Vår vidunderlige verden

Hettemåke, Larus ridibundus  
  
En. Black-headed Gull, Da. Hættemåge, Du. Kokmeeuw, Fi. Naurulokki, Fr. Mouette rieuse,
Ge. Lachmöwe, It. Gabbiano comune, Sp. Gaviota reidora, Sw. Skrattmås

http://www.birdguides.com

© http://www.ecosystema.ru/Black-headed Gull, Larus ridibundus
© Arthur Grosset
Hettemåken er palearktisk med hekkeutbredelse over store deler av Europa og Asia.
I den senere tid er det også funnet hekkende fugl i Grønland og på New Foundland i Canada.
Hit til landet kom den visstnok midt på 1800-tallet, og i 1867 ble det funnet et hekkende par på Jæren.
Så kom den til Trondhjemsfjorden rundt 1900, og ca 20 år senere til Østlandet..© Arthur Grosset
Dette bildet viser at om sommeren i sommerfjærdrakt, er hodet heller brunt enn svart.
Andre karateristikker er de lyse røde bena og det røde nebbet med mørk tupp.

Hettemåken har faktisk kun sort hode under hekkesesongen. Utenfor hekkesesongen,
som bildet ovenfor viser, er hodet hvitt med et tydelig mørkt punkt rundt øret,
og en svart rand gjennom øyet.


© www.ecosystema.ru/

Hekkeplassene til hettemåken har tradisjonelt vært myr- og sumpområder ved ferskvann,
men har i de senere år spredt seg til nesten hele landet, opp mot fjellet -
og på øyer og holmer i skjærgården.
Bestanden i Norge ble midt på 1990-tallet anslått til mellom 20.000 og 30.000 hekkende par.
I Finland, Sverige og Danmark er det i løpet av 1980-tallet registrert en klar tilbakegang i bestanden.
Man vet ikke sikkert (1994) hvordan det er her, men til tross for større spredning, har de store hekkekoloniene fra 1970-tallet på Jæren, i Oslofjord-området og i Trøndelag forsvunnet elle
r blitt kraftig redusert i strørrelse i løpet av de siste årene.
(Nyere data ønskes!).


©Arthur Grosset
En del hettemåker overvinter i Norgte, men hovedmengden trekker ut av landet -
stort sett til Storbritannia, Danmark og litt lenger sørover på kontinentet.

Steinar Eldøy, 1994: Hettemåke, Larus ridibundus
S. 232 i: Norsk fugleatlas. Norsk Ornitologisk Forening, Klæbu.


Tekst Meny - Hurtig veileder til våre sider
Google
 
Web www.vulkaner.no


bukkm.gif
DYR

over 250

birdm.jpg
FUGLER

over 500

flower.jpg
FLORA

over 225
dolphin.gif
HAVDYR
globe.gif
REISER
globe.gif
VULKANER
This page has been made with Macromedia Dreamweaver