Our Beautiful World

Tsunami

 


En tsunami-bølge oppstår ofte som følge av et undersjøisk jordskjelv. Den kan også
forårsakes av et større skred på land som går ut i sjøen.
En mildere form for 'tsunami'bølger, er de bølger som oppstår når et isfjell eller en isbré
'kalver', og en større eller mindre stykke faller ned i sjøen/havet.

Vanligvis er de mest kjente tsunami-bølger en følge av et underjordisk jordskjelv. De store
platene jordoverflaten består av, gnir mot hverandre, ofte blir den ene presset under den
andre.
Med tiden kan det oppstå så stor en spenning, at når endelig platene flytter på seg som følge
av et slikt press, blir kanten på den ene platen løftet opp, mens den andre blir trykket ned.

Den oppløftede biten presser så store vannmengder opp mot overflaten, og først og fremst
i retning mot den nedpressede platen. Det oppstår nå en 'kul' på havoverflaten. Denne deler
seg straks i to halvdeler, hvor den ene vil bre seg utover den nedsunkne platedelen, mens den
andre vil gå inn over den oppløftede platen. Vanligvis vil den kraftigste bølgen være den som
går inn over den nedpressede platen.

Hastigheten bølgene nå beveger seg med, vil være avhengig av havdybden den befinner seg
over til en hver tid (regnes ut ved hjelp av kvadratroten av dybden på havet). Følgelig vil
tsunamibølger på store dyb bevege seg adskillig hurtigere enn tsunamier som når grunnere
vann ved kystene.

Det første som skjer når en slik bølge når grunt vann, er at bølgen tårner seg opp noen meter
til, hvorefter vannet fosser inn over land. Ikke som en slik bølge surfere rir på, og som
bryter med kaskader av vannmasser, men hellere som et meget hurtig høyvann, d.v.s. at
vannet rett og slett stiger meget hurtig, og når langt opp på land. Deretter trekker det seg
tilbake, men energien blir overført til neste bølge, som da også normalt er den kraftigste.

Fordi vannet strømmer inn over land i stadig større mengde, oppstår de fleste skader som
følge av de sterke strømmene og flytende gjenstander som blir kastet hit og dit i vannmassene.

Etter de første to 'bølgene' kommer det som regel flere, og noen ganger kan kraftige bølger
komme flere timer senere, slik at det ikke er tilrådelig å gå ned til en strand etter en slik
tsunami-bølge. Den neste kan komme når som helst.bukkm.gif
ANIMALS

over 250

birdm.jpg
BIRDS

over 500

flower.jpg
FLOWERS

over 225
Google
 
Web www.vulkaner.no

This page has been made with Macromedia Dreamweaver