Our Beautiful World

Ildsprutende vulkaner

De fleste av de 'flammene' som slår opp mot himmelen under et vulkanutbrudd,
består ikke av vanlig ild. De er i virkeligheten stråler av glødende partikler som
blir dannet av smeltet lava. Når lavaen kommer opp fra vulkanens indre, hvor
trykket er svært høyt, og blir utsatt for normalt, atmosfærisk tryukk, driver
eksploderinde gasser disse partiklene skyhøyt i været og får dem til å se ut
som flammer. Partiklene blir så avkjøt og går over i fast form og danner tette
skyer av pimpestein, som legger seg over landskapet og forandrer det hele..


bukkm.gif
ANIMALS

over 250

birdm.jpg
BIRDS

over 500

flower.jpg
FLOWERS

over 225
Google
 
Web www.vulkaner.no

This page has been made with Macromedia Dreamweaver