Active volcanoes / Aktive vulkaner:

Surtsey, Island   


copyrgight:Thorleifur Einarsson

© Thorleifur Einarsson

nytt: flora / fauna gjennom 40 år

  
Klikk på bildene for større gjengivelse!
   
Fra utbruddet i 1963
© voj c/o www.vulkaner.no

Ombord på fiskebåten Ysleifur II befant Olafur seg på vakt, den 14 november 1963,
klokken 7.15 om morgenen. Han merket noen uregelmessige bevegelser i båten,
som om den ble tatt av en hvirvelstrøm. Han så seg rundt, og syntes å se noe reise
seg opp fra havet i sørølst. Det liknet et fjell, men der skulle det ikke være noe.
Så skjønte han at det måtte være røyk, og vekket skipperen av frykt for at det skulle
være et skip i brann.


© Thorleifur Einarsson

Nærmeste kyststasjon ble varslet, men ingen hadde hørt noen nødsignaler. Skipperen
tok fram kikkerten, og fikk nå se noen svarte askeholdige eksplosjonssøyler
dukke fram like over havflaten.

Et undervannsutbrudd hadde startet utenfor Vestmannaøyene. 3 timer senere
var utbruddssøylen 3500 meter høy, og utbruddet bredte seg over en 400 m
lang strekning. Ved tretiden om ettermiddagen var skyen 6000 m høy, og kunne
ses fra Reykjavik. Det var fremdeles et undervannsutbrudd, men samme natt
ble den nye øya født. Surtsey.


Rullestein på en nyfødt øy.
Klikk på bildet for større gjengivelse!
© c/o www.vulkaner.no

Første landgang på øya fant sted 6 desember, da tre franske vågehalser utsendt fra
et fransk ukeblad, klarte å komme i land, og bli der et kvarter før utbruddet igjen
økte i aktivitet og tvang dem til å forlate øya. Første flere måneder senere, hadde
utbruddet stanset, og Surtsey var blitt en øy på 2,45km², eller som fra Østbanen
til Slottet, og fra Rådhuset til Rikshospitalet. Til dette gikk det med 700 millioner
kubikkmeter lava og tefra....

Sommeren 1964 var det kommet både fluer og sommerfugler til Surtsey, og
måker hadde allerede i lang tid satt sine føtter på øya, i likhet med mange
trekkfugler, som hadde funnet et nytt hvilested på vei fra sydligere trakter
til Island. De første grønne plantene ble funnet i juni 1965, og i samme
måned ble de første selene observert på strendene.

Ovenstående er et sammendrag fra boken 'SURTSEY, den nye vulkanøya på Island'
av Sigurdur Thorarinsson, Universitetsforlaget 1967. Nedenfor er et sitat som
jeg ikke kan dy meg for å ta med.
(Skulle jeg ha brutt noen Copyright bestemmelser ber jeg om å bli underrettet om dette, og vil da ta nødvendige skritt.Hysj!)


'På Surtsey har noen få måneder vært tilstrekkelig til å skape et landskap så variert og
utvokst at det er nesten utrolig. I løpet av sommeren 1964 fikk vi ikke bare et lavaskjold
med glødende lavasjø i et toppkrater med rødglødende lavastrømmer som løp nedover
skråningen og forandret formen på øya fra den ene dagen til den andre, men vi kunne også se
brede sandstrender og stupbratte klipper. Det er sandbanker og laguner, imponerende klipper, gråhvite av salt som siver ut av tefra og får dem til å likne de hvite klippene ved den engelske
kanal. Det var søkk, raviner og bløtt bølgende land. Det var sprekker og bratte forkastninger, kanaler og steinurer. Ofte var det rasende kuling med sandstormer som reduserte sikten totalt,
og Ægir, den nordiske motpart til Neptun, delte ut slag som ikke var mindre i styrke. Du kunne komme til en strand dekket med flytende lava på vei til sjøen og se hvite baller av røyk stige
til værs. Tre uker senere kunne du komme tilbake til samme sted, og du ville bli forvirret av
det syn som møtte deg. Nå var det stupbratte lavaklipper, og under den kunne du se rullesteiner båret av brenningen, noen nesten runde, på en avskåret plattform kuttet inn i klippene, og
lenger ute var det ei sandstrand hvor du kunne spasere ved lavvann uten å bli våt. Neste gang
du kom dit rant glødende lavastrømmer nedover klippene.'

Til eftertanke når man leser om hvordan vårt land er blitt til, gjennom mange
millioner år. Hvor havet har skyllet opp steiner som i løpet av årtusener er blitt
vasket og skjøvet rundt, så de er blitt til rullesteiner i fjæra....og sandstrender
som er blitt til som følge av at skjell har vært kastet på land, og gradvis er blitt
knust og blitt til små sandkorn i løpet av.......


Fra krateret på Surtsey. Legg merke til fargene på fjellet,
og til mosen som blir mer fremtredende etterhvert.

