Vår vidunderlige verden

Klippehopperpingvin, Eudyptes chrysocome   


Rockhopper Penguin   Springpingvin  Rotspinguïn    Gorfou Sauteur Felsenpinguin
  Klippehopperpingvin  Pinguino de Penacho Amarillo
Klippehopperpingvin i Edinburgh Zoo
Photo: Sean Mack
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rockhopper_Penguin_in_Edinburgh_Zoo_2004_SMCs.jpg

Tidligere regnet man med tre Klippehopperpingvin-slag eller underordener, men nå er alle tre slått sammen til en art. Underartene som tidligere ble anerkjent var:
Vestre Klippehopperpingvin, Eudyptes chrysocome chrysocome, eller Amerikansk sydlig Klippehopperpingvin
Den forekom i sub-antarktiske farvann i det vestre Stillehav og det Indiske Hav, så vel som rundt kystene av Syd-Amerika.

Den østlige Klippehopperpingvin, Eudyptes chrysocome filholi, eller Indostillehavs sydlig Klippehopperpingvin -
hekker på sub-antarktiske øyer i Stillehavet: Prince Edward, Crozet, Kerguelen, Heard, Macquarie, Campbell,
Auckland og Antipodes Islands.


Klippehopperpingvin-koloni på Saunders Island, Falklandsøyene
Photo: Ben Tubby
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Rockhopper-Colony.jpg

Den nordlige klippehopperpingvinen, Eudyptes chrysocome moseleyi. Fler enn 99% av denne arten hekker på
Tristan da Cunha og Gough Island i syd-Atlanteren..

Klippehopperpingvinen er den minste av gultoppene, svart- og hvite pingviner av arten Eudyptes.
De når en lengde av 45-58 cm og veier vanligvis 2-3.4 kg , selv om det er rekorder på klippehoppere som har veid 5 kg.
Den er skifergrå øverst (når den står) og et rett, lyst gult øyebryn, som ender i lange gulaktige fjærdusker, bak et rødt øye.

De vestlige klippehopperpingvinene har en global bestand på rundt 1 million par. Omkring to tredjedeler av den globale bestand
hører til denne tidligere underarten, som hekker på Falklandsøyene og på øyer utenfor Argentina og det sydlige Chile.
Disse pingviner lever av krill, små blekkspruter, og åttearmede større bleksprut, octopus, lantern fish, molluscs, plankton, cuttlefish, og hovedsakelig av krepsdyr..

En klippehopperpingvin kalt "Rocky" i Bergen Aquarium i Norge, levde til den ble 29 år og 4 måneder. Den døde i oktober 2003.
Den holder rekorden for klippehopperpingviner, og varr sansynligvis den eldste kjente pingvin.


Klippehopperpingvin ruger ut egg
Photo: Dave Houston, www.penguin.net.nz


Den vestlige klippehopperpingvinen er klassifisert som særbar av IUCN. Dens bestand har gått ned med en tredjedel di siste 30 år.
Imidlertid er den nordlige klippehopperpingvinens antall bare en brøkdel av den vestlige, men som verneverdige går nå alle som samme art.

En undersøkelse publisert i 2009 viste at verdens bestand av den nordlige klippehopperpingvinen hadde gått ned med 90%
siden 1950-tallet. På grunn av dette ble den nordlige klippehopperpingvinen klassifisert som en truet art.
Årsaken til dette er muligens klimaendringer, endringer i det marine øko-systemet og overfiske av små- og store åttearmede
blekksprut av mennesker. Andre mulige faktorer til nedgangen i bestanden inkluderer forstyrrelser og forurensing fra 'øko'-turismen,
eggsanking og nå også jakt av innførte husmus, Mus musculus, samt jakt og konkurranse fra den subantarktiske pelssel,
Arctocephalus tropicalis.


Å spre vingene hjelper på avkjølingen av kroppen.
Photo: Dave Houston, www.penguin.net.nz

Navnet til klippehopperne kommer av det faktum at de, til forskjell fra mange andre pingviner som kommer rundt hindringer
ved å skli på sine mager eller ved klossete klatring ved hjelp av vingene, - så vil klippehopperpingvinen prøve å hoppe
over rullesteiner og over sprekker.
Denne metoden er derimot ikke spesiell for denne arten, - minst en annen av gultoppingvinene i slekten Eudyptes
hopper rundt på klippene også.  Men klippehopperpingvinene ble først i historien funnet av hvalfangere og oppdager
e i moderne tid, og følgelig var det den man først så hoppe rundt omkring.

Deres hekkekolonier ligger fra havkanten og oppover til klippetoppene, og noen ganger i innlandet. Hekkesesongen starter i
spetember og slutter i november. To egg legges, som hos de andre pingvinartene, men vanligvis klekkes bare ett etter 35 dager,
hvoretter ungen mates i 26 dager.


http://home.sjfc.edu/cals/units/mcgowan/crested%20penguins.htm

As in many penguin specieSom felles for mange pingvinarter, kan hannen hos klippehopperpingvinen produsere et
melkeliknende sekret ved å ta av sin egen kroppsmasse, og således mate ungen mens hunnen er langt til havs etter føde.

Ovwenstående tekst er laget av sider linket til Wikipedia's http://en.wikipedia.org/wiki/Rockhopper_penguin
penguin
Rockhopperpenguin,
Gypsy Cove,

Både Gulltopp- og klippehopperpingviner foretrekker krill, men kan bytte over til fisk
og små blekksprut når de før sine unger, eller når krillbestanden krasjer.
De dykker vanligvis fra 10 til 80 meter, og er mer på reisefot enn kongpingviner.
Deres hekkesesong er meget synkronisert, med alle i en koloni lagt i løpet av 2-3 uker. Fuglene ankommer koloniene i oktober, og drar igjen sent i februar-mars.
Ulik kongpingviner bygger de reder av gress og småkvister, og legger to egg.
Det første egget er vanligvis mindre og blir sjelden klekket ut.
Antall Gulltopp- og klippehopperpingviner er for tiden stabilt.

Copyright © Vladimir Dinets


Tekst Meny - Hurtig veileder til våre sider
Google
 
Web www.vulkaner.no


bukkm.gif
DYR

over 250

birdm.jpg
FUGLER

over 500

flower.jpg
FLORA

over 300
dolphin.gif
HAVDYR
globe.gif
REISER
globe.gif
VULKANER
This page has been made with Macromedia Dreamweaver