Vår vidunderlige verden

Skaberakktapir, Tapirus indicus     Skaberakktapir, Tapirus indicus,
lever i Sørøst-Asia.
Den er den største av tapirene


Photo © http://de.academic.ru/dic.nsf/dewiki/1438300

Skaberakktapiren finnes i lavland og høyereliggende regnskoger hvor det er en permanent tilgang til vann.
De synes å søke ly i skoger og tykninger om dagen, men kommer ut for å gresse på sletter og enger eller
nær vann om natten.

Voksne dyr av denne arten har en karakteristisk fargesammensetning, med en svart front, hvite sider, og svart på
bakbena. Selv om fargene synes overveldende på våre øyne i dagslys, kamuflerer den dyrenen meget godt i
skyggefulle skoger, spesielt om natten når månen er skjult eller på ne..

Ved fødselen veier ungene opp til 10 kg, og er de tyngste blandt tapirene. Skaberakktapirens unger vokser
også fortere enn sine slektninger (?). Ved fødselen har de en flekket og stripet pels i skarp kontrast til dens
voksne svarte og hvite utseende. Hunne får unger hvert annet år. Forplantningsdyktige blir de ved treårs alderen,
og livslengden mener man ligger rundt 30 år.

Ødeleggelsen av dens leveområder på grunn av for stor jakt og overgang til landbruk/industri, er to
hovedefaktuorer som bidrar til deres truede status. Naturlige fiender inkluderer mennesker og tigrer.

Fahey, B. 1999. "Tapirus indicus" (On-line), Animal Diversity Web. Accessed October 04, 2010 at http://animaldiversity.ummz.umich.edu/site/accounts/information/Tapirus_indicus.html.

http://www.iucnredlist.org/apps/redlist/details/21472/0
http://de.academic.ru/dic.nsf/dewiki/1367250Tekst Meny - Hurtig veileder til våre sider
Google
 
Web www.vulkaner.no


bukkm.gif
DYR

over 250

birdm.jpg
FUGLER

over 500

flower.jpg
FLORA

over 300
dolphin.gif
HAVDYR
globe.gif
REISER
globe.gif
VULKANER
This page has been made with Macromedia Dreamweaver