Our Beautiful World

Erupsjonsvolum

Det største kjente volum i historisk tid er ved utbruddet av Tambora,
Indonesia, i 1815, hvor man mente at det samlede volum var på 150
km³. Dette er senere anslått til mellom 30 og 100 km³.

I forhistorisk tid har det forekommet utbrudd på flere tusen km³

1 km³ = 1 milliard m³ !

Erupsjonsvolum er det samlede volum av alt det materiale som bringes opp til overflaten.

Hvis det er mye aske, sand osv er volumet større enn ved et utbrudd av kompakt magma.

Vanlig mengde ved større utbrudd 10 - 30 km³,
og ved mindre utbrudd gjerne noen millioner kubikkmeter. (m³)bukkm.gif
ANIMALS

over 250

birdm.jpg
BIRDS

over 500

flower.jpg
FLOWERS

over 225
Google
 
Web www.vulkaner.no

This page has been made with Macromedia Dreamweaver