Active volcanoes / Aktive vulkaner:

Tungurahua, Ecuador  


18.april 2000 - idag

Foto: Michel Monzier 31.mai 1999  
Tungurahua, 5.223m.o.h.,en av Ecuadors mange vulkanske områdermed 70 utbrudd siste 3000 år består av tre
vulkanske fjell:
Tungurahua I, også kallt den sorte kjempe, er en adesittisk stratovulkan, 14km i diameter.
Krateret har tidligere kollapset, efterfulgt av utstøt av daciticas lava. (hva er det?)

Tungurahua II er stort sett blitt formet av lavautbrudd. Ved siste sammenbrudd
(ca 3.000 år siden?) ble det dannet 8 kubikk-km støv og aske, som skred ut og
beveget seg flere kilometer.
Tungurahua III har rekonstruert kraterkanten flere ganger, antakelig for ca. 2300 og 1400
år siden. Igjen tre større historiske utbrudd i 1773, 1886 og fra 1916-1913.

Fredag, 23, desember 2011 og nyere begivenheter
se engelsk versjon - klikk her

Mandag 30. november, 2010
Den 25-26 og 29 november ble glødende blokker observert rulle nedover skråningenet..
I perioden 26-30 november, steg en røyk- og askesky til høyder mellom 5.5 - 9 km o.h. og drev SV og V..
Askenedfall ble rapportert i en avstand av 8 km unna i vindretningen. Natten mellom 28-.29 november pågikk
strombolsk aktivitet, og blokker av glødende steiner rant 400 m nedover. Satellitbilder den 29. vister økt
konsentrasjon av svoveldioksyd.


Onsdag, 24. november 2010
Kl 22:35 pm.lokal tid, mandag kveld,kom et utbrudd som førte til at lavablokker og stein falt ned på skråningene av vulkanen og sendte samtidig opp en askesky til mellom 6 og 7 kilometers høpyde, og askenedfall berørte befolkningen i området vest og sydvest for vulkanen. I løpet av morgenen tirsdag var det flere mindre eksplosjoner med askeutslipp, men med mindre energi enn den kvelden i forveien.

Så langt er energien og mengden av aske utløst av denne episoden mindre en verdiene i utbruddet 28. mai i år. Men den senere tids utvikling betraktes som en ny trussel for området, ettersom strømmer ned fra vulkanen er større nå på grunn av regn i området. I går kveld ble det en midlertidig oppdemning i Puel-elven på grunn av lahar.

Det var 32 tilfeller av LP skjelv, 6 og 13 episoder med skjelv etter mindre eksplosjoner.. Utbruddet kl. 22:35 kastet blokker nedover skråningene mellom 1.000 og 1.500m.

http://www.igepn.edu.ec
I flere uker har det nå vært seismiske begivenheter med blokker/steiner som blir revet løst inne i vulkanen, men ingen ordentlig kraftige, det er imidlertid tegn til økt aktivitet inne i selve vulkanen.

10. februar 200822h00 ,Local Time - 03.00 mandag morgen i Norge
Den vulkanske aktiviteten fra Tungurahua har nok en gang vist kraftig økning .
Fra om kvelden søndag 10. februar, har den, selv om det ved denne anledningen ikke har ført til flere rystelser eller
indre eksplosiv aktivitet, - slik som onsdag og fredag, - nei, denne gangen er det en permanent tett askesky som
blåses opp, noe som karakteriserer en åpen vulkan, altså ikke lava som tetter igjen hullet. Det fører samtidig til at
magma og gass blir kastet adskillige kilometer opp i luften..

Fra omkring 15h00 today (20.00 norsk tid) , sønday, har vulkanen økt betraktelig når det gjelder utbrudd av aske,
som var veldig kraftig etter 16.50 (lokal tid) og som har fortsatt siden. Asken og røyken er fullav aske, og når en høyde
av 5.000 m over krateret. Den nåværende vindretning går mot sydvest, mot byen Riobamba, slik at askenedfall der er
meget sansynlig om kort tid, slik som også i områdene Guano, Colta og Penipe. Det er også en mulighet for at den vil
nå helt til Guaranda og de der omkringliggende områder. Fra kl. 20.00 lokal tid, har vinden tatt en ny retning og
går mot Puyo.

Den nye endringen i Tungurahua oppførsel, bekrefter dens indre ustabilitet, men endrer ikke vår oppfatning uttrykk i rapporten fredag den 8. når det gjelder muligheten for nye store eksplosiver utbrudd. Imidlertid tror vi nå at tett aske vil fortsette å karakteriserer vulkanen de kommende dagene, siden systemet nå er åpent.

Andre steder utsatt for mulig askenedfall er Santa Fe de Galán, El Manzano, Choglontus, Cahuají, Guanando,
Palitahua og Puela.

(Instituto Geofisico, Quito)

February 8th, 2008
Ved midnatt norsk tid, eller kl. 19.00 lokal tid i går på den 7. februar, fortsatte Tungurahua å skjelve med variende intensitet, sammen med en sky av aske som nådde 3.000 m opp. Skjelvene ble akkompagnert av pyroklastiske flommer. Toppen av aktiviteten nådde høyder kl. 11.30, 13.30, fra 14.20 til 15.10 og kl. 17.10 lokal tid igår
De pyroklastiske flommene som ble observert, var i Chontapamba og opp mot den gamle veien mellom Baños og Riobamba, og ved Juive og Mandur, og de rant noen hundre meter ned fra toppen.Alle flommene var på nordvestsiden
og vestsiden av vulkanen.


7. februar 2008

http://www.mercuriomanta.com/
Fra kl. 11:30 lokal tid, torsdag morgen har aktiviteten fra vulkanen begynt en ny periode med intens aktivitet.
Inntil kl. 13.30 rapporteres det at det stiger opp en askesky i 5.000 m høyde med meget høyt askeinnhold.
Myndighetene har rapportert nedfall av vulkansk materiale i landsbyene på sydvestsiden i Puela og Choglontus. Den seismiske aktiviteten er høy. I tillegg viser satellitbilder en glødende overflate i krateret på vulkanen, hvilken indikerer tilstedeværelse av magma på overflaten. En periode med liknende aktivitet har tidligere gått forut for større utbrudd, hvor Tungurahura har produsert pyroklastiske flommer og store
mengder aske. .


