Vår vidunderlige verden

Galapagospingvin, Spheniscus mendiculus    


Galapagos Penguin  Galapagospingvin      Manchot des Galapagos Galapagospinguin

  Galapagospingvin   Pinguino de las GalapagosRed List Category & Criteria: Endangered A2bde; B1ab(v)c(iv)+2ab(v)c(iv); C2a(ii)b ver 3.1
Year Assessed: 2010
Long-term monitoring indicates that this species is undergoing severe fluctuations,
primarily as a result of marine perturbations that may be becoming more extreme.
These perturbations have caused an overall very rapid population reduction over
the last three generations (34 years). In addition, it has a small population, and is restricted
to a very small range, with nearly all birds breeding at just one location.
These factors qualify it as Endangered.
History: 2008 – Endangered
2007 – Endangered
2005 – Endangered
2004 – Endangered
2000 – Endangered
1994 – Vulnerable
1988 – Near Threatened
©2010. Spheniscus mendiculus. In: IUCN 2010. IUCN Red List of Threatened Species. Version 2010.3.
<www.iucnredlist.org>. Downloaded on 24 September 2010..


Galapagos pingvin (Spheniscus mendiculus) ved Elizabeth Bay
på Isabelaøya, Galapagos.

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Galapagos_penguin_(Spheniscus_mendiculus)_-Isabela2.jpg

Galapagospingvinen er den minste av varm-værs pingvinene.
Denne pingvinen er ca 40-45 cm høy og veier om lag 3,5 kg.
Galapagospingvinen lever og hekker på Galapagos Islands og på Isabellaøya som ligger like nord for ekvator.

Disse pingvinene parrer seg kun når det er Galapagospingvinen legger alltid 2 egg, men ofte overlever bare en, noe som er felles
for flere pingviner. Foreldrene deler ansvaret for å ta vare på eggene. Ungene klekkes ut etter omlag 38-40 dager.
Deretter tar begge foreldre fortsatt vare på dem. Ungene blir voktet døgnet rundt i 30 dager. Når de når 60-65 dagers alder,
forlater de redet for å dra til sjøs.


Galápagospingvin (Spheniscus mendiculus). Tre på en mørk knaus ved havet på Galapagos.
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Galapagos_Penguin_(Spheniscus_mendiculus)_-3_on_rock_by_sea.jpg


Hekkesesongen er forskjellig fra de andre pingvinene. Galapagospingvinen hekker når som helst på året, men hekkingen
er relatert til temperaturen i havet, som ikke bær være under 24 grader Celcius.
Galapagospingvinene overlever hovedsakelig på mulle og sardiner. De har normal menneskelig arbeidstid, for de forlater
koloniene nær kysten omkring 6 om morgenen, og kommer tilbake fra 'job' omrking kl. 5 om ettermiddagen.
Deretter holder de seg i koloniene natten over.


Ung galapagospingvin(Spheniscus mendiculus), Galapagosøyene, Ecuador.
Photo: Clark Anderson/Aquaimages.
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Spheniscus_mendiculus_juvenile.jpg

ARKive video - Galapagos penguin - overview   ARKive video - Galapagos penguins hunting shoal of fish
Galapagospingvin - oversikt og Galapagospingviner jakter på fisk.
Green Umbrella Ltd.+NHNZ Moving Images and ABC Library Sales

http://www.arkive.org/galapagos-penguin/spheniscus-mendiculus/video-00.html and video-08.html

Galapagospingvinene er idag en truet art,
for da El Nino stormene i 1970 traff Galapagosøyene, døde rundt 70% av disse pingvinene på grunn av matmangel.
Text above mostly from http://home.sjfc.edu/cals/units/mcgowan/fairy%20penguin.htm

Bestanden ble anslått til rundt 1500 individer i 2004 og 2008
(Jiminez-Uzcategui and Vargas 2008. CDF Peng. & Cormorant Survey).Tekst Meny - Hurtig veileder til våre sider
Google
 
Web www.vulkaner.no


bukkm.gif
DYR

over 250

birdm.jpg
FUGLER

over 500

flower.jpg
FLORA

over 225
dolphin.gif
HAVDYR
globe.gif
REISER
globe.gif
VULKANER
This page has been made with Macromedia Dreamweaver