Vår vidunderlige verden
Hvitvingepingvin, Eudyptula minor albosignata   


White-flippered Penguin  Blå pingvin  Witvleugelige dwergpinguïn    Manchot à ailerons blancs Weissflügel-pinguin
  Hvitvingepingvin  
Courtesy: http://www.photovolcanica.com

Hvitvingepingvinen, Eudyptula minor albosignata,er en liten pingvin, omkring 30 cm høy, og veier 1.5 kg.
Den har fått navnet på grunn av de hvite markeringene på vingene, særegent for denne arten.
Den hekker kun på Banks Peninsula og Motunau Island, på Banks Peninsula nær Canterbury, New Zealand,
med kun omkring 3,750 hekkende par.
De holder til på nes, grotter, klipper og utilgjengelige områder innerst i bukter.


Courtesy: http://www.photovolcanica.com

Hvitvingepingvinen er først og fremst en nattlig fugl på land, noe som er unikt blant pingvinene.
De skiller seg fra andre pingviner ved at de holder seg i kolonien om dagen, og så drar i skjul av mørket,
og returnerer før morgengryet kommer.


Courtesy: http://www.photovolcanica.com

Hvitvingepingvinene betraktes som meget aggressive. Hvis to eller flere pingviner begynner å slåss,
vil kampen ofte ende med alvorlige skader på øyne og ansikt. Pingvinene angriper nesten aldri mot bryst eller mage.

Hvitvingepingvinene legger sine egg fra juli til desember.
Eggene legges alltid i jordhull fylt med grene, nesten lik et reir, men kan også legges på sandbunn eller på bevoksede skråninger.
Eggene klekkes etter 33 til 39 dager. Ungene er fullvoksne allerede etter 50 til 65 dager.


Courtesy: http://www.photovolcanica.com

Hvitvingepingvinene lever av små fiskestiver som pilchards, ansjos eller cephalopods,
og mindre ofte på krepsdyr. Den fanger fisken ved å forfølge dem i dykkende tilstand.
Det meste av maten fanges innenfor 25 km fra kysten, med daglige rundturer. Det lengste de kan dra ut er 75 km fra kysten.
Text mainly from Wikipedia
http://en.wikipedia.org/wiki/White-flippered_PenguinTekst Meny - Hurtig veileder til våre sider
Google
 
Web www.vulkaner.no


bukkm.gif
DYR

over 250

birdm.jpg
FUGLER

over 500

flower.jpg
FLORA

over 225
dolphin.gif
HAVDYR
globe.gif
REISER
globe.gif
VULKANER
This page has been made with Macromedia Dreamweaver