Det tredje utbrudd på Tungurahua begynte i går kveld mellom 23.30 og 00.30 lokal tid. Pyroklastiske flommer rant
nedover skråningene på nordvestflanken av Juibe-creeks og Cusúa, noe som førte til at myndighetene beordret
avakuering fra høyriskområdene. Se kartet ovenfor.

Man frykter at aske fra Tungurahua vil bli ført av vinden mot Cotopaxi, Bolivar, Guayas, Los Rios, Manabi og Napo.
Direktoratet for sivilflyvning har satt iverk planer for hva som skal foretas i tilfelle askenedfall på flyplassene i Quito og Guayaquil.


Omkring 225 familier (rundt 1000 mennesker) evakuerte i går til tre tilfluktssteder i Penipe, der det er plass til 2000 mennesker. Tidligere evakuerte omkring 2.000 fra Baños, de fleste av disse var turister. 30 mennesker fra omkringliggende områder ønsker ikke å forlate sine hjem, så avgang derfra vil bli foretatt med makt for å hindre dødsfall.

26. januar 2008
Tungurahua fortsetter å vise en høy grad av aktivitet, karakterisert av et høyt antall eskplosjoner, som indikerer
bevegelser eller vibrasjoner inne i selve vulkanen. Den holder også utslippet av aske på et høyt nivå, idet den
sender askeskyer opp omkring 1.000 over toppen, hvoretter asken driver opp til 2.000 m mot El Manzano,
Choglontus, Cahuají og Riobamba

Det er også viktig å nevnte lyset rundt toppen om natten, og det store antall glødende steinblokker som ruller opp
til 700 m nedover skråningene hele døgnet. Døgnet som endte fredag morgen norsk tid kunne vise til 75 LP episoder,
41 skjelv og 277 eksplosjoner.


18. Januar 2008
Den seismiske aktiviteten er uendret, med et høyt antall eksplosjoner. Utbruddene varierer med høyder over krateret
opp til 4.000m. Befolkningen på vulkanens vestre siden blir særlig utsatt for askenedfall. De steder som er verst
utsatt for askenedfall er Choglontus, Manzano, Penipe og Palitahua. I løpet av natten kunne man observere utbrudd
av glødende materiale opp til 200 m over krateret, og glødende steiner og liknende rullet nedover flankene i en lengde
av 1.000 m. Eksplosjonenen kl. 18h23, 18h49 and 18h56 lokal tid, førte med seg glødende blokker hele 2.000 meter
ned fra krateret og en lavastrøm omkring 50 m lang og 400 m bred på nordvestisden av krateret kunne observeres.

Sirene som skal lyde i tilfelle et større utbrudd fra Tungurahua, lød høyt i går i turistbyen Baños
Elevene dannet rekker gjennom gatene i Baños, og dernest på små veier ut av byen til en fotballplass 3 km unna, beregnet for slik evakuering. Evakueringen ble ledet av politi, brannmenn, medlemmer av Røde Kors og sivilforsvaret.


http://www.lahora.com.ec/

Efter at øvelsen var avsluttet, begynte myndighetene å endre opplegget, til tross for tilfredsstillelsen av at øvelsen var tilfredsstillende utført. Tross alt var det en del ting som trenge å bli korrigert. Et passasje tok 13 minutter, mens anbefalingen fra det Geofysiske Institutt var på maksimum 10 minutter.

15 januar 2008

Hoy Online

Aktiviteten på Tungurahua er fortsatt høy, men med bare halvpart så mange eksplosjoner siden søndag. Den seismiske aktiviten under vulkanen øker imidlertid stadig, slik at man fortsatt sier at aktiviteten øker.

I kommunene Puela og Yuibug i kantonen Penipe (Chimborazo), er nesten alle dører i husene låst fordi
familiene har vært borte siden 2006, først og fremst på grunn av frykt for hva Tungurahua kan finne på.

Av 30 familier i Puela er det bare to igjen, mens det i Yuibug kun er 4 av de 45 opprinnelige familiene tilbake.
Også i andre kommuner ved foten av vulkanen har familier forlatt sine hjem, med unntak av de på
Chimborazo-siden, der folk nekter å dra. Selv de 4 familien i Yuibug sover nå i Penipe om nettene.

Disse som er tilbake vet ikke hvor de skal dra. En familiefar sier at selvfølgelig er han først og fremst
bekymret for barna, men på den annen side har han ikke noe arbeid et annet sted, og alt han kan er å drive
med husdyr.

For å overbevise innbyggerne i de mest utrygge soner og få dem til å flytte for godt, har regjeringen iverksatt et
låneprogram for å hjelpe folk i Pelileo, Patate, Baños og Penipe Guano. De kan motta ett beløp til å kjøpe seg
et nytt hjem, og et annet større belp til å kjøpe seg land, slik at de kan starte opp med landbruks- og husdyr-
aktiviteter igjen.

13. January 2008

http://www.lahora.com.ec/

I går var en dag med over 30 eksplosjoner i timen. Nå går det Geofysiske Institut ut og anbefaler
folk i risikoområdene til å evakuere. Hyppigheten av skjelv var i går enda høyere enn før, med en
oppadgående tendes når det gjelder lavautslipp, gass, aske og glødende steiner.

Askenedfall ble igjen rapportert fra Baños, og gas- og askeskyen nådde 4.000m over toppen.
Så langt er 250 hektar med maisåkre i Chaso Bajo, Chaso Alto, Guanando and La Palestina (Chimborazo)
blitt ødelagt av askenedfall.

Til tross for dette strømmer hundrevis av turister til for å se 'showet' som noen kaller det. Også hele familier
og grupper av venner ankom igår til veien som leder til Cotaló, in Pelileo (Chimborazo).
Barn ventet spent på å få se glødende lava og steiner rulle nedover vulkanskråningene.


I mellomtiden bærer flere og flere nå masker mot lavastøvet.
(illustrasjion)

12. januar 2008
Jorskjelv på 3.7 i Tungurahua kl. 12:00 (17:00 GMT)
Et jordskjelv på magnitude 3.7 påRichter skala ble registrert i dag i Tungurahua provinsen, uten at det er meldt om skader på mennesker eller materielle skader.

