Vår vidunderlige verden

Soleieslekten


Soleie, Ranunculus

       


 

Soleieslekten, Ranunculus er en planteslekt, ofte kalt «smørblomst» på folkemunne,
og da gjerne om de vanlige artene engsoleie og krypsoleie.
Kjempesoleie er den sjeldneste, og har status EN (sterkt truet) i den norske Rødlista.
Issoleie er den arten av blomsterplanter som er funnet høyest over havet i Norge, 2270 moh. i Lom.
De aller fleste innen slekten er mer eller mindre giftig i frisk tilstand.

Artene i slekten er ett til flerårige urter. Bladene er hånddelte til hele.
Blomstene har grønne begerformete blomsterblader.
Blomstene kan ha 3, 5, eller flere gule, hvite eller andre fargede honningblader.
Honningbladene har ei honninggrop nær festet.
Smånøttene (frø) er glatte eller taggete, men de har aldri tverrgående ribber.

Habitat
Arter i soleieslekten er funnet fra snaufjell til nesten havstrand. Det er arter som tåler relativt stort tørkepress,
og det er arter som ikke overlever hvis ikke røttene er dekket med vann. Noen krever rik og kalkrik jord,
mens tåler ikke rik og kalkrik jord.

Alle artene som er funnet i Norge er mere eller mindre giftig.
Giften er i all hovedsak protoanemonin, som er et oljeaktig stoff med en skarp lukt og smak.
Protoanemonin er kjemisk sett et lakton av krotonsyre.
Stoffet er bundet som et glykosid i levende celler.
Når cellene skades, omdannes protoanemonin til det nesten uvirksomme stoffet anemonin.
Derfor er høy og silo av arter i soleieslekta så å si helt ufarlig.

Holder man friske arter i soleieslekten lenge, blir først huden rød, deretter dannes det
blemmer og huden verker.
Dette har selvsagt sammenheng med, hvor tykk hud du har og over hvor lang tid.

Husdyr pleier å sky artene i soleieslekta.
Men det er en sjelden gang iblant blitt observert dødelige forgiftninger hos sau og gris.
Dette er da like etter de har fått kull, og de har da hatt lite annet å spise.
Det er også noen indikasjoner på at plantene, som vokser nordpå og i høyfjellet, er så å si ufarlige.
Da det er observert, at beitedyr kan beiter på dem uten tilsynelatende ubehag etterpå.


Ranunculus kommer fra senlatin og betyr liten frosk, idet ordet er et diminutiv av rana som betyr frosk.
Plinius (ca. år 70 e.Kr.) brukte navnet på en soleie.
Opprinnelsen kommer antageligvis fra mange arter i soleieslekta trives i vann eller vannkant.


Arter som tidligere har vært i slekta
:

saltsoleie nå (Halerpestes cymbalaria)
vårkål nå (Ficaria verna)

duppesoleie kamsoleie
bakkesoleie storvassoleie
  engsoleie hvitsoleie
  parksoleie krattsoleie
kystvassoleie   lundkrattsoleie
fliksoleie   skogkrattsoleie
piggsoleie   engkrattsoleie
nyresoleie lodnesoleie
knollsoleie dvergsoleie
lundnyresoleie krypsoleie
dvergvassoleie evjesoleie
grøftesoleie tiggersoleie
issoleie Ranunculus serpens
leirsoleie   Ranunculus serpens ssp. nemorosus
sumpsoleie
taigasoleie
  tundrasoleie   fjellsoleie
  setersoleie   russesoleie
ullsoleie   kystsoleie
sommersoleie
polarsoleie
kjempesoleie småvassoleie
slirenyresoleie polarnyresoleie


duppesoleie

engsoleie

Issoleie

Kjempesoleie

Snøsoleie

Hvitsoleie

Tiggersoleie

Polarsoleie

Vårkål

Tekst og bilder: https://no.wikipedia.org/all pictures. : © www.vulkaner.noTekst Meny - Hurtig veileder til våre sider
Google
 
Web www.vulkaner.no


bukkm.gif
DYR

over 250

birdm.jpg
FUGLER

over 500

flower.jpg
FLORA

over 300
dolphin.gif
HAVDYR
globe.gif
REISER
globe.gif
VULKANER
This page has been made with Macromedia Dreamweaver