Vår vidunderlige verden

Kvinand, Bucephala clangula   
 


© http://www.ecosystema.ru/  
© www.ecosystema.ru/

Kvinanden finnes over hele den nordlige halvkule, i de tempererte og arktiske områder.
Den er vanligvis en trekkfugl, men det finnes enkelte standfugler i mindre områder i nord-vest Europa.


© www.ecosystema.ru/

Kvinanden benytter huller i trærne til sine reder, men er nå i nedadgående antall.
I England finnes det kun ca 100 hekkende par. Med andre ord, en fugl som ikke bør forstyrres under hekkingen.


© Arthur Grosset

De er i sine praktfulle vårdrakter og danner par, allerede før de drar til hekkeplassene i februar, mars og april
Maten består av skjellfisk, innsekter og larver, som de fanger ved å dykke helt ned til 4 meters dyp.


© www.ecosystema.ru/Tekst Meny - Hurtig veileder til våre sider
Google
 
Web www.vulkaner.no


bukkm.gif
DYR

over 250

birdm.jpg
FUGLER

over 500

flower.jpg
FLORA

over 300
dolphin.gif
HAVDYR
globe.gif
REISER
globe.gif
VULKANER
This page has been made with Macromedia Dreamweaver