Det Geofysiske Institut rapporterte at skjelvet fant sted kl. 08:10 lokal tid (14:10 norsk tid)
i en dybde av 14.4 kilometer. Instituttet rapporterte også at skjelves kunne merkes i byen Baños.


Foto: www.elheraldo.com.ec

Mange av innbyggerne nekter å forlate deres hjem og små bruk, samtidig som handelsstanden i Baños og Pelileo
ikke ønsker å heve alarmberedskapen i frykt for at det vil berøre turist-tilstrømningen.
(Så her har vi det igjen, folk føler mer eller mindre at de er tvunget til å bli i sine hjem).

Kommunen Juive Grande har nå orange alarmberedskap. Imidlertid opprettholder befolkningen sin normale livsrytme.
I går ga et glimrende solskin en flott utsikt mot Tungurahua. Det var store skyer av røyk og aske, men folk gikk på arbeidet som vanlig. På begge sider av Tungurahua og Chimborazo nekter folk å evakuere av flere grunner.

En grunn er at det å på ny å måtte finne et landområde så fruktbart som det de har nå, blir vanskelig. Etter utbruddet i 2006 plantet de mais og høsten 2007 var glimrende, og det var også prisen på avlingen. Og til tross for asken, er flere marker fremdeles grønne. Men kanskje det verste ved å måtte evakuere, er at de kanskje aldri mer får komme tilbake.
I mellomtiden går flere og flere med hatt og maske for å unngå askenedfallet.
Hoy Online

January 11th, 2008
Fredag kveld:
Tungura-vulkanen har nå gått inn i en periode med økt aktivitet, med opp til 30 eksplosjoner i timen,
og dette har ført til evakuering av ytterligere 800 mennesker i ettermiddag.

Dette er altså resultatet av den økte aktiviteten, som kan nå opp i 600 eklsplosjoner i døgnet, 2 ganger mer enn i går.
Vulkanen oppfører seg nå likt det i 2006, da et kraftig utbrudd etterlot seks døde, adskillige landsbyer begravd i aske,
og omkring 6.500 skadede mennesker.

Fredag morgen:
Nye askeutbrudd opp til 3.000 m over toppen. Det har vært 61 LP skjelv, 72 andre skjelv
og 283 eksplosjoner, det siste i stadig økende antall.
Askenedfall rapporteres fra Baños, Iyuchi, Runtún og Punzan. Hvitglødende material kunne siste natt sees 800 m
over toppen. Rystinger i bakken og vinduer kunne rapporteres fra flere steder.

January 10th, 2008

Hoy Online
En spesiell rapport fra det Geofysike Institut igår sa at variasjonene i aktiviteten er sammenliknbare med disse som
fant sted noen få dager før utbruddet det 4. juli 2006. Risikoen for et større utbrudd likt det er stor for å skulle
komme en av de nærmeste dagene, og det kan resultere i problemer for kvegbestanden, avlinger og mennesker
i området.

Omrødene Penipe ogGuano har nå orange alarmberedskap, mens resten av området har gul.
Alarmberedskapen ble endret som følge av den siste rapporten fra GI (se ovenfor) som ble presentert i går.

Innbyggerne i Bilbao (Chimborazo) føler at de ikke blir tatt hånd om. De har nå 16 lastebiler klare for evakuering i tilfelle av at situasjonen forverres. Det er imidlert satt opp 15 vakttårn i området.

I mellomtiden har omkring 250 familier i Bilbao (Chimborazo) som er et høyrisikoområde, frivillig evakuert sine hjem under natten. Noen av dem sover i hjem til slektninger i Riobamba og andre kommer til overnattingsteder i
El Altar som blir leid og betalt for av Regjeringen. I området El Manzano, i Penipe, er flere avlinger ødelagt av
nedfalt aske de siste dager.
Det Geofysiske Institut har rapportert  71 LP skjelv, og 188 eksplosjoner.

9. januar 2008
Bøndene i området rundt vulkanen blir nå berørt. Flere kvegflokker har fått føle askenedfallet og aktiviteten i vulkenen har økt igjen. Den viser nå en stadig oppadgående trend.

Det Geofysiske Institut har rapportert 87 LP skjelv, og 163 eksplosjoner mellom den 7. og 8. januar.
Dette tilsvarer aktiviteten i mai 2006, forut for utbrudd av pyroklastisk materiale i juli det året. .
Askenedfall rapporteres fra Choglontus, Manzano og Palitahua.

I Rio Blanco, 15 minutter fra Baños, bygges nå 108 nye hus. i La Paz (Pelileo) bygges ytterligere 200 hus,
som skal bebos av evakuerte familier fra Cusúa and Bilbao, men byggearbeidet er flere måneder forsinket.

7. januar 2008
Utbrudd og eksplosjoner som har forekommet siste natt var karakterisert som brølende eksplosjoner og geværskudd.
Store mengder smeltevann har kommed ned vulkanskråningene i Las Pampas-sektoren, men har så langt ikke medført
noen trusel for veiene. Risken er imidlertid stor for at flommen vil øke de nærmeste timene.

Myndigheter og hjelpeorganisasjoner er klare for en evakuering i større skala hvis det blir nødvendig. Iflg det Geofysiske Institutt i Quito, representer vulkanen nå en aktivitet lik den man hadde foran de store utbruddene i julig og august 2006. (Vil forsøke å finne flere data og oppdatere senere).

Ettersom mange mennesker allerede evakuerer området om nattet, kommer lastebiler og busser fra hjelpeorganisasjoner
og kjører skytteltrafikk mellom vulkanen og Cusúa og Juive om kvelden og tar opp innbyggerne og bringer dem
til tre overnattingssteder der de kan sover, og får så frokost om morgenen før de vender hjem igjen.

Long period (LP) jorskjelv og harmoniske skjelv pågår. De flir forbundet med trykket av flytende masser inne i vulkanen.
Tungurahua vulkanen fortsetter å ha et høyt antall eksplosjoner pr døgn.

