by Jim Vallance
Tirsdag morgen: (midnatt i Washington): Ingen endring i aktiviteten. Røyk stiger opp,
og det er mindre skjelv hvert 5 til 10 minutter.
Ifølge USGS undersøkelser mandag, viser nye termo-bilder at deler av lavakuppelen i krateret
blir varmere, og vitenskapsmennene sier at et område på sydsiden av kuppelen virker perforert,
som om magma har hamret løs på overflaten.
'Det som hendte i går er at magma ikke bare kommer opp men presser også utover.
Vi har ikke lengere bare isolerte åpninger. Istedet løfter hele området seg, og gassen tyter ut',
sa en av USGS geologene. Han sa også at man tror at magma, eller smeltede steinmasser,
nå var mindre enn en snau kilometer under overflaten.

Isbréen i krateret, som er en nykomling i USA, begynte å vokse etter 1980-utbruddet.
Den er nå over 1.200 m bred mellom sydsiden av lavakronen og kraterveggen. Noen steder er
den over 200 m dyp, selv om gjennomsnittet er litt over 100 meter.
Spesialistene kalkulerer nå hvor mye vann det tilsvarer. Uansett, så vil det føre til at det blir løsnet
en mengde materiale, hvis altså St.Helens ønsker det.
Bare i én annen vulkan - iKatmai, Alaska - har det vært en isbré som har vokst så fort som denne.
Den pågående aktiviteten fra Mount St. Helens har løftet deler av isbréeen opp. Noen lag ligger
nå nesten på høykant på sydøstsiden av kronen, hvor presset nedenfra løfter is og steinmasser
opp i 300 m høyde.
Den fremdeles ikke-navngitte isbréen består av 120 millioner kubikkmeter snø, is og stein.

Mandag 11. oktober 2004
Da solen begynte å skinne mandag morgen i det vestlige Washington, kunne man se en liten
skysøyle reise seg langsomt opp fra krateret. Vulkanen slapp ut damp flere timer søndag.
Vulkanologene tror at det skjedde som følge av at en del av sydsiden av lavakuppelen
brakk i to, og at den tok noe av isbreen med seg. Seismisk aktivitet er relativt lav i øyeblikket.

USGS 07:45 PDT - 16:45 norsk tid
Seismisk aktivitet var den samme i natt som i går den 10. oktiber. Små jordskjelv, omkring 1 på Richets skala har fortsatt med en hyppighet på ett hver 5. til 10 minutt.
Siktbarheten var glimrende det meste av gårsdagen, og nysnø har fallt på kratergulvet nord for kuppelen. Et USGS mannskap kunne observere et tynt askelag på snøen i krateret og like under kraterkanten i sydøstlig retning fra det aktive området.
En dampsøyle steg til kraterkanten og så vidt over, hele dagen i går, og blåste sydøstover.
Gass eller annet kunne ikke observeres, heller ikke lukten av H2S (hydrogensulfid).

Maksimum målt temperatur på overflaten var 200-300°C (Mere enn nok til å steke egg der...)


Søndag 10. oktober 2004
SISTE 13.00 PDT - 20.00 norsk tid
 
Kl. 16:44 og 20:24 norsk tid, søndag
Mørk damp steg opp fra St.Helens rundt kl. 16.00 fra et område av krateret som har vokst
ganske raskt oppover, omkring 10 m siste døgn. Skyen steg noen hundre meter over vulkanen,
og lett vind blåste skyen syd og sydøstover.
Vulkanologer kunne ikke umiddelbart bestemme hvorvidt dampskyen også inneholdt noe vulkansk
aske. Skjelvene ligger nå under styrke 1 på Richters skala, og er heller ikke lengere så hyppige.

05:30 p.m, PDT (Lørdag) - 02.30 norsk tid (søndag)


En snødekket topp på Mt. St. Helens lørdag

Seismisk aktivitet har holdt seg moderat, men variabelt. Ved midnatt var styrken på skjelvene
opp mot 2 på Richters skala, og kom med et skjelv hvert 2. eller 3. minutt.
Ingen visuelle observasjoner var heller mulig idag på grunn av lave skyer.
Ingen vulkanologer var ute i feltet idag.
Kl. 01.00 PDT - 08.00 UTC hadde styrken på skjelvene avtatt betraktelig sammenlignet med
gårsdagens fargeglade diagrammer.

