Vår vidunderlige verden

Bydue, Columba livias  
  
               


De er søte, ikke sant? Men hvilket slag er det?

   

Nede over havnen holder et annet slag på å fly rundt hele dagen,
i én stor flokk på 20-50 duer av gangen.

  
     
Dise var hvite, og når de svingte til venste, var de ofte umulige å se (bildet t.v.).
Så, npr de snudde mot høyre igjen, kunne vi se alle sammen (bildet t.h.),
ja, vi kunne til og med telle dem, hvis vi gjorde det kjapt.

All above pictures: La Gomera, Canary Islands © www.vulkaner.no


© http://www.ecosystema.ru/De tre vestlige Columba duene, har - selv om de er tilsynelatende like - meget spesielle særtrekk.
Ringduen ser med det første ut til å være hvit i nakken (på voksne) og på vingene.
Byduen og Skogduen er mere like i fjærdrakten, men ville fugler av byduen har hvit bakdel, og to vell merkerte mørke streker
på vingene, mens bakdelen på skogduen er grå, og vingenestripene ufullstendige.
Tam-duer (samme salg som Byduen) kan variere kolossalt, og duer grå duer som har mistet det hvite på bakdelen, kan noen ganger bli ganske så like Skogduen. (Lett, ikke sant?).

http://en.wikipedia.org/


Bydue - Rock Pigeon
http://commons.wikimedia.org/
Byduen finnes i alle verdensdeler, unntatt Antarktis. Den sies å være en etterkommer av klippeduen, utdødd her etter den 2. verdenskrig.
Byduens utgangspunkt menes derfor å være rømte tamduer etter klippeduen. Dagens forvillete bestander blir fortsatt jevnlig supplert
med fugler som kommer på avveier fra dueslag. Bydua hekker i byer og tettbegyggelse over det meste av landet. Kun i Rogaland
og et par få andre steder, hekker den i bergvegger istedetfor som vanlig i og på bygninger.

I Oslo ble det i regi av helsemyndighetene i perioden 1971-1974 skutt gjennomsnittlig over 5.000 duer pr. år. Avskytningen førte
imidlertid ikke til reduserte forekomster. Grunnen til at man ikke liker byduen, i tillegg til at den skitner ned 'geografien', er at redene
som fortrinnsvis plasseres i nisjer i bygninger eller inne på loftsrom, medfører plager med midd og lopper.

Byduen får ofte 3-4 kull i året.
Viggo Ree. 1994: Bydue, Columba livia var.domestica
S. 260 i: Norsk fugleatlas. Norsk Ornitologisk Forening, Klæbu.Bydue - Rock Pigeon
Photo: © Mindaugas_UrbonasTekst Meny - Hurtig veileder til våre sider
Google
 
Web www.vulkaner.no


bukkm.gif
DYR

over 250

birdm.jpg
FUGLER

over 500

flower.jpg
FLORA

over 300
dolphin.gif
HAVDYR
globe.gif
REISER
globe.gif
VULKANER
This page has been made with Macromedia Dreamweaver