Vår vidunderlige verden

Adeliepingvin, Pygoscelis adeliae   


        Manchot Adelie Adeliepinguin
   Pinguino de Adelia
Pingvinkoloni ved Cape Royds på Ross Island, Antarctica
Credit: Peter West, National Science Foundation


penguins
Adélie pingviner (Pygoscelis adeliae), Hope Bay, Antarctic Peninsula.

Det er fantastisk å kunne observere pingvinene som her i Scotia-havet, hvor man ofte kan se 3-4 arter på
samme tid. Noen ganger er havoverflaten så langt du kan se, dekket av tusenvis av dykkende pingviner.

penguins
Adélie pingvin koloni, Hope Bay, Antarctic Peninsula.
penguins
Pingvinenes avføring er rosa på grunn av
pigmenten i krillen de spiser.
Hope Bay.

penguin
Adélie pingvin, Hope Bay.
I den sydlige del av Scotiahavet, er den lille Adélie-pingvinen den vanligste arten.
Store kolonier finnes på Syd Shetlandsøyene, Syd Sandwichøyene, og på Syd Orkney øyene, men den største på ett sted, vel over 100.000 par, er i Hope Bay på tuppen av den antarktiske halvøy. De holder helst til på steinete flater og skråninger hvor de ser ut over bukter som ligger i ly. Desverre blir slike steder ofte utvalgt når vi mennesker skal bygge våre forskningsstasjoner, og noen kolonier er allerede fullstenig eller delsvis ødelagt.
penguin
Adélie pingvin, Hope Bay.

penguins
Adélie pingvin driver fjellklatring, Hope Bay.

penguins
"Pingvin motorvei",
Hope Bay.
Noen kolonier er hele 2 eller flere kilometer fra kysten. from the shore. "Pingvin motorveier" - velbrukte tråkk fra kysten til hekkeområdene - er alltid morsomme å betrakte. På snøen eller isen sklir de ofte nedover - eller bruker nebbene som ispigger når de skal opp. De tar til seg føde i store flokker ute i havet, nær kysten, helst om natten. Krill er deres hovednæring. Ulik de fleste andre pingviner, kommer de ikke tilbake til hekkeplassen for å skifte fjærham, men samler seg i steden på isflater eller små isfjell. Om vinteren drar de ut til kanten av drivisen.
penguins
Adélie pingviner på 'motorveien'.
Hope Bay.

penguin penguin penguin penguin
Adélie pingviner med unger, Hope Bay.

penguin
Adélie unge,
Hope Bay.
Adélie pingvinenes reder er tynne sammentrykte steder som kun består av småstein. De legger to egg. Sent på sommeren kan du often se par av unger som flyr etter foreldrene, der de krever å få mat. Lik de fleste andre pingvinarter, danner halv-utvokste unger barnehager - tettpakkede sammenhopninger, ofte enorme, hvor de trykker seg inn til hverandre for å få varme. Foreldrene finner dem allikevel blant tusenvis av andre unger.
penguin
Adélie unge,
Hope Bay.

penguins penguins
Adélie pingvinunger, Hope Bay.

penguin
Fjærskiftende Adélie pingviner på et isfjell, Bransfield Stredet


Adelie pingviner på isen ved McMurdo Sound.
Credit: Peter West / National Science Foundation

Adelie pingviner foretrekker områder hvor havisen dekker området utenfor kysten. Det er fordi deres hovednæringskilde er den antarktiske krill, som igjen krever havis for å kunne yngle tilfredsstillende. So med global oppvarming, som øker i de antarktiske områder, er det nå skjebnesvangert for Adelepingvinen fremtid.
text: www.photovolcanica.com

ARKive video - Adelie penguin - overview
Adeliepingvin- oversikt
BBC Natural History Unit
http://www.arkive.org/adelie-penguin/pygoscelis-adeliae/video-09b.html


penguins
Adélie pingviner, Pygoscelis adeliae, Hope Bay, Antarctic Peninsula.

Disse pingviner smaker sansynligvis godt, for de jaktes på både av sjøleoparder og spekkhoggere. En annen favoritt der det er Adeliepingviner, er eggene, som stjeles av både sørhavsjo, Stercorarius antarcticus, og sørkjempepetrell, Macronectes giganteus
text: www.photovolcanica.com .

All pictures on this page, except if otherwise stated, Copyright © Vladimir Dinets


Tekst Meny - Hurtig veileder til våre sider
Google
 
Web www.vulkaner.no


bukkm.gif
DYR

over 250

birdm.jpg
FUGLER

over 500

flower.jpg
FLORA

over 225
dolphin.gif
HAVDYR
globe.gif
REISER
globe.gif
VULKANER
This page has been made with Macromedia Dreamweaver