Ytterligere analyser av lidar og fotografier av det oppløftede området på sydsiden av
lavakuppelen antyder at den totale mengden representert ved deformeringen fra sist i september
og fram til 6. oktober er på omkring 16.000.000 kubikkmeter (16. millioner m³).
Den gjennomsnittlige økningen er omkring 2 millioner kubikkmeter pr dag.
Hvis dette tallet representerer mengden av magma som har kommet opp nedenfra, og som nå
ligger under overflaten på krateret og kuppelen, er økningen av dette volumet to ganger så stort
som det som ble registert da kuppelen vokste før utbruddet ved St. Helens i 1980-årene.

Lørdag 9. oktober 2004

Seismiske målinger ved St.Helens.
Øverst: 5 timer fra 02.00 norsk tid, 8.okt.
Midten: 5 timer fra 14.00 norsk tid, 8.okt
Nederst: 6 timer fra 02.00 9. okt.


Seismisk aktivitet har økt gradvis utover gårsdagen og natten, til et moderat energiutslipp,
med skjelv opp til 2,4 på Richters skala, og med en hyppipg het på et hvert annet minutt.
Ingen visuelle observasjoner av krateret eller kuppelen var mulige idag på grunn av lave
skyer og kraftig regn.


Bilde tatt fra SSØ på Mount St. Helens lavakuppel mot den nye kuppelen (bak)
og det hevede området med is og sydsiden av lavakuppelen foran med de tre åpningene.USGS Photograph taken on 7 October 2004 at 09:05:43 PDT, by Steve Schilling.

AGM data antyder mindre laharer har flommet ut av krateret midt på dagen, lokal tid.
Målinger fra bilder tatt nylig og fra LIDAR (et akronym for LIght Detection And Ranging) viser
at det kraftig deformerte og oppløftede området på sydsiden av 1980-86 lavakuppelen
er omkring 430 m (N-S) og 530 m (Ø-V) med en maksimal heving på omkring 100-130 m.
Siste døgn skal hevingen ha vært på 10 meter. (Fra USGS)

Fredag 8. oktober 2004
17.00 PDT - 02.00 norsk tid lørdag: øker fremdeles
13.00 PDT - 22.00 norsk tid - skjelvene tiltar fremdeles i styrke
08.00 PDT - 17.00 norsk tid
Ser ut til at den seismiske aktiviteten langsomt øker, selv om den ikke er fullt så hyppig, men
mere intens med kraftigere skjelv. Været er i øyeblikket dårlig, regndråper treffer linsen på
web-camera. Hevingen av området er fra 30 til 200 m siste uke, avhengig av forskjellige
nyhetskilder rundt om på kloden. USGS, som vi anerkjenner som den mest pålitelige, sier
omkring 80 m siden begynnelsen av utbrudds-perioden.

7:00 a.m., PDT - 16.00 norsk tid
Seismisk aktivitetet fortsetter å være lav til moderat med en tendens til avtakende energi-
utslipp siste 24 timer. Jordskjelv forekommer med en hyppighet på 1 til 2 pr minutt, med største
styrke på 1,5 på Richters skala. Fra USGS .

(6:15 p.m., PDT i går - 03.00 norsk tid idag)

    
Venstre: Mount St. Helens krater og Sasquach Steps sett fra nord. Det mørke 'mudder' aktige
området i forgrunn er gamle debris-avsetninger fra Step kanalen (inne til høyre). Det lysere stripen
til venstre for dette er flommer fra Loowit kanalen fra tidlig om morgenen den 6. oktober.
Høyre: Nærbilde av Loowit kanalen.

USGS Photographs taken on 6 October 2004 by John Pallister.

Den seismiske aktiviteten har igjen vært lav siste døgn, med skjelv på en styrke mellom 1 og 2,
og som har kommet med en hyppighet av omkring ett i minuttet. Visuelle observasjoner av
åpningene og det området som har steget flere titals meter på sydsiden av 1980-86 kuppelen
antyder at det ikke har vært noen merkbar heving siste 24 timer. Imidlertid har en ny munning
åpnet opp for å slå seg sammen med de allerede to eksisterende. Damp fra alle åpninger danner
en sky over sydsiden av lavakuppelen og stiger oppover mot kraterkanten. På web-cam ligger
dette som en dis rundt toppen

Torsdag 7. oktober 7th, 2004 (6:00 p.m, PDT igår) 03.00 norsk tid.
    
