Our Beautiful World

Vulkanske skjelv

(Det har tat oss lang tid å komme så langt som til å forstå hva forskjellen
og betydningen er av alle de skjelv som rapporteres fra forskjellige steder
rundt om. Vi håper denne redegjørelse vil øke forståelse litt mere.....)

Seismiske målinger ved HVO (Hawaiian Volcano Observatory) har hjulpet på forståelsen av forskjellen mellom de to hovedtyper av jordskjelv, vulkanske og tektoniske. Selv om alle jordskjelv forbundet med vulkaner først og fremst er relatert til vulkanske prosesser, så er vulkanske jordskjelv direkte forbundet med magma-bevegelser, mens tektoniske jordskjelv på Hawaii deler karateristikkene til seismiske hendelser andre steder, som ikke er
forbundet med vulkanske systemer, som f.eks. jorskjelvene forårsaket av
San Andreas-forkastningen i California.

Når en vulkan 'blåser seg opp' (øker størrelsen - en kuppel dannes), så blir steinmassene som omgir magmakammeret stresset, og denne stress blir delvis frigitt ved et økende antall skjelv, for små til å kunne føles, men lett avlesbare på seismografer/seismometere. Denne type skjelv,
omtalt som skjelv av korte periode eller tektoniske registreres som høyfrekvente
(HF)avtegninger på en seismograf.

I løpet av en utflating av vulkanen, blir denne stress fullstendig frigitt. Skjelvene av korte perioder opphører, men istedet overtar lav-frekvente (LF) jordskjelv, lang-periode(LP-skjelv) eller vulkanske skjelv. Disse reflekterer justeringen forbundet med magmaen som har forlatt
vulkanen gjennom en eller flere åpninger.

LP-skjelvene er relatert til harmonske rystelser, som er de fortløpende seismiske registreringer av underjordiske magma-bevegelser. Normalt oppdages harmoniske rystelser kun ved hjelp av seismometere, men kan ved spesielt voldsomme utbrudd, merkes opp til 8 kilometer fra ubrudds-senteret.
Harmoniske rystelser: En kontinuerlig frigjøring av seismisk energi, typisk assosiert med undergrunnsbevegelser av magma. De skiller seg vesentlig fra den plutselige frigjøring og hurtig avtagende seismiske energi forbundet med de mere vanlige typer av jordskjelv, forårsaket av spenninger langs forkastninger.
Vulkanske skjelv, en type kontinuerlige, rytmiske rystelser av jorden, men som skiller seg fra de skarpe konsise rystelser ved jordskjelv. Slike kontinuerlige vibrasjoner i bakken er typiske ved vulknanene i Hawaii, Island og Japan mm. De menes å reflektere undergrunns-bevegelser av flytende gass eller magma.
VA = Dype vulkanske skjelv, VB = grunne vulkanske rystelser
bukkm.gif
ANIMALS

over 250

birdm.jpg
BIRDS

over 500

flower.jpg
FLOWERS

over 225
Google
 
Web www.vulkaner.no

This page has been made with Macromedia Dreamweaver