Vår vidunderlige verden

Antarktis   


Isbreer på den Antarktiske halvøy. I de "varme" sommer måndene,
kommer det litt regn og det er litt smelting av isbreene i denne delen av Antarktis.

Photo courtesy of John Anderson, Rice University. (URL not valid as per Sept.2010)Antarktis, fellesbetegnelse på land- og havområdene omkring Jordens sydpol.

Kontinentet Antarktika (13,1 mill. km2) er omgitt av Sørishavet, og er avgrenset av den såkalte «antarktiske konvergens», et markant temperaturskille i vannoverflaten som følger 53°-62° s.br. mot Stillehavet og ca. 50° s.br. mot Atlanterhavet og Indiske hav. Antarktis er dekket av en inntil 4200 m tykk iskappe, som ligger ca. 1500-2000 m o.h. Over selve Sydpolen ligger snøoverflaten ca. 2800 m o.h. Høyeste fjellparti er Massif Vinson; 5139 m o.h. i Ellsworth Mountains.

 
Satellite bilder som viser endringene i den Antarktiske isen i 1986.
Det røde og lilla indikerer områder med tettest is-konsentrasjon.
Om vinteren dobles størelsen av Antarktis.
(from Gloerson et al., 1992; NASA Scientific and Technology Information Program).

http://www.glacier.rice.edu/land/5_iceofallshapes.html

Kun en mindre del har isfrie perioder. Lufttemperaturen er sjelden over 0°C,
unntatt i kyststrøkene i Graham Land og på øyene i nord.


Isfjell som er brukket løs fra et isflak. Da svært lite is direkte tiner og renner bort, er kalvingen fra isbreene den eneste måten Antarktis kan kvitte seg med ismengden på.
Photograph by S. Shipp, Rice University.
http://www.glacier.rice.edu/land/5_warmice.html

Isen forsvinner nå på Sydpolen, men hvor mye smelter eller driver bort?
Foreløbige beregninger går ut på at det hittil er blitt borte 3.275 kvadratkilometer.
Det tilsvarer 720 kubikk-kilometer eller 0,0024% av all isen i Antarktis.

Nå er ikke 0,0024% noe stort tall, men når vi tenker på at 100% ville tilsvarer at
havet steg med 60 meter (en forsiktig beregning), så vil det med 1% stige med 0,60 meter,
og da ville ihvertfall Tuvalu og flere andre øyområder - og sikkert en del havnebyer -
få ganske så store problemer. Men nå er det altså bare 0,0024%. Det tilsvarer ikke
mer enn 1,44 millimeter.

Er det da noe problem? Ja, forsåvidt er det jo det. For pr. idag skriver vi den 25.mars
og de 0,024% har forsvunnet bare hittil i år! Og er dette bare isen som forsvant fra
Larsen-flaket? Hva da med det som forsvant fra Pine-øya området? Og har det blitt
borte mere der nede i år? Man skal ikke multiplisere 1,44 mm med så mange ganger
forsvunne isflak før det blir centimeter av det, og noen steder har man faktisk ikke så
mye å gå på. Og nå blander også Nordpolen seg inn i bildet!Snitt gjennom Øst- og Vest-Antarktisk isdekke, som viser grunnen
under i forhold til nåværende havnivå. Det Øst-Antarktiske isdekket ligger
grunnfjellet tett ved eller like over havnivå. Det Vest-Antarktiske flaket ligger derimot
på grunnfjell godt under havnivå, eller det flyter på havet.
http://www.glacier.rice.edu/land/5_iceofallshapes.html


Kart som viser hva som er fastland på Sydpolen.Et sort omriss viser
hvor 'fastlandet' går idag, der isdekket utgjør en vesentlig del
av området.


 Links:
 Pingvinene mister fotfestet....
 More links to Antarctic
 Isen på Sydpolen smelter


Tekst Meny - Hurtig veileder til våre sider
Google
 
Web www.vulkaner.no


bukkm.gif
DYR

over 250

birdm.jpg
FUGLER

over 500

flower.jpg
FLORA

over 300
dolphin.gif
HAVDYR
globe.gif
REISER
globe.gif
VULKANER
This page has been made with Macromedia Dreamweaver