Active volcanoes / Aktive vulkaner:

Mayon, Philippinene     
Fra utbruddet 24.febr.2000

Les artikkelen fra Inquirer, om menneskene som bor på vulkanskråningene
her, hvorfor de velger å bo der, og hvordan livet arter seg.

Se også vår side om et annerledes Philippinene

english speaking visitors - please refer to the latest news in our english short-version here!
and to
links at bottom!
Mayon-vulkanen på Philippinene er en stratosvulkan, og den mest aktive
vulkanen på øygruppa. Mayon ligger ca 330 km syd for Manila, i provinsen
Albay, og den rager 2.460 meter i været. Siden 1616 har den hatt 47 utbrudd.
Hele 12 av disse har forårsaket sakder og ødeleggelser på mennesker og eiendom.

Utbruddet i 1993, som var det siste i rekken, begynte uventet med en
kraftig eksplosjon, som medførte en såkalt pyroklastisk sky av giftige gasser,
og som tok livet av 68 mennesker. 60.000 andre ble øyeblikkelig evakuert.
Et utbrudd i 1814 skal ha tatt livet av 1200 mennesker

Mandag 13. sptember 2004
Vulkansk materiale er i går kastet ut fra Mayon, hvor det satte fyr på gresset på vulkanens
skråninger. Det var synlige tegn på glødende materiale langs kraterkanten. Alarmberedskapen
ble i går satt opp til 2, som betyr at Mayon nå har en unormal oppførsel, men at et utbrudd
ikke er umiddelbart forestående. Det er i øyeblikket en 6 km radius med forbudssone rundt
krateret.

20. mai 2004
Phivolcs deklarerte tirsdag en seks kilometer radius stor 'permanent farlig sone', på grunn
av instrumenter som indikerte moderat vulkansk aktivitet. Man advarte om at dette kunne
føre til større askeutslipp eller et utbrudd av lava. Phivolcs rapporterte ialt tre vulkanske
skjelv siste uke. Et glødende krater og et moderat røykutslipp er også observert.

Mayons svoveldioksyd-utslipp øktefra det normale 500 tonn pr dag til 1169 tonn den 12. mai.

7.november 2002
Fra PHIVOLS har vi akkurat mottatt bekrefdtelse på nyhetsartiklene nevnt nedenfor:
....En annen betydelig observasjon er tilstedeværelsen av mindre vulkanske skjelv, som antyder
at magma nå er på vei inn i selve vulkanen. Dette forhold blir også understreket ved en utbuling
av overflaten ifølge de elektroniske tiltmetermålingene. Selv om et større eksplosivt utbrudd er lite sansynlig på dette tidspunktet, er Mayon urolig, og særlig de siste ukers økning i aktiviteten indikerer en endring i den hvilkeperioden Mayon har vært i siden forrige utbrudd i august i fjor.

Ifølge nyhetsartikler, har alarmberedskapen på Mayon blitt satt opp fra 0 til 1 på en skala fra 0 til 5. Dette skal ha skjedd etter en økt seismisk aktivitet samtidig med at gass-utslipp ble registrert.
Mengden av SO² har økt fra ~950 tonn/dag i løpet av den forrige uken til ~2,670 tonn den 29. oktober. Beboere nær vulkanen ble minnet om at de nå ikke må komme innenfor den gjeldende 6-kilomerters radius sikkerhetssonen, spesielt ikke på sydøstsiden av vulkanen.

5.august 2001
Mayon var fremdeles aktiv i går, og kastet opp lavafragmenter 100 m over kraterkanten,
samtidig med at kraftige brøl kunne høres så langt unna som Legazpi. Aktiviteten karakteriseres som 'mild' og er konsentrert om selve krateret, og vulkanologene mener at utbruddet nå er avtagende. Man vurdere å senke alarmstatus en av de nærmeste dagene dersom ikke
situasjonen forverrer seg igjen.

3.august 2001
The Philippine Airlines (PAL) taper i øyeblikket P300,000 siden flyplassen i Legaspi ble stengt siste uke. Pr. i går var tapet minst P2.1 million, og tapene vil fortsette å øke. Siste ukes
askenedfall var det verste hittil, og hele den 8 km lange flystripen var dekket av flere
cemtimeter med vulkansk støv og småstein.

Selve rulleblanen er klar, men på sidene ligger det i haugevis, og en del skjult i gresset, og man
er redd dette vil blåse opp skade jetmaskinenes motorer. Dette vil koste mere enn det man
taper på tapt flytrafikk, så selv om avgjørelsen er tung, så er den nødvendig. Man har også samtidig erfart at asken tærer på metall, da den er syreholdig. Følgelig må all aske, uansett
hvor i nærheten av flyplassen, fjernes.

Hittil har man hatt 87 akutte tilfeller av åndedrettsnød siste uke, og man søker nå å få tak i flere gassmasker til befolkningen, som begynnter å merke virkningene av det langvarige, om ikke
daglige eksplosive, utbruddet.

