Our Beautiful World

Dacitt


Dacite lava is most often light gray, but can be dark
gray to black. Dacite lava consists of about 63 to 68
percent silica (SiO2). Common minerals include
plagioclase feldspar, pyroxene, and amphibole.
Dacite generally erupts at temperatures between
800 and 1000° C. It is one of the most common
rock types associated with enormous Plinian-style
eruptions. When relatively gas-poor dacite erupts
onto a volcano's surface, it typically forms thick
rounded lava flow in the shape of a dome.
(USGS/VHP)

 


1) Vulkansk bergart sammensatt av kvarts,
plagioklas og et mørkt mineral (vanligvis biotitt eller
hornblende). I dypet ville en bergartsmelte med
tilsvarende sammensetning størkne til en tonalitt
eller trondhjamitt.

2) Vulkansk stein (eller lava) som karakteriseres
av sin lyse farge, og inneholder 62-69% silisium
og moderate mengder sodium og potassium.
(de to siste uttrykk er engelske..)

kanskje får vi også en tredje versjon snart.....bukkm.gif
ANIMALS

over 250

birdm.jpg
BIRDS

over 500

flower.jpg
FLOWERS

over 225
Google
 
Web www.vulkaner.no

This page has been made with Macromedia Dreamweaver