Vår vidunderlige verden

Vulkanøya: Surtsey, Island 


Fugletrekk på Surtsey II


© Thorleifur Einarsson


Fugletrekk 1969
I 1969 og 1970 ble det ornitologiske arbeidet på Surtsey fortsatt, spesielt i løpet
av vårtrekket. I 1969 oppholdt observatører seg på øya fra den 11. april til 15.mai og igjen
fra 11.september til den 18.september, så la oss ta en titt på hva som hendte i 1969, seks år
etter at øya dukket opp.


Ardeola ralloides
©? http://www.geocities.com/ivn_vogels_dwaalgasten/Ralreiger_Ardeola-ralloides.html

En ny fugl på Island, Topphegre (Ardeola ralloides) ble fanget inn blant
167 fugler fanget i løpet av våret og 6 om høsten. Ifølge web-siden funnet på
http://www.birdguides.com hadde denne
fuglen ihvert fall ikke noe på Surtsey å gjøre, men uansett så var den nå der....


Fugler sett i løpet av våren 1969, fra venstre rødvingetrost (Turdus iliacus),
rødstrupe (Erithacus rubecula), gråtrost (Turdus pilaris), ringtrost (Turdus torquatus), måltrost (Turdus philomelos), sanglerke (Alauda arvensis),
kaie (Corvus monedula), bjørkefink (Fringilla montifringilla)
gransanger (Phylloscopus collybita) (kun om høsten) og låvesvale (Hirundo rustica).

Med få unntak
er alle bilder hentet fra den store fuglesiden
'Fugle i Danmark' på :
http://www.birds-of-denmark.dk/

Ankomsten av forbipasserende til Island, slike som Steinskvett, heipipelerke, og
Linerlen var litt forsinket , muligens på grunn av dårlige værfohold på de britiske øyer,
som kan ha ført til forsinket avgang derfra.

Ravnene som oppholdt seg på island siste år, er her fremdeles.

Fugletrekk 1970
Det ble foretatt observasjoner i en måned fra den 18.april til den 12.mai.
Om høsten var det to meget kvalifiserte og erfarne fugleobservatører på øya. .


cepphus grylle
©http://www1.bos.nl/~dvuijk/birds/ (not valid as per Sept. 2010)

Den viktigste ornotologiske begivenhet på Surtsey i 1970 var reirbyggingen
til de to første arter på øya: Havhest (fulmaarus glacialis),
og Teist (cepphus grylle).

Redet til teisten ble funnet den 27. juli og det inneholdt da to halvvoksne ungfugler.
Redet lå i en sprekk omkring 7 m over havoverflaten på en 13 m høy klippe på sydvestsiden
av øya. Ungene forlot redet omkring den 20.august.

Redet til Havhesten ble oppdaget den 19.august på en hylle 10 m over havflaten i en 25 m høy
klippe på vestsiden av øya. En unge forlot redet den 4. september. Den delen av klippene hvor
redet ble funnet hadde da vært benyttet av havhestener i flere år.

bilder
  
 
  

Fugler fanget i 1970 i tillegg til dem som ble tatt i 1969 var fra venstre: Åkerrikse (Crex crex),
Steinvender (Arenaria interpres), Fjæreplytt (Calidris maritima),
Sandløper
(Crocethia alba/Calidris alba), Svømmesnipe (Phalaropus lobatus),
Lundefugl (Fratercula arctica), Steinskvett (Oenanthe oenanthe)
og en hann
rødstjert
(Phoenicurus phoenicurus)
.

En annen rapport for 1968 finnes her

Teksten hovedsakelig hentet fra rapporter av
Finnur Gudmundsson,
Museum of Natual History, Reykjavik, Iceland.
Surtsey Research Report No. XI

Her kan du finne mere om Surtsey:

 Birds
 Plants
 Insects
 Sealife
 Fossils on Surtsey
 How life developed
 The eruption
 Picture-review

Tilbake til hovedmenyen

Skulle du ha noen spørsmål, eller lyst til å vite mere, så ta gjerne kontakt!

POSTKASSE
Tekst Meny - Hurtig veileder til våre sider
Google
 
Web www.vulkaner.no


bukkm.gif
DYR

over 250

birdm.jpg
FUGLER

over 500

flower.jpg
FLORA

over 225
dolphin.gif
HAVDYR
globe.gif
REISER
globe.gif
VULKANER
This page has been made with Macromedia Dreamweaver