Vår vidunderlige verden

Snarespingvin, Eudyptes robustus    


Snares Island Penguin  Snares pingvin  Snares Kuifpinguïn    Gorfou des Iles Snares Snares-Dickschnabelpinguin
  Snarespingvin  Pinguino de las SnaresRed List Category & Criteria: Vulnerable D2 ver.3.1
Year assessed: 2010
This species is classified as Vulnerable because it is restricted to one extremely small island group and hence is susceptible to stochastic events and human activities. Population trends are not clear, but if it is shown to be undergoing any decline, as is happening in some congeners, the species should be uplisted to Critically Endangered.
2008 – Vulnerable
2005 – Vulnerable
2004 – Vulnerable
2000 – Vulnerable
1994 – Vulnerable
1988 – Lower Risk/least concern

2010. Eudyptes robustus. In: IUCN 2010. IUCN Red List of Threatened Species. Version 2010.3. <www.iucnredlist.org>.
Downloaded on 26 September 2010


www.penguin.net.nz

Snarespingvinen, Eudyptes robustus, også kjent som Snares gulltopp-pingvin er en pingvin fra New Zealand.
Den hekker på Snaresøyene, en gruppe øyer utenfor sydkysten av South Island, den sørligste av de to store NZ øyene.

Snarespingvinen er den liten gulltoppet pingvin, med en størrelse på 50-70 cm og en vekt på 2.5–4 kg .
Den har blåsort overdel og hvit underdel (forpart). Den har en gul øyenbrynsstripe som går over øyet og danner en
børsteaktig dusk. Den har bare rosa hudflekker ved begynnelsen på nebbet, som er et stort rødbrunt nebb.


Kysten på North East-øya med pingviner.
© www.photovolcanica.com

Snarespingvinene hekker i små, 10 reder, til store, 1.200 reder, kolonier under dekke av skog eller i åpent terreng.
Hovedkolonien ligger på North East Island, andre kolonier er etablert på Broughton Island så vel som på
den klippefylte Western Chain.

Snarespingvinens føde består hovedsakelig av krill (~60% av dietten), med tillegg av blekksprut (~20%) og små fisk (~20%).


Snarepingviner klatrer i klippene
© www.photovolcanica.com

Denne arten er i øyeblikket plasert på den røde listen fra IUCN, som 'sårbar' men bør oppgraderes til 'kritisk truet' ifølge
siste rapport.a Dette fordi dens hekkeområde er begrenset til en liten øygruppe.
For tiden anslås bestanden til rundt 30,000 hekkende par.

Text from http://en.wikipedia.org/wiki/Snares_Penguin


Snarespingviner samlet på fjellknaus nær havet.
© www.photovolcanica.comSnares Øyene


Snaresøyene sett fra nordøst, med Broughton Islandtil venstre og Dapton Rocks til høyre
http://en.wikipedia.org/wiki/Snares_Islands/Tini_Heke

Snaresøyene/Tini Heke er en liten øygruppe omlag 200 kilometer syd for New Zealand's South Island.
Snaresøyene består av hovedøya North East Island og den mindre Broughton Island
så vel som den noe isolerte Western Chain Islands omlag 5 km mot VSV.
Som øygruppe, dekker Snaresøyene et areal på omtrent 3.5 kvadratkilometer.


Snaresøyene, med utsikt fra North Eastern End, sydover - tvers over Punui Bay, Ho Ho Bay, Mollymawk Bay
så Broughton Island - det sydligste av det skogkledte landområdet - i det fjerne.
http://en.wikipedia.org/wiki/Snares_Islands/Tini_Heke

Øyene er eneste hjemsted for fuglearter som Snarespingvinen, Eudyptes robustus og
Snares Island Snipe, Coenocorypha aucklandica heugli, så vel som virvelløse dyr.
North East Island er skogkledt og er verdens fremste hekkeområde for Grålire, Puffinus griseus,
med opp til 3 millionindivider tilstede under hekkesesongen (november-april).
Et farlig rev, Seal Reef, ligger 10 kilomer syd for øygruppen.
Megaherb kolonier vokser også på øyene.


En megaherb koloni på Campbell Island, en av de sub-Antarktiske øyene utenfor New Zealand.
De gule blomstene er Bulbinella rossii, Ross Lily,
mens de lyserøde blomstene er Campbell Island Carrot, Anisotome latifolia.

Noen blomsterklaser kan bli 60 cm brede, og 1,5 m høye.
http://en.wikipedia.org/wiki/Megaherb

Text for Snares Islands: http://en.wikipedia.org/wiki/Snares_Islands/Tini_HekeTekst Meny - Hurtig veileder til våre sider
Google
 
Web www.vulkaner.no


bukkm.gif
DYR

over 250

birdm.jpg
FUGLER

over 500

flower.jpg
FLORA

over 300
dolphin.gif
HAVDYR
globe.gif
REISER
globe.gif
VULKANER
This page has been made with Macromedia Dreamweaver