Bilder fra utbruddet den 5. oktober, hhv. kl. 09.29, 98.50 og 09.56 PDT (norsk tid + 9t)
Se satellite foto under diagrammet den 6. okt. lenger nede på siden.
USGS Photographs, by Steve Schilling

Den lave seismiske aktiviteten som etterfulgte tirsdagens dagens damp- og askeutbrudd fortsatte
natten igjennom, men steg langsomt mellom kl. 09.00 og 13.00 (se diagrammet nedenfor), før
den igjen la seg men nå på et litt høyere nivå. natt. Jorskjelvene kommer i øyeblikket med en
hyppighet på ett i minuttet, med en styrke på rundt 1 på Richters skala.
Ingen termiske observasjoner var mulige idag på grunn av lave skyer og regn, men sent på
ettermiddagen var vulkanologer istand til å få et kort glimt av åpningene og området som har
steget på sydsiden av 1980-86 lava-kuppelen. De så kun svake utbrudd av damp fra åpningene.
De kunne bekrefte at toppen av området ligger litt over det høyeste punkt på kuppelen, som
tyder på at det har vært litt mer stigning i perioden med lav seismisk virksomhet.. De kunne
også observere området berørt av mindre laharer som gikk fra krateret og utover Pumice Plain
(Pimpesteinsletten) under siste natts regnvær..
Informasjon mottatt idag indikerer lett askestøvregn fra tirsdagens hendelse har berørt
Mt. Rainier nasjonalpark, omkring 110 km NØ for St.Helens. (Se satellitfotoet nedenfor.)

Onsdag 6. oktober 2004
siste 9:15 A.M., PDT  18:15 CET NORSK TID

usgs MELDING: Vi har konkludert med at de siste dagers voldsomme rastløsthet
nå har avtatt, og at muligheten for et snarlig utbrudd som vil kunne sette liv og eiendom
i fare er betydelig lavere enn noen gang etter lørdag 2. oktober, da alarmberedskapen ble satt opp til 3. Derfor senker vi nå alarmberedskapen til 2 - ORANGE


FØLGENDE SKJELV ER REGISTERT VED EN AV STASJONENE NÆR TOPPEN OG VISER EN ØKENDE AKTIVITET. SÅ HVA NÅ?
Oct. 5, 2004 10.00 PDT 19.00 norsk tid. Askesky driver nordøst omkring en time etter utbruddet.

 
Venstre: Områdeoversikt av Mount St. Helens krater og kuppel, viser askenedfall rundt om,.
samt den nye åpningen. Spirit Lake (innsjø) ligger i bakgrunnen.
Høyre: Mount St. Helens kuppel og deformerte isbre, tatt fra vest.
USGS foto tatt 4 October, 2004, av Gene Iwatsubo.

I går ettermiddag var den seismiske aktiviteten høy, og like etter kl. 18.00 norsk tid fikk man
det hittil største damp og askeutbrudd fra St. Helens. Se bildet nedenfor: "enda et utbrudd?".
Utbruddet kom fra den samme åpningen som de andre denne uke, men også fra en NY åpning
i det kraftig deformerte området på sydsiden av 1980-86 lavakuppelen. I mer enn en time
strømmet askeskyen ut fra krateret. For første gang var askeinnholdet stort nok til at det kunne observeres på meteorologenes radar.
Damp- og askeskyen nådde opp i 4.000 moh og drev NNV.
Askeadvarsler ble gitt til områder i den retningen, og media kunne rapportere om lett askestøv
i byene Morton, Randle og Packwood, Washington, byer omkring 50 km fra vulkanen..
Trafikken på hovedveien U.S. 12 virvlet opp aske. Det foreligger ingen rapporter om askenedfall
lengere unna.The rate of seismicity dropped during and the emission and has stayed at relatively low rates.
Fra USGS

Tirsdag 5. oktober 2004

09:09 PDT 18.00 norsk tid
enda et utbrudd?!

16.00 local time in Norway (07.00 AM PDT)

Reell tid med seismiske data, fra 05:00 til 07:00 PDT (lokal tid ved St.Helens),
eller fra kl.14:00 til 16:00 norsk tid i ettermiddag, ved en seismisk station plassert nær toppen.
Ser ut som om den virker......


Visuelle observasjoner viser at det er en hevelse av området, som inkluderer en del av isbreen
og et nærliggende område av sydsiden på lavakronen. Så langt er det rapportert å ha steget
mer enn 30 meter siden begynnelsen. Termiske prøver fra kronen bekrefter deformasjonen.
Varme steinbiter (40-50° C; godt under magmatisk temperatur) i kronen blir presset opp,
og biter av kuppelen sklir ned i sjøen under på sydsiden av kraterbunnen. Nordsiden av
kuppelen virker fremdeles termisk stabil.

