Vår vidunderlige verden

MureslektenMure, Potentilla

       


 

Murer (Potentilla) er en gruppe planter i rosefamilien. Den består av ett- og toårige arter, og stauder.

Blomstene har både beger og ytterbeger.
De fleste, som myrhatt og gåsemure, er femtallige, men tepperot og kryptepperot (krypmure)
har kun fire kronblad, med tallrike støvdragere og fruktanlegg.
Fruktene er nøtter som sitter på en hvelvet blomsterbunn.
Kryptepperot (krypmure) er en klassisk ballastplante.

(Potentilla alba)
sølvmure (mure) (Potentilla argentea (norvegica)
gåsemure (Potentilla anserina)
tepperot (Potentilla erecta)
myrhatt (Potentilla palustris)
kryptepperot (krypmure) (Potentilla reptans)
Bakkemure (Potentilla collina auct)

https://no.wikipedia.org/wiki/Mureslektaall pictures. : © www.vulkaner.noTekst Meny - Hurtig veileder til våre sider
Google
 
Web www.vulkaner.no


bukkm.gif
DYR

over 250

birdm.jpg
FUGLER

over 500

flower.jpg
FLORA

over 300
dolphin.gif
HAVDYR
globe.gif
REISER
globe.gif
VULKANER
This page has been made with Macromedia Dreamweaver