Den pågående aktiviteten ved Tungurahua har økt gradvis siden oktober siste år. Spesielt etter den 29. desember
har eksplosjonene vært voldsommere. Den 2. januar i år var antall eksplosjoner det høyeste registrert siden
september 2006.
(IG)
Askenedfall rapporteres nær tettstedene i Bilbao, Manzano, Choglontus og Pillate, alle liggende på den sydvestlige
flanken av vulkanen.
(La Hora, Ambato)

Ved syvtiden om kvelden kommer kvinner og barn nedover vulkanskråningene og blir fraktet til Baños.
Ektemennene og de elddste sønnene blir igjen hjemme for å hindre at barn ikke kommer og stjeler.

Flere områder forberede nå evakuering i tilfelle større utbrudd.

27. februar, 2004

MODIS bilde (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer) fra Terra satelliten,
Det er lett å se hvorfor vulkanen kalles 'Den svarte kjempe' - dens skråninger er dekket av
mørke lavaflommer. På dette bildet, tatt den 14 januar, 2004, reiser en askesky seg fra vulkanen
og går nordøstover over Andes-fjellene og de lavere områder i øst.
(NASA Natural Hazards)
I perioden 19-23 februar, fortsatte utslippene av gass, damp og aske fra Tungurahua.
Denne nye serien av mindre utbrudd begynte i desember 2003. Om kvelden den 19 februar
falt aske over Puela (~8km SV for vulkanen) og Pillate (~8 km V). En eksplosjon den 22.
februar ved midnatt sendte en strøm av glødende vulkanske blokker nedover skråningene
i en avstand på 1 km fra toppen. Inntil videre opprettholdes beredskapen på ORANGE
i de nærmeste områdene, mens den fortsatt er GUL i Baños.

11.september 2003
Askeutslippene fra Tungurahua fortsatte i perioden 3-8 september. Askenedfall fant sted over
byen Pillate den 3. og 4. september og over Mocha den 4. september. Om kvelden den 7.
september kunne glødende materiale observeres i krateret.

3.mai 2003
Det Geofysiske Institut rapporterer 3 tilfeller av LP-skjelv og en større eksplosjon den 1. mai.
Eksplosjonen dannet en sky hovedsakelig bestående av aske, som nådde 2.000 m over toppen.
Videre rullet glødende materiale 800 m nedover vulkansidene. Det ble også rapportert om klirring
i glassrutene i byen Baños. Observasjoner deretter har vært umuliggjort på grunn av dårlig vær.
I motsetning til de foregående dagene har man nå registrert en endring i den seismiske aktiviteten,
noe som gjør det nødvendig for befolkningen i området å lytte til melldinger fra myndighetene i
tilfelle nye begivenheter skulle inntreffe.

15.november 2002
english summary:
The Instituto Geofisico (IG), reports that 41 earthquakes of long period, 21 emissions and
1 explosion at 04:35 have been registered last 24 hours. The explosion of the dawn could be listened to in Ambato. In the neighbourhoods of the volcano the glasses of the houses vibrated
and incandescence was observed up to 800 m under the crater. Soon a noise similar to that
of the turbines of an airplane was listened to. In the morning a gas column was observed that rose until a peak altitude of 1 km and blew to the west.

Det Geofysiske Institutt (IG), rapporterer 41 LP-skjelv, 21 utslipp og 1 eksplosjon kl. 04.35
som registrert siste 24 timer. Eksplosjonen ved daggry kunne høres i Ambato. I nabolaget til vulkanen vibrerte vindusrutene i husene og glødende materiale ble observert opp til 800 m nedenfor krateret. En lyd lik den til turbinene i en jet-motor holdt beboerne våkne. Om morgenen kunne en gass-sky observeres opp til 1.000 m over toppen, hvoretter den drev vestover.

5.november 2002
Tungurahua damper videre, med daglige utslipp av aske. Siste døgn kunne Instituto Geofisico melde om 25 mindre LP-skjelv, 17 utslipp og 1 eksplosjon kl. 07.49 lokal tid av mindre størrelse. Etter eksplosjonen steg en aske- og dampsky 3.000 m opp i luften og drev sydvestover. Det er ingen forandring i aktiviteten fra de foregående ukene.

Asken som i morgentimene regnet ned over Ambato, Latacunga og områdene rundt Tungurahua kommer fra Reventador-vulkanen nordøst for Quito.

23.juli 2002
Siste døgn har det forekommet ialt 10 LP-skjelv, 2 VT og 3 eksplosive utbrudd, samt fortløpende registreringer av seismiske rystelser som følge av damp-, gass- og askeutslipp. De eksplosive utbruddene var hhv kl. 17.02 den 21.juli, søndag kveld (lokal tid), og igjen kl. 02.02 og 05.22 mandag morgen.

Utbruddet søndag kveld førte til en røyksøyle med gass og damp og med et stort innhold av aske. Skysøylen nådde en høyde av 3.000m over toppen på Tungurahua, hvoretter den ble blåst nordover, med kraftige askenedfall i løpet av kvelden og natten. I løpet av natten kunne man se lavafontener og glødøende blokker som rullet nedover nordvestflankene.

Forut for utbruddet mandag morgen kl. 02.02 kunne man i Cusua-sektoren høre brølende lyder, mens man fra Guadelupe meldte om kanonskuddlignende smell. Mandag morgen avar det kommet inn meldinger om kraftige askenedfall i Ambato, Pillate, Pelileo, Cusua og Chacauco. I løpet av mandagen kunne askeskyen sees i en høyde mellom 1.000 og 2.000 m over toppen, og moderat askenedfall ble meldt rundt om.
(IG-Quito)

Tirsdag morgen kunne avisen LaHora bringe følgende overskrift:
'Kolossen våknet opp søndag.'

Vulkansk aske falt i Ambato og Pelileo. Aktiviteten til Tungurahua har økt de siste timene, med regelmessige eksplosjoner om ettermiddag søndag og ved daggry mandag, noe som fikk vinduene til å vibrere flere steder. Askenedfallet var dog for ingenting å regne mot det som falt i august i fjor, sier innbyggerne, da askenedfallet besto av større partikler og var mere vedvarende.

