Vår vidunderlige verden

Hornpingvin, Eudyptes solateri   


        Gorfou de Sclater Kronenpinguin
   Pinguino de Sclater

Hornpingvinen lever og hekker på 4 små øyer syd for New Zealand. Hornpingvinen synes å være meget
omgjengelig, og lever i store kolonier mer eller mindre sammen med Klippehopperpingvinene.
Hva som gjør disse pingvinene forskjellig fra de andre fire artene med topp på hodet, er deres spisse
fjær som vokser på toppen av nebbet, bakover mot bakhodet. De kan heise og senke disse fjærene,
hvilket ingen av de andre kan.

Photo: Dave Houston
www.penguin.net.nz


© www.photovolcanica.com

Hornpingvinen er en av de største topp-prydede pingvinene, og når ca 50 cm og veier opp mot 4 kilo. De paralelle børstefjærene er et kjennetegn på hornpingvinen, men den kan lett forveksles med skog- og snares pingvinene.

Hornpingvinene lager redet i små huller i bakken. De bruker plantemateriale til å kle redet når de kan finne det.
Hornpingvinene legger nesten alltid to egg, men som regel overlever bare en av ungene.


Dens biologi er dårlig studert, og lite informasjon om arten har dukket opp under de siste tiår. Den hekker i store kolonier på klippefylte områder. Dens føde er sansynligvis hovedsakelig krill, blekksprut og lignende føde som de andre topp-pingvinene.

Den nåværende situasjon for hornpingvinen, er at den er truet og avtar i antall, samtidig som dens område blir stadig mer begrenset. Man antar at bestanden i øyeblikket ligger mellom 150.000 og 200.000.
© http://www.penguins.cl/erect-penguins.htmTekst Meny - Hurtig veileder til våre sider
Google
 
Web www.vulkaner.no


bukkm.gif
DYR

over 250

birdm.jpg
FUGLER

over 500

flower.jpg
FLORA

over 300
dolphin.gif
HAVDYR
globe.gif
REISER
globe.gif
VULKANER
This page has been made with Macromedia Dreamweaver