Vår vidunderlige verden

Isen smelter under føttene på isbjørnene  


Fra en artikkel i Aftenposten8. november 2004

  Klimaendringer vil gjøre Arktis ugjenkjennelig.

Isbjørn, hvalross og fugler finner ikke isdekkede områder å leve på,
og flere og kraftigere stormer kan tvinge urbefolkningen til å flytte.


Dette er noen konsekvenser av den svært raske oppvarmingen som nå skjer i arktiske
områder. De dramatiske økologiske prosessene beskrives i Rapporten Arctic Climate
Impact Assessment (ACIA). Den fremlegges i en rekke land i dag, og er den hittil mest
omfattende gjennomgåelsen av miljøtilstanden i de følsomme nordområdene.
I konklusjonene fra arbeidet til de 250 forskerne, som har sammenstilt eksisterende
forskning og gjort nye undersøkelser, heter det at de arktiske områdene nærmest vil bli
ugjenkjennelige.

Oppvarmingen skjer dobbelt så raskt som i verden forøvrig, og kan i verste fall gjøre
Arktis isfri om 50 til 100 år. Issmelting i et slikt omfang vil gjøre det svært vanskelig for
isbjørn, sel, hvalross og flere sjøfuglarter å finne et stabilt og trygt livsgrunnlag.
I dag er det anslått at 600 millioner fugler lever i arktiske områder.

Noen bestander vil minke, andre vil stå overfor dramatiske tilpasninger, i verste fall
utryddelse. Rapporten slår også fast at samfunn hvor mennesker i uminnelige tider har
drevet fangst, kan forsvinne når dyrebestandene trues. Allerede i dag merker urbefolkningen
at livsgrunnlaget bokstavelig talt er i ferd med å svikte under bena deres i form av mindre is.
Endringene som foregår, beskrives også som irreversible. Det er altså ikke mulig å snu
utviklingen. Det beste vi kan håpe på, er at det ikke går så fort som de verste scenariene
beskriver.

Permafrosten vil også smelte, kystområder vil erodere som følge av hyppigere stormer,
og nye arter vil forstyrre et biologisk miljø som har vært beskyttet av stabil kulde.
Blant annet kan det komme en rekke nye sykdommer med nye dyr.
Noen av sykdommene kan også bli overført til mennesker.

De urovekkende klimaendringene knyttes til menneskeskapte utslipp av drivhusgasser fra
bilkjøring og industri. I tillegg frykter forskerne at CO2 som i dag er lagret i permafrost
og hav, vil frigjøres og forsvinne ut i atmosfæren som følge av smelting og varmere hav.

Basert på en artikkel som fantes på http://www.aftenposten.no/viten/article907102.ece (not active)


--
I mars i år måtte russiske forskere evakueres fra den flytende forskningsstasjonen Severnij
Polijus-32. ca. 700 km nord for Svalbard.

--Permafrosten smelter nord i Sibir og Alaska. Tregrensen flyttes oppover, og områder som
tidligere var gold arktisk ørken blir nå grønnere. Isbreene trekker seg tilbake, og isen i
Nordpol-bassenget blir tynnere. Om 50 år skal man kunne krysse Nordpolen med vanlig båt.


25.mars 2002.
advarer britiske og canadiske forskere og sier at den raske smeltingen av arktisk is truer
med en drastisk reduksjon av verdens isbjørnbestand. Og smelter isen på Norpolen, så blir
det i tillegg til den som blir borte på Sydpolen.
Det har i lengere tid vært foretatt studier, som vil bli publisert senere i år. Disse antyder at
minkingen i tykkelsen, og utbredelsen av det arktiske islaget, forårsaker at hundrevis av
isbjørn dør hvert år. Hver tiende isbjørn kan forsvinne av den nåværende bestand,
som tilsammen kun utgjør 25.000 isbjørner.

Isbjørnen har sitt naturlige miljø på isen, men når isen blir borte blir de fanget på land (hvis de
når land) og det gir dem problemer med å finne mat. Samtidig dør unge bjørner på grunn av
hi som faller sammen over dem. Nyfødte isbjørnunger er mye mindre enn en menneskebaby
og blinde. De trenger uker før de kan forlate hiet, men man har bevis på at et økende antall
dør fordi hiet faller sammen. Nylig fant man et hi hvor ikke bare ungene, men moren også
hadde blitt kvalt på grunn av snø som hadde kollapset.

Rundt Hudson Bay i Canada har den økende varmen tvunget bjørner på land når isen smelter fra
juli til oktober. I de senere årene har isens tilbakekomst blitt forsinket med opptil en måned. Det
har ført til "kø" av isbjørner på strendene som venter på pakkis, mens de blir tynnere og tynnere.

Sommerisen på Nordpolen lå på 5 meters tykkelse for 20 år siden. Nå er den redusert til
nærmere tre meter, og det antydes at all is er borte til omrking år 2080. Det er det jo lenge til,
men allerede om få år vi isbjørnene få oppleve en katastrofal nedgang. Til gjengjeld vil man
kunne få et åpent Barentshav nord for Norge, med året rundt trafikk.


The images used herein, except where otherwise stated, were obtained from IMSI's Master Clips/MasterPhotos©Collection,
1985 Francisco Blvd. East, San Rafael, CA 94901-5506, USA

Fra en artikkel i Aftenposten som finnes

Det er ikke bare klimaendringene som truer isbjørnen. På kort sikt er dyrene mer truet av
forurensning. Forskerne ved Polarinstituttet har påvist at isbjørn på Svalbard har svekket
immunforsvar og er mer mottagelige for sykdom på grunn av PCB-forurensing. Man har funnet at
noen av bjørnene på Svalbard er tvekjønnet, med både mannlige og kvinnelige kjønnsorganer,
på grunn av forurensningen.

Når det gjelder den norsk-russiske Barents-bestanden på mellom 2000 og 5000 dyr, er
forholdene bra for øyeblikket. Klimaendringer har foreløpig ikke ført til endringer i sjøisen i
Svalbard. I år har det vært unormalt mange isbjørn på vestkysten av Svalbard fordi det er
mest is der. Men slike endringer kan være tilfeldige, og behøver ikke ha med effekten
av global oppvarming å gjøre, påpeker han.

Fra en artikkel i Aftenposten


Blir det dette våre etterkommere får oppleve?

The images used herein, except where otherwise stated, were obtained from IMSI's Master Clips/MasterPhotos©Collection,
1985 Francisco Blvd. East, San Rafael, CA 94901-5506, USATekst Meny - Hurtig veileder til våre sider
Google
 
Web www.vulkaner.no


bukkm.gif
DYR

over 250

birdm.jpg
FUGLER

over 500

flower.jpg
FLORA

over 300
dolphin.gif
HAVDYR
globe.gif
REISER
globe.gif
VULKANER
This page has been made with Macromedia Dreamweaver