15.mai 2002


Courtesy of Dr. Henry Gaudru via SWVRC
Siste døgn var det 53 events LP-skjelv, 35 skjelv som følge av damp- og gassutbrudd og
2 mindre eksplosjoner rundt 18.00 i går kveld. Aske- og røyksøylen rakk opp i en høyde
av 4.000 over toppen på vulkanen, og blåste derfra nordøstover. Askenedfall er meldt fra Ambato, Quero, Cevallos og Pelileo.

Siste del av mars: Selv om man om natten ser glødende lava rundt toppen av vulkanen, har frigjøringen av energien innenfor vært lav med meget få seismiske hendelser av særlig betydning.

15.mars 2002
Pr. 14. mars ble det rapportert 73 LP-skjelv og 41 damp- og gassutslipp. Om natten kan man stadig se lyset fra det indre av krateret, små fontener og lava som kastes ut over kanten og ruller nedover skråningene. Tidlig om morgenen gikk det på nytt et skred som nesten blokkerter hovedveien til Baños. Senere på ettermiddagen nådde damp- og askeskyen godt 2.000 m over vulkantoppen. Fare for flere skred/laharer er fortsatt tilstede.

3.mars 2002
Det geofysiske Institutt rapporterte 32 LP-skjelv siste døgn. Onsdag, den 27.februar ble det
målt SO² i Cotaló-sektoren, opp til 1420 tonn/dag. Fra Cotaló, Pillate og Ambato kunne man i løpet av natten observere glødende materiale rulle nedover sidene på toppen. Kraftige brøl kan høres fra tid til annen. En røyk- og gass-sky rager fra 500 til 1500 m opp over toppen det meste av tiden. Befolkningen advares fortsatt mot å ferdes i utsatte områder.

10.januar 2002
Siste døgn oppviste Tungurahua 30 LP skjelv og 45 gassutslipp. Tidlig om morgenen i går
steg en røyksøyle med lav askekonsentrasjon ca 2.000 m over krateret og blåste deretter vestover. Et mindre askenedfall er rapportert fra Juive-området på nordvestsiden av vulkanen.
Det seismiske nivået har i noen dager ligget over det normale, og i tillegg er mengden av gass-
og askeutslipp høyere en normalt.

Selv om det altså ikke er direkte utbrudd i øyeblikket, ber man nå befolkningen i nærheten å
følge ekstra nøye med nyheter samt å gjennomgå evakueringsplanene igjen. Skulle det også komme kraftig nedbør, er faren for nye større mudderflommer nå tilstede igjen.

8.januar 2002
Siste døgn ble det rapportert 20 LP-skjelv og 34 aske- og gassutslipp samt en mindre eksplosjon som i løpet av morgentimene sendte opp en askesky på mellom 2.000 og 3.000 over krateret. Gassmengden er fortsatt økende og man følger nå nøye med i utviklingen.

29.august 2001
Efter en lengere periode med uvanlig høy aktivitet siden 6 august, har Tungurahua nå vendt
tilbake til å spy ut mindre mengder røyk og aske en gang i mellom. De største utbruddene var
den 15.august sent om kvelden, da en 12.200 m høy sky ble rapportert, og igjen den 17. august
da glødende materiale ble skutt opp 1.000 m over krateret. Som nevnt den 14 august ble både mennesker og dyr i store områder berørt, og det meldes nå at et ukjent antall husdyr døde.

14.august 2001
I går, mandag, sendte Tungurahua fortsatt opp mengder av aske i atmosfæren. I går
nådde røyksøylen 4.500 m over vulkanen, dvs. den kom opp i 10.000 m høyde. NOAA har daglig siden 4 august sendt askevarsler for lufttrafikken. (Se bilde nedenfor 8.august).

Lokale TV-stasjoner har sendt bilder av fjell-landskap, jordbruksområder, sauer og kveg, alt sammen dekket av et mudderaktig grått askelag nord og vest for vulkanen.

En rapport over skadevirkningene sto å lese i La Hora i dag, og viser hvor stor del av
befolkningen som er berørt:

 Tungurahua-provinsen
 Personer berørt
 Cantón Quero
 15.200
 Cantón Mocha
 1.365
 Cantón Pelileo
 515
 Cantón Cevallos
 150
 Cantón Tisaleo
 250
 Chimborazo-provinsen
 Cantón
 4.040
 Cantón
 1.250
 TOTAL
 22.770

I tillegg hertil kommer 12.000 griser, sauer med lam og andre husdyr. Bøndene frykter mere
aske, og har for lengst begynt å evakuere dyrene til andre områder. Ytterligere 6.000 dyr
vil bli evakuert idag og i morgen. Også flere tusen mennesker har evakuert, da
luftveisinfeksjoner og øyesmerter gjør seg mer og mer gjeldende.

Det oppstår naturlig nok problemer med å skaffe fòr til de evakuerte dyrene, men en god nyhet
er to nabokommuner har gitt banaer, maisblader og gress. Den dårlige nyheten som fulgte med
var at man ikke hadde transportmuligheter.

Veinettet i de to mest berørte provinsene lider også under asken, og hittil er 60 km vei ødelagt,
og man regner med at ytterligere 60km står foran den samme skjebne.

Røde Kors vil idag gi 1.000 kg mat til 6.000 evakuerte. Hjelpen består av 8 kg ris, 8 kg
sukker, 4 oljekanner, 1 kg salt, 6 kg suppe, to kg mel og 12 bokser tunafisk pr. familie.
(Hvordan man fordeler så store kvanta, over 30 kg til rundt 1.000 familier, noe som skulle tilsi 30.000 kg tilsammen, ut av 1.000 kg det får Røde Kors finne ut av selv. Ser ikke ut til
at denne nyhetskilder var helt pålitelig???)

Videre vil man dele ut 20.000 masker og 6.000 øyebeskyttere, for å unngå åndedretts- og synsbesær i de berørte områder.

8.august 2001
Tungurahua har i langt tid hatt gass- og askeutslipp, noen gang akkompagnert av mindre skjelv. Stort sett har dette gått upåaktet hen utenfor de berørte områder, men innimellom spytter den
ut litt mer enn ellers. De siste par dager har utslippet vært nesten konstant, og nådd langt ut over Stillehavet, slik bildet nedenfor viser (med litt godvilje...)


