Our Beautiful World

Phreatisk utbrudd


Photo: D.A. Swanson, 4 April 1980, St.Helena, USA


En høy søyle av damp, støv, aske og stein blir blåst flere hundre meter opp i luften.
Denne type utbrudd menes å oppstå når store mengder grunn- eller overflatevann kommer
i kontakt med varm stein eller masse i en vulkansk åpning, og dette blir konstant omdannet
til damp. Denne tar så med seg alt den møter på sin vei opp gjennom åpningen.

Utbruddet på Taal-vulkanen på Philippinene i 1965 var en phreatisk eksplosjon.
The eruption of the Taal-volcano in Philippines in 1965, was a phreatic explosion.


1. An explosion of steam, water, mud, and other material. May result from heating of groundwater
by magma, and may generate base surges.
2. A type of volcanic explosion that occurs when water comes in contact with hot rocks or ash
near a volcanic vent, causing steam explosions.
3. An explosive volcanic eruption caused when water and heated volcanic rocks interact to produce
a violent expulsion of steam and pulverized rocks. Magma is not involved.

The eruption of Taal Volcano in the Philippine Islands in 1965 typifies "Phreatic" (or steam-blast)
behavior. Here, a great column of steam, dust, ash, and cinders is blasted to a height of several
thousand feet. This type of violent eruption is believed to occur when a large quantity of ground
or surface water comes in contact with hot rock or magma in a volcanic vent and is instantly
and explosively flashed to steam.bukkm.gif
ANIMALS

over 250

birdm.jpg
BIRDS

over 500

flower.jpg
FLOWERS

over 225
Google
 
Web www.vulkaner.no

This page has been made with Macromedia Dreamweaver