Our Beautiful World

 English version at bottom


SvoveldioksidFoto: K.A. McGee on 19 September 1995
Svoveldioksid og andre vulkanske gasser stiger opp fra Pu`u `O`o åpningen på Kilauea vulkanen, Hawai`i. Under utbrudd i perioden mellom 1986 og 2000, slapp Kilauea ut fra 2.000 til 1.000 tonn irriterende svoveldioksid (SO²) hver dag.
  1. Fargeløs gass med ubehagelig stikkende lukt, kjemisk formel SO².
  2. I fast tilstand foreligger den som hvite krystaller.
  3. Svoveldioksid er giftig for planter, dyr og mennesker. Den angriper slimhinnene hos mennesker selv ved meget lave konsentrasjoner. Planter og trær angripes lett, og allerede efter noen timer påføres de skader.
  4. Støv og tåke forsterker virkningene av svoveldioksid, f.eks. ved smog.
  5. Svoveldioksid finnes i vulkanske gasser. Den dannes også ved forbrenning av svovelholdig råolje og kull, og kan derfor finnes i eksos fra biler med bensinmotor, i utslipp fra industrien osv.
  6. SO² kan etter noen kjemiske reaksjoner bli til sur nedbør. En annen effekt av SO² som kanskje ikke er så kjent, er at den kan være en forgjenger i dannelsen av sulfataerosoler. Sulfataerosolene kan bl.a. forandre jordas albedo (økre refelksjon av solstråling), absorbere infrarød stråling, initsiere nedbrytning av ozon. Vulkansk SO² bidrar i stor grad til atmosfærens svovelbudsjett.

 english version:
Carbon Dioxide (CO2) is a colorless, odorless, non flammable, heavier than air, and toxic gas
only at high concentrations.

With respect to toxicology, CO2 is not toxic at low concentrations. Concentrations from 3 to
5 % accelerate the breathing rhythm. Repeated exposures provokes headaches without chronic
injurious effects. Concentrations from 8 to 15 % induce headache, vertigo, vomiting, fainting
and possibly death if the patient is not oxygenated immediately. Higher concentrations quickly
induce circulatory shortage followed by coma and death. The maximum permissible
concentration recommended by hygienists is 5,000 ppm, or 9,000 mg.m3.

Carbon dioxide is necessary for photosynthesis, which is enhanced at high concentrations.
The atmosphere, however, needs containing in the same time enough oxygen to allow
normal breathing.

In dry gases (global gas minus water), CO2 varies between 20 and 95 %. In plumes,
concentrations may be very high close to their emission vents (high concentrations 40 m above
a lava fountain at Niragongo, Tanzania). In this case, CO2 concentrations did not exceed at
7 km from the vent the maximum permissible concentration (9,000 mg.m3). If the gases are
emitted slowly, CO2 flows downslope and asphyxiation of men and animals may be fulminent.
Such events, however, need storage conditions of CO2 in the ground or in crater lakes close
to the Dieng or Lake Nyos cases.

SWVRC

More about CO2 - click here
   Links:
 Photo glossary of volcano terms: Volcanic gas


bukkm.gif
ANIMALS

over 250

birdm.jpg
BIRDS

over 500

flower.jpg
FLOWERS

over 225
Google
 
Web www.vulkaner.no

This page has been made with Macromedia Dreamweaver