Our Beautiful World

SkjoldvulkanerMt.Bachelor, USA.
Bilde:USGS, W.E.Scott

 Skjoldvulkaner dannes som  oftest ved at tyntflytende basalt-lava  strømmer ut av krateret,
og  brer seg ut over en stor overflate, innen de  langsomt stivner. Man får da  efterhvert
slake skråninger, ofte mindre enn 10 ° vinkel.

Skjoldvulkaner dannes ofte på havbunnen på s.k. hete flekker (Hot Spots).
Hawaii er et eksempel.


A volcano that resembles an inverted warrior's shield. It has long gentle slopes produced
by multiple eruptions of fluid lava flows.
A volcano shaped like an inverted warrior's shield with long gentle slopes produced by
eruptions of low-viscosity basaltic lava.

Shildvolcanoes are common on the bottom of the oceans, so called Hot Spots.
Hawaii is such an example.


bukkm.gif
ANIMALS

over 250

birdm.jpg
BIRDS

over 500

flower.jpg
FLOWERS

over 225
Google
 
Web www.vulkaner.no

This page has been made with Macromedia Dreamweaver