Vår vidunderlige verden

Gyvel og Gulltorn


photo MPF Newcastle, UK
Gyvel (Cytisus scoparius)

Gyvel  Harris   Jänönvihma  Broom  Besenginster


https://no.wikipedia.org/wiki/Gulltorn#/

Gulltorn, Ulex europaeus

Tornblad  Ärttörne  Piikkiherne  Gorse  StechginsterGyvel (Cytisus scoparius) er ei dvergbusk i erteblomstfamilien som er frostømfintlig
og kan i harde vintere fryse bort.
Busken er næringsrik vinterføde for harer, som ofte kan gnage busken helt ned.

Gyvel kan bli opptil tre meter høy, og blomstrer fra mai til juni med store gule blomster.
Blomstene sitter enten enslig eller parvis på en ca. 2 cm lang stilk fra stengelen.

Planten kan forveksles med gulltorn og fargeginst.
Men den tornlignende kvasten som er på enden av hver grein er et sikkert kjennetegn
for å skille dem fra hverandre.


Gyvel er ganske vanlig i det meste av Europa og trives på tørr, mager sandjord.
Den kan påtreffes i veiskråninger, jernbanevoller, sandheier og brakkmark.
I Norge er den forvillet fra Grimstad til Bergen.
Gyvel betraktes som forholdsvis sjelden i Norge, da den er sårbar for kulde.
Den er den eneste busken i erteblomstfamilien som er viltvoksende i Norge.
Gyvel har blitt introdusert til andre steder, blant annet Nord-Amerika og New Zealand.
Arten har en aggressiv spredning, og i Danmark er den et stort problem.
Rotsystemet er omfattende og den er vanskelig å bli kvitt.
https://no.wikipedia.org/wiki/Gyvel
Photo: https://no.wikipedia.org/wiki/Gulltorn#/media/Fil:Gorse

Gulltorn (Ulex europaeus) er en opptil to meter høy busk i erteblomstfamilien.
Den har små, eviggrønne blad og kraftige torner.
Blomstene er gule, og busken blomstrer hele året, men mest om seinvinteren og våren.
Blomstene har en karakteristisk, søtlig, vaniljeaktig lukt. Til
tross for at hele planten er kledt med stive og svært skarpe torner, har den blitt høstet som husdyrfôr.
Plantene blir da malt opp før de blir gitt til dyrene.Denne busken setter sitt preg på landskapet mange steder i Vest-Europa, særlig på De britiske øyer,
i Vest-Frankrike og i Galicia i Spania.
Hekkene som er så typisk for det britiske kulturlandskapet, består blant annet av gulltorn, «gorse».
Den er også innført til andre verdensdeler der den noen steder har blitt et brysomt ugress
som fortrenger naturlig vegetasjon.
Gulltorn er tatt med i Verdens naturvernunions liste over de 100 mest skadelige invaderende .

Man mente tidligere at gulltorn hadde vokst naturlig i Norge ved Mandal, og arten var oppført
som utryddet i eldre utgaver av Norsk rødliste for arter.
I Fremmedartslista 2018 betraktes alle de fem norske forekomstene som innført med ballast eller tømmer.
Gulltorn tåler lite frost og forsvinner etter noen år.
I Fremmedartslista er den oppført i kategorien høy risiko på grunn av begrenset invasjonspotensial
og middels økologisk effekt.

https://no.wikipedia.org/wiki/Gulltorn

Se også den liknende Gullbuskslekta med Forsythiaall pictures. : © www.vulkaner.noTekst Meny - Hurtig veileder til våre sider
Google
 
Web www.vulkaner.no


bukkm.gif
DYR

over 250

birdm.jpg
FUGLER

over 500

flower.jpg
FLORA

over 300
dolphin.gif
HAVDYR
globe.gif
REISER
globe.gif
VULKANER
This page has been made with Macromedia Dreamweaver