Grensen mellom Stillehavet og Ecuador er den lodrette grønne streken
midt på bildet. Den hvite pilen viser Tungurahua, og de gule pilene yttergrensene
for askeskyen. Midt på bildet sees røykskyen som en avlang hvit stripe.

13.juli 2001
Fram til i går middag kunne det Geofysiske Institutt melde om 15 LP-skjelv siste døgn, og av
disse ble tre sett i sammenheng med eksplosjoner med hhv. 3,0 1,6 og 9,9cm² displacement.
Det første av utbruddene ga fra seg kanon-liknende eksplosjoner og sendte en søyle av damp
og aske 2.000 m opp i luften.

Efter den siste ble det registrert to laharer med hhv 20 og 60 minutters varighet. Visuelle
rapporter går ut på at mudderflommene var av mindre størrelse og inneholdt fint materiale av
stein opp til 10 cm i diameter.Begge flommer var på vestsiden, og den ene blokkerte veien til Riobamba og den andre i Pampa-sektoren blokkerte veien til Baños (men de jo vant til det....).

4.juli 2001
18 LP skjelv og 9 skjelv forbundet med mindre utslipp av gass og aske siste døgn. Kl. 04.58
i går morges en større eksplosjon, faktisk den største siden 1999, med en 'displacement' på
8,9 cm². Hyposenteret ble lokalisert til å ligge 4.000 m under krateret. På nordsiden av Tungurahua meldes det at man samme morgen hørte rumlingen fra vulkanen opp til 15
kilometer unna. Utover dagen ble det registrert askenedfall i Ambato. På grunn av overskyet
vær har man ingen visuelle rapporter om tilstanden på toppen. Gårsdagens utbrudd viser at
det foregår en stadig økning i aktiviteten fra Tungurahua igjen.

20.juni 2001
Siste døgn litt mindre aktivitet, men man registerte tre mudderflommer (laharer) i går på
vestsiden av Tungurahua. Den første kom kl. 9 og varte i en halv time. Den neste kl. 12.30
og den siste kl. 13.00, og den varte i en time og tyve minutter. Det er rapportert ødeleggelser
etter disse flommene, men ingen nærmere detaljer foreligger for øyeblikket.

19.juni 2001
17.juni om ettermiddagen kom det på ny en større eksplosjon fra Tungurahua, etterfulgt av en mindre eksplosjon igjen like over midnatt mandag morgen. Den første sendte en sopplignende aske- og dampsky hele 7.000 m over toppen, hvor den senere delte seg i to - og asken drev vestover mens dampen hovedsakelig drev mot øst. Skyen kunne tydelig sees både i Ambato og Riobamba. (Se kart her)

Eksplosjonene søndag og mandag indikerer at fornyet aktivitet fra Tungurahuas side, og som vel begynte allerede i mai, etter å ha vært i ro i over 7 måneder. Det er daglig mindre utbrudd av
damp og aske, og mudderflommer (laharer) forekommer stadig vekk.

Askenedfallet, som bl.a. rammer byen Baños, fører til problemer for turistnæringen. Spesielt i provinsen Chimborazo har man fått alvorlige helseproblemer, ettersom aske og svoveldamp påvirker åndedrettsorganer til både mennesker og dyr, og asken gjør det ikke lettere for
bøndene i området. Til tross for manglende økonomiske ressurser hos vulkanologene,
kommer de til å fortsette å holde seg orientert om utviklingen, men myndighetene synes ikke
å ville samarbeide, sies det.

3.juni 2001
I går ble det rapportert at det siste døgn hadde inntruffet ialt 181 LP skjelv og 23 mindre
utslipp av damp og gass, hvorav det største fant sted tidlig på morgenen norsk tid.
Under dette utslippet sto en 3.000 m høy askesky opp i atmosfæren, samtidig med at
glødende materiale ble sendt hele 1.500 m til værs.

Utburddet kunne tydelig høres som kanonskudd i Baños, men befolkningen i Pillate fikk askenedfall. Tilstedeværelsen av glødende materiale i krateret er et viktig tegn på hvor stor
aktivitet det er i vulkanen, som i løpet av de siste uker har økt betraktelig. Dette øker behovet for evakueringsplaner, da man forventer kraftig regn i nær framtid, noe som vil føre til store mudderflommer som kan blokere rømningsveiene.

20.mai 2001
I går kunne Institute Geofisico melde at det siste døgn hadde vært 98 LP-skjelv, og et mindre utbrudd rundt kl. 21.00 lokal tid. Et fly hadde tidligere på dagen rapportert en askesky ca.
2.000 m over toppen på Tungurahua. Været var overskyet til sent om ettermiddagen, men da kunne man rundt vulkanen observere en røyksøyle som drev vestover.

Dagen før registerte man flere HF-skjelv som ble relatert til mudderflommer på vestsiden.
Antall LP-skjelv er økende, og det samme er askeutslippene i øyeblikket, begge deler
indikerer økende aktivitet fra Tungurahua. Samtidig frykter man nye laharer på grunn av
asken som i det siste har hopet seg opp på vest-skråningene.
Vi følger utviklingen.

19.mai 2001
Siste døgn har det funnet sted 272 LP skjelv og 42 utslipp av gass og aske. Skjelvene kl. 18.20
og 18.21 i går kveld, lokal tid, hadde sitt senter omkring 5 km under toppen på vulkanen,
og ble etterfulgt av en sverm på omkring 200 mindre skjelv de neste to timene. En askesky
ble observert 5.000 m over toppen av et forbipasserende fly omkring kl. 18.20. Aktiviteten
i går kveld er den kraftigste siden mai i fjor, og man er overbevist om at skjelvene skyldes
tilførsel av ny magma. Man frykter derfor at Tungurahua, som er kjent for plutselige utbrudd, gjenopptar aktiviteten fra i fjor, og man maner befolkningen bl.a. i Baños til å opprettholde evakueringsøvelsene.

17.mai 2001
Tungurahua fortsetter å dampe, men stort sett kun med mindre gass- og røykutslipp. Den 15.mai sendte den derimot på ny opp en kraftig gass- og askeskysøyle vel 3.000 m over toppen. Flere ganger i løpet av dagen slapp den fra seg aske, som drev syd og sydvestover og førte til nedfall både i Cotaló og Bilbao. Selv om vulkanen altså holder et moderat tempo, så har etterhvert askenedfallet på vulkansidene blitt så stort at ved kraftige regnskyll forventer man nå store mudderflommer og laharer.

