Our Beautiful World

Gass
 


gass-sky (Foto: USGS)
All magma inneholder gasser som frigjøres i atmosfæren ved et utbrudd. Vanndamp er den vanligste, fulgt av karbondioksid og svoveldioksid. Magma inneholder også syre, kolmonoxid(?) og saltsyre. De to farligste gasser for mennesker, dyr og vekster er svoveldioksid og karbondioksid.. Svoveldioksid kan føre til at syre dannes i atmosfæren, og faller ned som sur nedbør. (Acid rain). Store eksplosive utbrudd slipper ut enorme mengder gasser i atmosfæren, noe som kan lede til global nedkjølning.
See more about volcanic gases here.

Død skog efter svovelutslipp.(Foto:USGS)
Det var det som hendte ved utbruddet av Pinatubo på Filippinene den 2 april 1991. Pinatubo slapp ut enorme mengder aske og gass som steg 30 kilometer opp i atmosfæren. Under den siste eksplosjonen på Pinatubo steg 17 millioner tonn svoveldioksid opp i luften og dannet sammen med luftens vanndråper en stor mengde svovelsyre. Denne svovelsyreskyen spredte seg over hele jorden på mindre enn 22 dager. Syredråpene forhindret at en del av solens stråler nådde ned til jorden. De reflektertes tilbake, og ut i rommet. På globalt nivå falt temperaturen 1-2 grader. En sådan temperaturforskjell kan innebære liv eller død for mange økosystemer, og dermed true menneskers livsmiljø og føre til sultkatastrofer. Været ble endret, og korallrevene i Rødehavet ble kvalt av alger. Karbondioksid er tyngre enn luft, så den havner nede ved jordoverflaten. Den samles særlig i daler, og utgjør derfor en fare for mennesker og dyr som befinner seg nede i dalførene. De risikerer at bli kvalt.


bukkm.gif
ANIMALS

over 250

birdm.jpg
BIRDS

over 500

flower.jpg
FLOWERS

over 225
Google
 
Web www.vulkaner.no

This page has been made with Macromedia Dreamweaver