Gårsdagens gass-prlver viste kulldioksyd, ofte sammen med hydrogensulfid topper og enkelte svoveldioxid topper, flere steder rundt kuppelen og kraterbunnen.

08.00 lokal tid i Norge.(7:00 P.M.PDT Monday)
I går kunne tilreisende til Mount St. Helens bevitne et 40 minutters langt utbrudd av damp og aske, som begynte kl. 18.43 norsk tid. Dampskyer som bar med seg mindre aske ble spydd ut av krateret og nådde opp i 3.000 - kanskje 4.000 moh. Begivenheten førte ikke til jordskjelv eller eksplosjoner. Man mener at glødende fjellmasser ble dyttet opp inn under isbreen, smeltet isen, og frambrakte dampen. Deler av åpningen for dagens utbrudd og andre damp- og aske utbrudd de siste dager er nå dekket av en boblende innsjø. Utbruddet kom under en periode med gradvis økende seismisk aktivitet, som falt sakte etter utbruddet, men fortsatte å øke gradvis igjen under dagen.

Mount St. Helens kuppel før utbruddet sett fra den SV kraterkanten.
Aske fra utbruddet den 1. oktober er synlig på isbreen ved foten av kuppelen.. (Se nærbilde av isen på bildet nedenfor, den 3. oktober.)
Åpningen fra det utbruddet er synlig ved foten av kuppelen til høyre.
USGS photograph taken on October 3, 2004, by Stephanie Konfal and Dan Dzurisin

Nok en periode med mindre damp- og aske utslipp fant sted mellom kl. 23.10 og 23.40 i går kveld. Visuelle observasjoner viser at området som har løftet seg opp, inkluderer deler av isen og nærliggende områder på sydsiden av lavakuppelen, og dette pågår fortsatt. Man mener at magma nå befinner seg på et meget grunt nivå, og skulle snart komme ut gjennom åpningen eller anmnet sted i det deformerte området. Nye damå- og askeutbrudd vil sansynligvis kunne komme når som helst uten varsel. Det er også trolig at man vil få en økning muligens av kraftigere skjelv og mere askeholdige utbrudd de kommende dagene.

Mandag 4. oktober 2004
kl. 1900
 

 

En dampeksplosjon dekket toppen av Mount St. Helens idag mandag.
Utbruddet fant sted på sydsiden av krateret iflg. U.S. Geological Survey som sa at de ikke med det samme kunne fastslå om det var aske i skysøylen.

Forhåpentligvis vil vi når det klarner opp igjen gi oss en mulighet til å beskue krateret, og krateret vil sansynligvis ha blitt litt større. Damputbruddet førte også med seg mindre jordskjelv, som ble registrert å komme på SV siden av St. Helens.

Skyen så mest hvit ut, og iflg. USGS så ville eventuell aske i skyen falle ned igjen i krateret.
Damputbruddet kom kl. 09:35 PDT (lokal tid i Washington), reiste seg langsomt over toppen, men truet ikke på noe tidspunkt nærliggende områder.

Kl. 04:40 norsk tid ble følgende melding utsendt:
Kl. 23.00 lørdag, satte vi opp alarmberedskapen på grunn av endringer i de sismiske
signalenes karakter (50 minutter LP skjelv) som fant sted umiddelbart etter et damputslipp
kl. 21:16, samtidig med at man konstaterte at kraterbunnen løftet seg opp, og rapporter om
svovelholdig gass kom inn. I tillegg, tror vi at det er adskillig grunn til å anta at gasholdig
magma er på vei opp mot overflaten. Etter en ny periode med skjelv som begynte kl. 11:57
søndag, har den seismiske aktiviteten falt til svake skjelv. Seismisk aktivitet avtok gradvis
inntil omkring kl. 23:00, hvoretter den økte igjen, og nådde høyder som er lik dem som går
forut for røyk og askeutbrudd. Styrke 3-skjelv (Richters scale) kommer nå med en hyppighet
på ett hvert 5 minutt. Alle skjelvene holder seg nær overflaten.


Store sprekker i isbreen som ligger rundt lavakuppelen på St.Helens, søndag 3. oktober.
© AP Photo/Don Ryan

Overflyvninger for å måle gass-konsentrasjoner oppdaget betydelige mengder karbondioksyd nord og vest for kuppelen. Ingen særlige kvanta av svovelgass ble oppdaget. north and
west of the dome. No significant levels of sulfur gasses were detected. Hydrogensulfid-lukt
(lukter som råtne egg) ble oppdaget av helikoptermannskap og knyttes til damputslippene.
Disse mindre mengder av hydrogensulfid er sansynligvis et resultat av at det hydrotermiske
systemet inne i vulkanen koker.

