Our Beautiful World

Caldera


Høyt oppe i Cascades-fjellene i vestre Oregon, USA, finnes en glitrende
blå vann-ansamling, som kalles Crater Lake (Krater-sjøen). Den er nesten sirkelrund, og omkring 10 km i diameter. Den er 600 m dyp, og omgis av
mer enn 600 m høye fjellskråninger.

Se også kraterinnsjø


Caldera: Det spanske ordet for gryte/stor kjele, en bassengformet vulkansk
deformasjon; vanligvis minst 1,6 km i diameter.

Slike store deformasjoner er typiske der toppen på en vulkan kollapser,
og raser ned i vulkanen. Crater Lake ligger i den best kjente calderaen i
Cascades fjellene i det vestlige USA. Se bilde t.v.

Caldera: Portugisisk - fra Azorene. (her strides de lærde igjen....) - innsynkningskrater.
Caldera: Latin -"rom for et varmt bad."

Siste kjente eksempel er Katmai, Alaska i 1912, hvor toppen var 3.000 moh før utbruddet, og bare 2.000 moh efter.Calderaen der er 4 km i diameter,
og 1.000 meter dyp, og innsjøen fryser aldri til.

A caldera is a large, usually circular depression at the summit of a volcano formed
when magma is withdrawn or erupted from a shallow underground magma reservoir.
The removal of large volumes of magma may result in loss of structural support for the
overlying rock, thereby leading to collapse of the ground and formation of a large
depression. Calderas are different from craters, which are smaller, circular depressions
created primarily by explosive excavation of rock during eruptions.
Crater Lake in Oregon is about 10 km wide and 600 m deep. Picture to the left.
(USGS/VHP)bukkm.gif
ANIMALS

over 250

birdm.jpg
BIRDS

over 500

flower.jpg
FLOWERS

over 225
Google
 
Web www.vulkaner.no

This page has been made with Macromedia Dreamweaver