Vår vidunderlige verden

Svartbak , Larus marinus  


© www.ecosystema.ru/

© www.ecosystema.ru/

Dette bildet finnes også på siden med Sildemåke. Hva er rett?
Voksne fugler er meget lik Sildemåken, Larus fuscus, men de er strørre, og kraftigere
og deres mørke grå oversider er noen få grader mørkere, mer lik det svarte på vingeguppene.
I Skandinavia dermiot, har Svartbaken lysere rygg og må derfor skilles på deres strørre størrelse,
og relativt kraftigere innslag av hvitt på vingetuppene.
De umodne fuglene forveksles lettes med gråmåken spesielt i løpet av den første vinteren,
da ingen av artene har begynt å anta den ferdige fjærdraktens farger.
Imidlertid synes det som gråmåken alltid har lysere vinger og fjærdrakt, hver enkelt fjær
hovedsakelig lysere med tydeligere kanter. I flukt har de unge sildemåkene en mørk brun farge
på vingene uten et blekt område i de indre delene.

text this frame: http://www.birdguides.com© Arthur Grosset
Dette bildet gir et relativ forhold mellom en Svartbak sammen med to Gråmåker ,
en Sildemåke og en Storjo.© www.ecosystema.ru/

Svartbaken finnes i kyststrøk i Vest- og Nord-Europa, Island og langs østkysten av
Nord-Amerika, så langt syd som til North Carolina.
Den hekker vanligvis langs kysten eller på små øyer, men kan også finnes i innlandet
der det er lite menneskelagde forstyrrelser.© www.ecosystema.ru/

Den kan som nevnt ovenfor forveksles med sildemåken,, Larus fuscus.
Selv om den er 25% mindre enn sildemåken, kan det være vanskelig å bedømme.
Andre trekk er dens vanligvis tyngre utseende, bredere, mindre spisse vinger, og et kraftigere nebb. Videre har den rosa heller enn gule ben og et større område med ubrutt hvitt på kanten av vingene,
såvel som store hvite 'vinduer' på vingetuppene.. Disse blir til store hvite flekker når fuglen hviler.


© Arthur Grosset

De er vanligvis sosiale eller sammen i mindre grupper. De spiser avfall, stjeler mat fra andre fugler,
og dreper ofte mindre fugler som Puffinus puffinus og
Fratercula arctica ved å holde dem med sitt massive nebb og så riste dem.
Fuglen er også sett ta til seg av en død sau.
Text mainly from
Arthur Grosset


Tekst Meny - Hurtig veileder til våre sider
Google
 
Web www.vulkaner.no


bukkm.gif
DYR

over 250

birdm.jpg
FUGLER

over 500

flower.jpg
FLORA

over 225
dolphin.gif
HAVDYR
globe.gif
REISER
globe.gif
VULKANER
This page has been made with Macromedia Dreamweaver