Resultater av GPS målinger indikerer ingen betydelige deformasjoner av ytterkantene av
vulkanen. Imidlertid har visuelle observasjoner og fotografiske analyser vist betydelige
hevinger (flere ti-talls meter) på isbreen og nærliggende områder på sydsiden av lavakuppelen.
Dette antyder magma like under overflaten. Man forventer nye utbrudd av damp og aske når
som helst. Det er nå også en økende mulighet for større utbrudd med askeholdige utslipp.


A beautiful day, Sunday Oct. 3rd - while waiting for St. Helens next move.

Søndag, 3.oktober 2004
SISTE: 21:00 NORSK TID
Vulkanologer registrerte en kraftig skjelv ved St. Helens tidlig søndag lokal tid,
(de ligger 9 timer etter oss) bare timer etter at myndighetene hevet alarmbered-
skapen - og hundrevis av besøkende ble fjernet fra tilskuerplassene rundt
vulkanen og advart om at et større utbrudd kunne komme når som helst.

En talsmann sa: "Det betyr bare at det som har skjedd, fremdeles skjer" - og at vulkanen beveger seg mot et ytterligere utbrudd.

Folk slo opp telt langs parkens veier og tilbrakte natten med å vente for å se om den rumlende vulkanen ville gjøre noe mer ut av det. Lørdag var den mest travle dagen ved besøkssentrene med tusenvis av mennesker som fyllte bygningene, fyllte opp parkeringsplasser og satt langs veiene i campingstoler.

En kvinne sa at hun så askeskyen ved middagstid og var redd for at hun ville gå glipp av noe hvis hun forlot området. "Jeg bare stirrer på den, og stirrer på den. Det er for grusomt å måtte reise herfra nå", sa hun.

Søndag 3. oktober 2004
Hundrevis av besøkende ved et observatorium åtte kilometer fra vulkanen ble
sent i går kveld bedt om å forlate området.

St. Helens roet seg ned etter å sendt ut kraftige skyer med damp fredag. Men lørdag morgen
(lokal tid - her 9 timer senere) var energiutslippet høyere enn fredag før utbruddet.

Nåværende alarmstatus er satt til 3; luftfartskode D

Kl. 23.00 lørdag ble alarmberedskapen satt opp på grunn av endringen i de seismiske
signalene (50-minutters LP) som fant sted umiddelbart etter et mindre røyk- og damputslipp
kl. 21.15. Den seismiske aktiviteten endret seg fra typisk tegn på løsrevne steinbiter (på grunn
av trykket fra gassen) til kontinuerlige lav-frekvente skjelv, som indikerer magma-bevegelser.

Senere har skjelvene opphørt og den seismiske karakter endret seg tilbake til den type
jordskjelv man registerte siden vulkanen våknet til live for en stund siden. Skjelv finner nå sted
med en hyppighet på 1-2 pr minutt, med maksimum skjelv på rund 3 på Richters Skala.
Alle skjelvene er for øyeblikket grunne..

Lørdag to felt-personale flere termiske bilder av kuppelen og krateret. Data ble også
innhentet fra GPS instrumenter. Resultatene er enda ikke tilgjengelige fra lørdagens
overflyvning formålinger av gass-utslippet.

Lørdag 2. oktober 2004

Fra USGS 7 PM PDT, rundt midnatt i Europa.
Den stadig økende energiske seismiske svermen siste uke kulminerte i et mindre 25 minutter langt utbrudd rundt middag lokal tid, fra en åpning like syd for lavakuppelen. Munningen åpnet i en del av isbreen som hadde blitt adskillig oppsprukken og løftet opp de siste få dagene. Denne deformasjon var sansynligvis forårsaket av en heving av lamakuppelen og kraterets overflate.

Utbruddet sendte en gass- og mindre askesky opp i en høyde av rundt 3.000 m over krateret. Skyen drev sydvestover etterfulgt av mindre askenedfall i områder nær vulkanen. Jordskjelvhyppigheten falt til et lavmål i flere timer etter utbruddet, men tar seg nå gradvis opp igjen med skjelv (maksimum styrke 3 på Richters skala) og med en hyppighet på 1-2 i minuttet. Man antar at systetem nå etterfylles. Som et resultat, vil nye damp- og askeutbrudd lik det i dag, sendte store mengder hvit dam og aske opp i luften, etter flere dagers rumling under fjellet.

