Our Beautiful World

Geysir og geotermisk aktivitet

See also our new page about Geysir in Iceland!

Geotermisk energi er varme i jordkorpen. Varmen
kan nå overflaten ved at den ledes opp gjennom fjell eller gjennom grunnvannet som varmes opp nede i dypet,
og vender tilbake til overflaten. Geotermiske energikilder kan være til stor nytte for mennesker.

En geysir er en varm kilde som periodevis slynger
opp en fontene av vann. Årsaken til utbruddene er
at vann samles i geysirens lange forvridne indre, og varmes opp langt over kokepunktet.
En trykkøkning, forårsaket av tyngden av alt vannet i gangen, har nemlig økt vannets kokepunkt.

Men til slutt nås kokepunktet, og da tvinges en del
av vannet opp - og ut - av geysiren. Gjennom det plutselige trykkfallet overgår det overopphetede
vannet i røret til damp, og en stråle med damp og skoldhett vann spruter høyt opp i luften. Når
utbruddet dør ut, begynner mer vann å trengeinn i røret, og snart er det tid for neste utbrudd.bukkm.gif
ANIMALS

over 250

birdm.jpg
BIRDS

over 500

flower.jpg
FLOWERS

over 225
Google
 
Web www.vulkaner.no

This page has been made with Macromedia Dreamweaver