Man har hittil brukt P17,5 millioner på evakuerte, som pr idag teller 39,845 personer,
fordelt på 22 evakuerings-sentre.

31.juli 2001
Etter en forholdsvis rolig dag den 29.juli, med et svovelutslipp på 'kun' rundt 4.000 tonn,
bar det løs igjen i går med 9.915 tonn, som er det høyeste på meget lenge. Dette medførte også kraftige utbrudd av glødende steinfragmenter i krateret, og bomber ble kastet høyt opp, til akkompagnement av brølende lyder som ble hørt i Bonga, 8 km fra toppen. Det meste av bombene falt imidlertid ned igjen innenfor kraterkanten.

29.juli 2001
96 HF-skjelv ble registrert siste døgn, som følge av lavafragmenter som løstnet fra toppen
og fra nye lavastrømmer på sydøstsiden. Svoveldioksidutslippet lå siste døgn på 8.250 tonn/dag, og tyder på at nye forsyninger av magma velter opp inne i vulkanen. Dette blir også bekreftet
av måleinstrumenter som indikerer en fortsatt heving av vulkanens ytterkanter (se tiltmeter)
og faren for en ny eksplosjon en av de nærmeste dagene er derfor tilstede.

27.juli 2001
PHIVOLCS melder idag at man etter det første utbruddet kl. 07.56 i går morges, fikk to
utbrudd til hhv kl. 14.20 og 17.49 lokal tid. Pyroklastiske flommer fòr neover Bonga-kløften
på sydøstsiden, og Basud-kløften på østsiden. Mindre pyroklastiske flommer rant ned gjennom Miisi og Anoling-dalførene på sydsiden, og atter andre flommer forekom på sydvest- og
vestsiden av Mayon. Alle flommene holdt seg innenfor den 6-kilometer permanente faresonen. Observasjoner av aske- og røyk-søylen fra utbruddene kunne ikke observeres på grunn
av dårlig vær.
(PHIVOLCS)

Superoppheted lava, vulkansk masse og steiner rullet nedover Mayons skråninger fredag, mens fagfolk advarte om flere eksplosjoner de kommende dager. PHIVOLCS kunne i dag melde at lavaen hadde tilbakelagt 3,5 kilometer fra toppen siden utbruddet torsdag morgen. Lavaen følger foreløbig de naturlige kløfter og dalsøkk, og foreløbig skal ikke jordbruksområder være i faresonen.

I løpet av gårsdagen eksploderte Mayon 3 ganger, og kastet aske og bomber hele 13.000 m
opp i luften, samtidig som den sendte dødelige pyroklastiske flommer nedover fjellsidene.

Hjelpearbeidere vil nå bare gi husly til evakuerte fra områder som er direkte truet av Mayon, nå som evakueringssentrene blir fyllt opp til trengsel. Man ber om nye bidrag i form av mat og utstyr, da den nåværende beholdning bare rekker til en ukes forbruk.
(Philippine Daily Inquirer)

26.juli 2001, kveld
Mer enn 100.000 innbyggere i 5 byer i Albay-provinsen er berørt av det pågående utbruddet
fra Mayon. Evakueringen av befolkningen innenfor 7 km sonen pågår for fullt, og disse som
bor innenfor 8 kilometer radius vil bli evakuert i løpet av de neste 24 timer. Det er 10 landsbyer med 30.000 innbyggere innenfor 6 km radius, 27.000 flere i 16 landsbyer innenfor 8 km radius. Utenfor 8km grensen er det ytterligere 48.000 i 25 landsbyer som er i faresonen.

Torsdag kveld lokal tid strømmer fortsatt røyk og aske opp fra Mayon, med eksplosjons-
artede utbrudd, jordskjelv og vulkanske skjelv. Samtidig hindrer kraftig regn sikten til vulkantoppen. Kraftig askenedfall over Santo Domingo, Lagaspi, Daraga og Camalig i
Albay-provinsen har vanskeliggjort livet til innbyggerne. Gassmasker eller annet anbefales for
barn, og voksne anbefales å feie ned fra hustak, for å unngå at husene raser sammen. Aske
skal ha fallt så langt unna som 60 km syd for Mayon, i Sorsogon provinsen. I noen landsbyer
nær vulkanen er siktbarheten nå lik null.
(Philippine Daily Inquirer)

26.Juli 2001, ettermiddag

Fra utbruddet i dag tidlig. Legg merke til pyroflommen på vulkanens høyre side!
( © Stringer/Philippines/Reuters)
Omkring 25.000 var torsdag ettermiddag, lokal tid, brakt til evakueringssentrene som nå står
klare til å ta imot 60.000 flyktninger. Myndighetene i Legaspi toer dog sine hender, og ber regjeringen om midler til å underholde alle disse menneskene.

Tidligere på dagen rullet hærens lastebiler inn i berørte landsbyer for å bringe folk i sikkerhet, samtidig som 2 helikoptere ble stasjonert standby for spesielle redningsaksjoner. Hittil er det
ikke meldt om skadede. Skolene har fått fri, og lenger unna vulkanen blir skoler gjort om til evakueringssentre. Alle kommersielle flyginger til og fra Legaspi ble samtidig kansellert.