Middagsutbruddet fylte horisonten med dis da røykskyen steg opp fra den nesten 300 m høye lavakuppelen, noe som bl.a. fikk Alaska Airlines til å kansellere flyvninger og andre ble dirigert rundt området. Det ble ikke beordret evakuering av de mange turistene som har strømmet til de siste to-tre dager, og det var ikke tegn til at lava kom ut fra vulkanen.a haze across the horizon as the roiling plume rose from the nearly

Torsdag 30. september 2004
Økt seismisk aktivitet i løpet av natten førte til at alarmberedskapen ble høynet til 2 kl. 10:40
lokal tid i går den 29. september. Gjennom dagen holdt den seismiske hyppigheten seg på
3 - 4 skjelv per minutt, inkludert en økning i antall skjelv mellom styrke 2 og 3 på Richters
skala
. Alle skjelv lokalisert er fremdeles grunne, og er i eller under lavakuppelen. I tillegg har
GPS registreringer vist at kuppelen har flytet seg noen få tommer tidligere i uken, men nå
er blitt stabil. Slike bevegelser er ikke overraskende i lys av det høye seismiske nivået.

Forvirring tidligere i går morges ved en pressekonferanse, førte til en telefonstorm til
beredskapskontorene fra publikum om hva som var den korrekte alarmberedskapen.
Den er fortsatt to, ikke tre som mange fikk inntrykk av i går.

Onsdag 29. september 2004
The United States Geologic Survey (USGS) har rapportert at den
seismiske aktiviteten har holdt seg høy ved St. Helens siste døgn, med omkring to små
jordskjelv hvert minutt. Skjelvene er grunne og lokalisert under lavakuppelen. USGS
personale har drøftet med Washington State and County, katastrofeberedskap risikoen
på det nåværende tidspunkt, og muligheten for å foreta seg noe.
Den nåværende tilstanden indikerer at en eksplosjon er mulig fra vulkanen når som helst,
noe som kan føre til at store steiner blir kastet langt utover kraterets kanter.

Mandag 27. september 2004
Hundrevis av små skjelv fortsetter å komme fra St.Helens vulkanen. Skjelvene har vært registrert siden kl. 2 om morgen lokal tid, torsdag den 23. september, og var fremdeles aktive 36 timer senere. Skjelvene ligger innen for en kilometer fra overflaten og er for svake til at man kan føle dem. De er under lavakuppelen.

Den nåværende jordskjelvsvermen kan øke mulighetene for mindre skred og flommer av vulkansk masse inne i krateret og opp til flere kilometer nord for krateret, i en område som er kjent som 'Pumice Plain', eller Pimpestein-sletten.

De grunne skjelvene er sansynligvis et resultat av kjølig regn som har trukket ned i krateret
og der nådd hete fjellområder, som da har forårsaket damp og trykk. De kan også ha oppstått som følge av at magma har steget opp mot overflaten, og dermed deformert fjellet på sin oppstigning. Vulkanologer beskriver slike hendelser som 'påfylling' av vulkanen, men man vet ikke hvor mye fersk smeltet masse om trenges for at det skal føre til nye utbrudd. From SWVRC 


  
Før - og etter - eksplosjonenen

 
Ikke mange trøær som står oppreiste lengere.....


http://www.usgeology.com/eruptiontypes.html


BEFORE/AFTER #2: Mount St. Helens and the devastated area is now within the 110,000-acre Mount St. Helens National Volcanic Monument, under jurisdiction of the United States Forest Service. Visitor centers, interpretive areas, and trails are being established as thousands of tourists, students, and scientists visit the monument daily. Mount St. Helens is once again considered to be one of the most beautiful and interesting of the Cascade volcanic peaks. (May 19, 1982, by Lyn Topinka, USGS/CVO)

 

Linker:
 Mount St.Helens A General Slide Set by Lyn Topinka, USGS/CVO/WRD

 Mount St. Helens Photo Page , Stromboli on-line italiano-deutsch-english
Google
 
Web www.vulkaner.no
bukkm.gif
ANIMALS

over 250

birdm.jpg
BIRDS

over 500

flower.jpg
FLOWERS

over 300
dolphin.gif
SEALIFE
globe.gif
TRAVEL
globe.gif
VOLCANO


    alfabetisk liste
    alphabetic listDenne siden er laget ved hjelp av Macromedia Dreamweaver