21.mars 2001
Siste uke fortsatte Tungurahua med sine mindre utbrudd, mens den seismiske aktiviteten
var høy. Den 13.mars sendte Tungurahua opp en askesky til 9.600 moh, og denne drev
NV-over. Utbruddet varte i 10 minutter, og lettere askenedfall fant sted over byene Cotalo
og Pillaro. Igjen den 15.mars kom det et utbrudd, og denne gang nådde askeskyen opp i
3.200 m over vulkantoppen, som er 5.223 m høy (=8.423 moh). Den 16 mai et nytt utbrudd,
med en askesøyle på 8.800 moh, som drev ØNØ.

18.januar 2001
Fra 3.januar i år har Tungurahua hatt en økning i utslipp av gass- og aske fra sitt 300 m brede krater. Fly har observert askeskyer opp til 7.000 moh. Fra Guadalupe-observatoriet, 11 km
nord for toppen, har askesøyler blitt målt til 3-4000m høyde. Ingen eksplosjoner eller glødende materiale er observert siden 22.oktober i fjor. Svovelutslippet (SO2) som har vært rundt 1.000 tonn pr dag, har nå økt til mellom 2.000 og 2.400 tonn pr dag. Den seismiske aktiviteten er lav. Nye fumaroler har vist seg på nordvestsiden siden november måned. Vi følger daglig med på Tungurahua (og flere andre), men legger ikke ut nyheter før situasjonen endrer seg vesentlig.

19.oktober 2000
Tungurahua holder koken. Utbruddene i går nådde 5.000 meters høyde, og aske falt i Penipe, Cevallos og Ambato.

16.oktober 2000
Igjen et kraftig utbrudd av gass og aske, som nådde 7.000 m høyde, og blåste nordover.
Siste 24 timer ble en del av den innesperrede energien sluppet ut, ledsaget av
46 LP-skjelv (se forklaring)

14.oktober 2000
Kl. 05.59 i går morges, lokal tid, fant et nytt utbrudd sted, og sendte en askesøyle hele
3.000 m opp i luften. Efter utbruddet ble vulkanen dekket av tett damp. Også dette utbrudd
menes å antyde et kraftigere trykk inne i vulkanen, som oppsto efter de siste skjelvene.
(se nedenfor). På grunn av askemengden rundt vulkanen, ber man nå befolkningen være
våken for kraftig regn, som kan utløse skred av aske. I går fant det iøvrig sted et
stort skred på en utdødd vulkan, vulkanen Altar, ikke så langt unna, hvor det meldes
at minst to er drept, og nesten 20 savnet.


noen ganger er det bare idyll...
(Foto Institute Geofisico)

13.oktober 2000
Flere skjelv blir nå registrert daglig, siste døgn under toppen av vulkanen, og fra
3 til 11 kilometer nedover. Dette skyldes sansynligvis oppstigning av ny magma.
Vi følger fortsatt utviklingen

9.september 2000
Pr. 8.september har det Geofysiske Institutt i Quito rapportert at aktiviteten ved
vulkanen nå er så lav at Sivilforsvaret besluttet å sette ned beredskapen fra ORANGE til
GUL siste tirsdag (5.september). Dermed er en lang historie over - kanskje - men
vi glemmer ikke å holde et øye med Tungurahua her allikevel.

31.august 2000
Dårlig vær hindrer visuelle observasjoner, men Tungurahua putrer videre, og sender fortsatt opp både aske og glødende materiale, mens den fra tid til annen avfyrer 'kanonskudd'. Satellit-bilder viser en askesky i 8.000m høyde på vei vest og sydvestover.

26.august 2000
Tungurahua har fortsatt å putre sommeren igjennom, uten de helt store utbrudd.
I går ble det meldst om aske over vulkanen tidlig om morgenen, norsk tid. Høy seismisk
aktivitet rapporteres, med både hybride skjelv, VT og LP-skjelv. Beredskapen på
ORANGE opprettholdes.

Den 1.august rapporterte det Geofysiske Institutt i Quito om økt aktivitet. Flere eksplosjoner
med displacements på opp til 11cm² kastet store mengder glødende materiale ut over
kraterkanten, og store blokker rullet over 500 m nedover skråningene.

15.juni 2000
84 nye LP-skjelv og 6 VT skjelv siste døgn. Flere mindre jordskjelv fant også sted i løpet av morgentimene. 7 eksplosjoner ble registrert, med displacement fra 5,3 til 13,7 cm². Aske- og
gass-søylen raget mellom 4.000 og 5.000 m opp. Under en av eksplosjonene i går kveld,
ble store blokker kastet minst 200 m opp i luften og fallt ned og rullet opp til 400 m nedover vulkanskråningene.

14.juni 2000
92 LP skjelv og 3 VT-skjelv ble registrert siste døgn. 4 eksplosjoner sent om kvelden den
13.juni, med displacement på hhv. 8,0  9,0  8,5 og 11,0, som er forholdsvis stort. Så efter
midnatt fant det sted ytterligere 13 eksplosjoner, med displacement fra 4,3 opp til 13,3.
På grunn av dårligere klimatiske forhold var det vanskelig å se noe, men et passerende
rutefly kunne melde om en aske-og damp-søyle på 4.300m over krateret

En stor del av eksplosjonene de siste dager har vært store, og bestått av en betraktlig
energimengde. Denne unormale tilstand ser ut til å fortsette.

13.juni 2000
Siste døgn ble det registrert 45 LP skjelv, og 9 eksplosjoner hvorav 4 på over 9,0 cm² displacement. Efter de siste kraftige som inntraff om morgenen, kunne en gass- og askesky observeres opp til 3.000 m over krateret. Kvelden i forgårs ble hovedveien fra Pelileo til
Baños igjen ødelagt av vann- og mudderflom nær Pampas.

