Vår vidunderlige verden

Tilapia-fisken
1.juli 2001

Verdier for mer enn 3.500.000 kr av avlinger og oppdrettsfisk i Bicol regionen i Philippinene
ble ødelagt etter at vulkanen Mayon begynte sitt utbrudd i juni 2001. Minst 300 hektar
rismarker o.l. er berørt. Samtidig er over 5 millioner Tilapia-fisk, en type ferskvannsfisk,
til en verdi av over 1 million kroner drept som følge av vulkansk nedfall.

Det fikk meg til å undres over hva Tilapia var for en fisk.

Tilapias hører opprinnelig hjemme i Afrika og Midt-Østen. Det har vært drevet oppdrett på
den i tusener av år. Veggmalerier og ingraveringer på monolitter i egyptiske graver viser at oppdrett fant sted så tidlig som 2.000 f.v.t. Bare i de siste 50 år har vi igjen tatt dem i bruk
som et alternativ til hva det ellers tas opp av fisk.

Tilapia har siden spredt seg hovedsakelig ved introduksjonen av oppdrettsanlegg, og finnes
nå i alle tropiske og sub-tropiske deler av verden. Idag er tilapias en av de mest populære oppdrettsfisk, og blir oppdrettet i Afrika, Europa, over hele Stillehavsområdet, Kina, Israel,
USA og Vest-India.foto: http://www.cherrysnapper.com/news.htm
En F1-hybrid.
Karakteristikken til hver enkelt F1 hybrid er:
1. Alle vokser 2-3 ganger hurtigere enn den normale tilapia.
2. Alle har høy toleranse-grense for salt
3. Alle har høy toleranse-grense for lave temperaturer
4. Alle vil produsere et stort antall nye hybrider
5. Arten 'Red Chocolate' og 'Happy Chocolate'
vil begge få røde f-1 avkom
6. Arten 'White Chocolate' vil stort sett få hvite avkom

Inntil sist på 1970-tallet ble tilapias-fisken klassifisert som én enkelt art. De fleste klassifiserer
dem nå i 3 slekter, Tilapia, Saratherodon og Oreochromis ifølge deres utklekkingsmønster.

Tilapia lager sine egg på bunnen av dammen, og beskytter egg og unger i redet.
Sarotherodon-slekten klekker ut eggene og larvene i munnen på hannen.
Oreochromis-slekten er den som best egner seg for aquakultur. Den har samme
utklekkingsmønster som Saratherodon, men eggene og yngelen oppbevares i munnen på
hunnen. Ikke alle eksepterer denne inndeling, så inntil videre hersker det en del forvirring.


foto: http://www.cherrysnapper.com/news.htm

I motsetning til sin konkurrent laksen, kan tilapia overleve på en rekke forskjellige fôrtyper.
Alt fra hønsegjødsel (indirekte fôring gjennom algevekst i dammen) til høyverdig proteinfôr.
Tilapia tåler også svært lave oksygenverdier i vannet. Dette gjør arten attraktiv sett i miljø og
ressursperspektiv. Også sett ut i fra sultproblematikken i U-land, er tilapia et aktivum.

Det er mange ting som gjør tilapia attraktiv som oppdrettsfisk. a) Stor motstandskraft mot
dårlig vannklvalitet og sykdommer b) Toleranse overfor en rekke forskjellig miljøforandringer.
c) Istand til å omforme organsisk stoffer og avfallsstoffer fra landbruket. d) Høy vekstrate
e) Lett å få til å vokse i intensiv kultur. Hurra for tilapia. Men samtidig er den en reell fare
for vanlige fisk om den settes ut i ferskvann, da den hurtig tilpasser seg miljøet, og overtar
rugeplasser m.m. fra den 'innfødte' fisken.

Oppdrettsarten er i full gang med å danke ut de tradisjonelle karpeartene i Sørøst-Asia,
grunnet bedre tilvekst og bedre pris i markedet. Et annet poeng her er at tilapia ikke har de
intramuskulære beinene og løssittende brusk som de fleste karpefisker har i filetene.
Dette gjør fisken mer "brukervennlig" enn konkurrentene.
( Sakset fra IntraFish)

Nærmere undersøkelser viser at Tilapia er det 21. århundredes svar på super-hveten fra
1960-tallet, som ble kalt 'den grønne revolusjon', og som den gang skulle gjøre slutt på alt som
helt sult og nød i den tredje verden. Nå er det fiskens tur. Og den gjør nytten både her og der.
Forsking pågår for fullt, og ikke minst Norge er med i å forske fram nye hurtigvoksende arter.
Hittil har man klart å frambringe en variant som legger på seg 2,5 kg på et år, og
naturlig nok er det mange munner som blir metter av det.

Derimot er det et åpent spørsmål hva de fattige land gjør med fangsten, nå som fisken er
blitt meget populær som edel-fisk i de rike land, hvor filèter betales med opp til
100 kr pr. kg.


Golden hybrid Pennyfish. Fra yngel på bildet til 600 gr på 4-5 måneder.
foto: http://www.cherrysnapper.com/news.htm


 Linker
 Mere om Tilapia fra Cherrysnapper.com (engelsk) 
 Tekst Meny - Hurtig veileder til våre sider
Google
 
Web www.vulkaner.no


bukkm.gif
DYR

over 250

birdm.jpg
FUGLER

over 500

flower.jpg
FLORA

over 300
dolphin.gif
HAVDYR
globe.gif
REISER
globe.gif
VULKANER
This page has been made with Macromedia Dreamweaver