Our Beautiful World

Undersjøiske vulkaner


   See our main story on Submarine volcanoes. Click here.

Undersjøiske vulkaner finnes langs de fleste sprekkdannenlser, også
omtalt som spredningssoner, i verdenshavene. Mange undersjøiske
vulkaner dannes også over s.k. hot spots (hete flekker).

Den viktigste vulkanske virksomheten, er faktisk den som foregår på
bunnen av verdenshavene. Et høydedrag går fra nord for Jan Mayen, via Island,
Azorene, Ascencion, Tristan da Cunha, og ned til Bouvet-øya (norsk),
i sør-atlanteren, bøyer derefter inn i det Indiske Hav, går sør for Australia,
og over i Stillehavet. Denne ryggen har en samlet lengde på 60.000 km, eller
en og en halv gang jordens omkrets. Sammenlign med kartet over
spredningssonene under.

Denne kjeden danner en sammenhengede undersjøisk fjellryggr med 1000 til
2000 km bredde, og 1000 - 3000 m høyde over havbunnen. De høyeste
partiene er 2000 - 4000 m under havoverflaten, og de har en kupert
overflate. Langs midten, går det så en senkning som er fra 20 til 50 km bred.
Denne er så mellom 500 og 1500 m dyp, og går i hele ryggens lengde.
Selve senkningen har form som en dal hvor selve dalbunner er fra 5
til 10 km bred, og det er her den vulkanske aktiviteten foregår.

Fra tid til annen åpner det seg sprekker i dalens lengderetning, noen kilometer
lang og noen meter bred. Disse fylles så opp med lava nedenfra.

Noen ligger på forholdsvis grunnt vann, og gass og pimpestein
kan stige opp til overflaten. I ekstreme tilfeller kan utbrudd
fra slike vulkaner danne tsunami-bølger, med katastro-
fale virkninger. I andre tilfeller kan de danne nye øyer,
slik som Surtsey utenfor Island.

På dypt vann, over 2000 m, er vanntrykket ofte så stort at det hindrer
eksplosive utslipp av gass og damp, og virkningene av
dem sees ikke alltid på overflaten. Trykket er her så stort at vannet
ikke koker, men går jevnt over til damp når temperaturen passerer
350 - 400°C.

På Loihi fjellkjeden syd for Big Island på Hawaii,
har man funnet en ny aktiv vulkan. Loihis topper rager
ca 3000 m over havbunnen, og denne nye toppen
er ca 1000 m under havoverflaten. Den har et krater
på ca 5 km i deiameter. Lavastrømmer er fotografert
av dyphavskamera. Man antar at vulkanen bare er
noen få hundrede år gammel, og jordskjelv i området
rundt 1971, 1975 og 1985 antyder undervannsutbrudd
eller påfylling av magma til vulkanens øvre del..

Se også Marsili-vulkanen som nylig ble oppdaget i Middelhavet!

 bukkm.gif
ANIMALS

over 250

birdm.jpg
BIRDS

over 500

flower.jpg
FLOWERS

over 225
Google
 
Web www.vulkaner.no

This page has been made with Macromedia Dreamweaver