8.juni 2000
Den 7.juni kunne det Geofysiske Institutt i Quito melde om følgende:
7 eksplosjoner fant sted siste døgn, den første kl. 16.37 den 6.juni med en displacement på
12 cm². Den neste kl. 18.25 på 6,7cm, så igjen kl.18.59: 8,4cm², kl. 21.37: 9,4cm²
kl. 22,31 5cm², kl. 23,10 på 7,8cm², onsdag morgen kl.00.57 på 11,6 cm² og endelig
kl. 08.23 på 11,1cm². (Se antydning til forklaring her). Samtlige eksplosjoner ble
karakterisert som moderate til store.

Visuelle observasjoner viste at eksplosjonene siste natt sendte glødende blokker utover, og
som rullet nedover vulkansidene. I løpet av morgenen har det vært mulig å observere
en skysøyle rundt 3.000 m over krateret, med aske som en dominerende del
en stund, for så å bli hvit og bare inneholde damp de neste minuttene.

Dette har vært en særlig aktiv rekke av eksplosjoner, men Tungurahua har senere roet seg
ned igjen. Allikevel indikerer det en unormal oppførsel, og vulkanen overvåkes fortsatt nøye.

2.juni 2000
Vi fortsetter å rapportere fra Tungurahua, når aktiviteten skiller seg ut fra det normale, som
ser ut til å vedvare. I går fant det sted 1 VT skjelv og 80 LP, en liten økning fra de foregående dagene. 5 eksplosjoner ble registrert siste døgn, med displacements på 7,0 - 2,6 - 9,9 - 6,9
og 7,0, som ligger godt over det normale.

Kl. 04.07 om morgenen i går ble det registrert en mudderflom , som 40 minutter senere
oversvømmet hovedveien til Baños igjen, og sperret veien i 8 timer. To kjøretøy sto fast
i flere timer, til tross for ihverdig innsats av bl.a. brannvesenet. Efter kl. 11.00 i går kunne man i lengere tid høre kraftige brøl fra toppen, men været hindret visuelle observasjoner.
Tungurahua sover altså slett ikke enda.

18.mai 2000
Tungurahua fortsetter sin sporadiske aktivitet, med ildsprutende nattlige forestillinger,
dager med tunge regnværsskyer, og askenedfall fra tid til annen i de omkringliggende byer.
Vulkanske masser fra Tungurahua bestående av stein og mudder, ødela i går den provisoriske
broen ved 'Pampas' nær Baños. Broen ble oppført for å kunne sikre evakuering av Baños innbyggere til Riobamba.
 
Tungurahua øverst til høyre på bildene, og Banos nederst til venstre.
Foto: Thomas Olsen

Lørdag 14 mai eksploderte Tungurahua og spydde steiner og aske opp mot den blå himmelen
og spredte panikk blandt innbyggerne i Baños ved foten av vulkanen. Et antall større
eksplosjoner sendte strømmer av vulkansk masse og mudder nedover skråningene og glødende steiner smeltet snøen på fjellsidene og satte igang store skred. Til tross for at full evakuering
tidligere er iverksatt av Baños, så har hittil 8.000 innbyggere vendt tilbake, og bor i byen.

30.april 2000
Tungurahua fortsetter sin strombolianske aktivitet. Skikkelige observasjoner var ikke
mulige i går på grunn av tunge regnskyer, men en 500m høy hvis skysøyle kunne innimellom
observeres. I løpet av natten i går kunne man se glødende materiale bli kastet 300- 400m
opp i luften. Mindre mudderflommer forekom også i området om morgne, efter regnet, men
besto hovedsakelig av regnvann, og førte ikke til stengning av veiene igjen.

25.april 2000
Kraftige rystelser søndag kveld fra kl 19 og en times tid utover, med høye lyder og utbrudd
av gass og aske, men ikke noe mere...Det var vanskelig å foreta visuelle observasjoner på
grunn av dårlig vær.

Regn var også årsak til at hovedveien mellom Baños og Ambato ble sperret av lahar -
mudderflom - i flere timer fra kl 11 mandag formiddag. Flere lastebiler, privatbiler og
busser måtte vente på at veivesenet fikk skaffet tilveie nødvendige redskaper, inkludert
buldosere for å rydde veien igjen. Snøsmelting sammen med regn utgjør fortsatt
en stor fare i området for nye mudderflommer.

24.april 2000
Visuelle observasjoner går ut på at en gass- og dampsøyle på 2.500 m har stått over
Tungurahua siste natt, og mellom midnatt og 6.00 om morgenen var det hyppig stromboliansk aktivitet, med derav glødende steinmasser som rant over kanten. Litt senere rapporterte et
rutefly en askesky hele 3.000 m over vulkankrateret. Efter en ny eksplosjon ut på formiddagen, nådde askeskyen en høyde på 4.000 m. Aktiviteten i påsken 19-24 mars) har ikke
foranlediget til noen omtale i noen av de aviser vi kontrollerer.

18.april 2000
Søndag kveld holdt Tungurahua igjen en ildsprakende forestilling, med stromboliansk aktivitet.
Store steiner og annet materiale nådde høyder på 500 meter, og falt ned igjen i krateret,
eller på vulkanskråningene. Askeskyen nådde likevel ikke mere enn rundt 1.000 m opp.

Fenomenet fortsatte utover mandagen, og tidvis med kraftige brøl som akkompagnement.
Situasjonen er nå den samme som før 1999 endte, og det er med andre ord ingen vesentlig
endring i den pågående utbruddsperioden som begynte i oktober 1999.
Alarmberedskapen er fortsatt på ORANGE, og vi følger med fra dag til dag.

Fortsett for å få hendelsene forut for den 18.april klikk her
Vil du begynne med begynnelsen: klikk her!

  Linker:
 Fascinerende Ecuador!
 Institute Geofisico, Ecuador
 Diario La Hora
 Diario Hoy Digital
 Volcano World, NODAK
 Ecuadortours
Google
 
Web www.vulkaner.no
bukkm.gif
ANIMALS

over 250

birdm.jpg
BIRDS

over 500

flower.jpg
FLOWERS

over 300
dolphin.gif
SEALIFE
globe.gif
TRAVEL
globe.gif
VOLCANO


    alfabetisk liste
    alphabetic listDenne siden er laget ved hjelp av Macromedia Dreamweaver