Ialt 24 forskjellig mineraler er blitt
identifisert i løpet av den tid forskning har pågått på Surtsey, som ble til i årene 1963-67. 12 Mineraler har ikke tidligere vært funnet på Island,
og ett mineral aldri noensinne før på jordkloden.
Daily News from Iceland, August 8, 1996.
har noen mere info?


Dobbelt overraskelse for geologene
I june 1967 opphørte utbruddet på Surtsey. Øya var da 2,8 kvadrat kilometer,
lengden var 2.100 meter og bredden 1.500 m. Høyden var 169 moh. To tredjedeler
av øya besto av vulkansk aske, den siste tredjedelen av lava. Vann og varme som fremdles er på øya, har forandret en del av den løse asken til en slags hardt
glassliknende stein som kalles palagonit. Dette var en dobbelt overraskelse for
mange geologer.

For det første fordi de fram til nå har trodd at palagonitt bare kunne dannes av
vulkaner som var dekket av is, for eksempel under de islandske isbreene. Surtsey
har vist at denne prosess også kan finne sted uten et dekke av is.

For det andre viste det seg at transformeringen fant sted mye hurtigere enn det
geologene hadde ventet. Siden dette ble konstatert har Surtsey fungert som et gigantisk laboratorium og lærebøker i geologi har måttet omskrives på grunn av denne nye kunnskapen. Geologene har også fått en fullstendig ny kunnskap om erosjon fra
dette naturens eget laboratorium.

(C) Copyright Joel Hutters
anyone knowing his present address?

 


Surtsey Topography 1998
Målinger har vist at Surtsey har tapt 0.024 km³ av sitt overflate volum
siden utbruddet opphørte sent i 1967.

From: http://dtam.gsfc.nasa.gov/research/garvin/surtsey.html

xx.xx.2001
Som størst var øya 2,8 km² og 172 m høy. Idag (år 2001) har den minsket til 1,4 km² og er
som høyest 154 moh. På øya finnes nå 56 planter og 8 fuglearter hekker på øya. Plantefrø føres med vind og fugler fra de nærliggende øyene, men trekkfugler kan også føre med seg frø fra
fjerne steder.

Surtsey er en av favoritt-hvilestedene for trekkfugler fra og til Island og Europa. De mellomlander her årlig i tusentall (ikke bekreftet). Seler besøker også øya og hviler på strendene der.

23.juli 2002
To nye planteslag har dukket opp på Surtsey. Vitenskapsmenn har også funnet at nye insektslag har flyttet til øya siden forrige undersøkelse fant sted. Man besøker nå øya regelmessig hver
eneste sommer for å registrere endringer i miljøet.


Plantago maritima

Plantene ble funnet av seks biologer som kom til øya den 15.juli i år og foretok undersøkelser i løpet av en fire dagers periode. De nye plantene som ble funnet var hhv Plantago maritima og Verucia. Ingen av dem har tidligere vært funnet på øya. De nye insektene inkluderte billen Ceutorhynchus insularis. Denne er tidligere kun funnet to andre steder i verden, nemlig på øya Dun i St.Kildaøygruppen i Storbritannia, og på de meget mere nærliggende Vestmannaeyar.


En greylag goose har lagt egg for første gang på Surtsey, hvor man
i 2002 fant et hekkende par med tre kyllinger.
(Iceland Review)

Billen Ceutorhynchus insularis ble beskrevet som en ny art så kort tid siden som i 1971.
Det har hittil kun vært funnet 13 eksemplarer på de to ovenfornevnte stedene. Billen fantes naturligvis før 1971 også, men denne ble feilaktig identifisert som Ceutorhynchus contractus
som også finnes på Lundy-øya i Storbritannia.

Surtsey er underlagt strenge miljøbestemmelser, så ingen mennesker får adgang til øya
medmindre de er der for å gjennomføre vitenskapelig undersøkelser.
Desverre har ikke www.vulkaner.no slik kompetanse, men da vi besøkte
Island i august 2002 møtte vi de rette menneskene, og har nåen mengde materiale
som vi vil publisere utover høsten og vinteren. Følg med!

Dette blir en fin anledning til å komme med ny informasjon foran 40års jubileet
for øyas tilblivelse neste år...


Surtsey 1966
© c/o www.vulkaner.no
Klikk på bilde for større gjengivelse!

Mer om Surtsey her:

 Planter
 Fugler
 Fugletrekk
 Fossiler på Surtsey
 Innsekter
 Livet i havet

 


Foto: B. Edwards

 

Linker:
 Andre vulkaner på Island: GRIMSVOTN  HEKLA  KATLA  LAKI  
 To flotte bilder, men islandsk tekst.... Marvelous pictures, but text icelandic
Google
 
Web www.vulkaner.no
bukkm.gif
ANIMALS

over 250

birdm.jpg
BIRDS

over 500

flower.jpg
FLOWERS

over 300
dolphin.gif
SEALIFE
globe.gif
TRAVEL
globe.gif
VOLCANO


    alfabetisk liste
    alphabetic listDenne siden er laget ved hjelp av Macromedia Dreamweaver