Our Beautiful World

Utslokt vulkan

 

 En utslokt vulkan, er en vulkan som ikke har hatt utbrudd i historisk tid.

Den angripes efterhvert av forvitring og erosjon, og mister sin ytre form (kjegle- eller skjoldform).

Ofte står tilførselskanalen til krateret igjen. Den er dannet av forholdsvis massive bergarter som er blitt til ved
størkning av magmaen.

De omkringliggende massene, som hoved- sakelig består av løse utbruddsprodukter, tæres gradvis bort.

Utdødde vulkaner sees gjerne som spisse eller taggede fjelltopper, f.eks. Mt.Thielsen, USA.bukkm.gif
ANIMALS

over 250

birdm.jpg
BIRDS

over 500

flower.jpg
FLOWERS

over 225
Google
 
Web www.vulkaner.no

This page has been made with Macromedia Dreamweaver