Man trodde lenge at flere innbyggere i landsbyene på skråningene av Mayon var fanget i en
felle, med hete voldsomme pyroklastiske flommer på begge sider, og en stund lette man etter
4 voksne og et barn, men disse ble senere funnet på et tilfluktssted.

Vulkanologer slo alarm 4 timer før eksplosjonen i natt, og begynte evakueringen. Allikevel
måtte mange ta til bens, eller sykle nedover skråningene, for å unnslippe de pyroklastiske flommene. Aske falt ned over Legazpi, samtidig som regn omgjorde asken til mudder som
gjorde det nærmest umulig å ferdes i mange gater. Byen lå samtidig delvis i mørke som følge
av askeskyen fra utbruddet.

26.juli 2001
Mayon hadde et nytt ubrudd i natt, noe som førte til panikk blant de nærmeste innbyggerne,
mindre enn en måned etter forrige runde. Vulkanen sendte en kjempe blomkålsformet sky av
aske og damp opp i luften, med lavaflommer nedover skråningene.

Mayon begynte sin fornyede aktivitet onsdag kveld, da man kunne se lavafontener nær toppen,
og utslippet av svoveldioksid økte kraftig. Alarmberedskapen ble satt opp fra tre til fire på en
skala som går til fem i går kveld. Mange av innbyggerne i nærheten ble nærmest 'tatt på senga'
da den plutselige eksplosjonen fikk dem til å styrte unna i panikk. Fremdeles var det
ca. 4.000 evakuerte fra forrige runde, som enda ikke hadde vendt hjem.
(ABC news)

Fra PHIVOLCS har vi idag mottatt følgende:Kl. 07.56 lokal tid i dag, eksploderte Mayon
med et kraftig utbrudd, som førte til pyroklastiske flommer som fòr nedover Bonga,
Buyuan og Basud-kløftene og nådde hele 5.500 m før de stoppet. Askeskyen nådde en høyde
på 10.000 m før den drev sydvestover. Askenedfall er rapportert fra Lidong, Sto. Domingo, Albay. Alarmberedskapen ble øyeblikkelig ( i motsetning til hva ABC meldte ovenfor) satt
opp til 5, som tilsvarer RØD alarm.
(PHIVOLCS)

4.juli 2001
Med en halvering av svovelutslippet, og omtrent ingen askeutslipp, mener man nå at det er over
for denne gang. Mayon holder på å roe seg ned igjen. Det regner derimot meget kraftig i området, og de store askemengdene på skråningene rundt Mayon utgjør en stor trusel for mudderflommer.

2.juli 2001
Mayon forholdt seg rolig siste døgn, og det seismiske nettverket registrerte bare 5 LF-skjelv
og 13 HF skjelv. Få steinras fra toppen, som følge av at nylig uttømt lava fortsatt kjølner ned.
Bare en tynn og svak dampsøyle steg opp fra krateret med usedvanlig lavt svovelinnhold i
forhold til de siste uker, med bare 840 tonn 8,740 t/d dagen før, og med pågående sammentrekninger og/eller utvidelser av vulkantoppen, er det fremdeles stor mulighet for
flere eksplosive utbrudd de kommende dager, ifølge PHIVOLCS. Den store reduksjonen i
utslipp siste døgn, kan også tyde på at det nå sitter en propp i åpningen, og at trykket vil
bygge seg opp innenfor før Mayon eksploderer igjen.

1.juli 2001
En større del av Mayons verdensberømte perfekte krone, ble i går presset ut av lavatilførsel
inne i vulkanen. Den brakk løs fra kraterkanten, og rullet nedover skråningene i store biter,
og truet landsbyer ved vulkanens fot. Hvor stor skade dette har påført kronen vites ennå
ikke på grunn av dærlig vær.

Soldater fra den nasjonale hæren slåss nå mot to fiender under sitt hjelpearbeid i sitt forsøk
på å bringe beboerne rundt Mayon i sikkerhet. På den ene siden blir de utsatt for angrep fra gerilja-styrker, og på den andre siden møter de kraftig motstand fra de fastboende, som ikke
har til hensikt å følge evakueringsordren. De vil være der de er. Myndighetene har appellert
til geriljaen om å ta hensyn til at det er et livreddende arbeid hæren er opptatt av. De er ikke
der for å krige....

Verdier for mer enn 3.500.000 kr av avlinger og oppdrettsfisk i Bicol regionen er ødelagt etter
at Mayon begynte sitt utbrudd tidligere denne uke. Minst 300 hektar rismarker o.l. er berørt. Samtidig er over 5 millioner Tilapia-fisk, en type ferskvannsfisk, til en verdi av over 1 million
kroner drept som følge av vulkansk nedfall.

30.juni 2001

Fra utbruddet i går, legg merke til de pyroklastiske flommene,
tydeligst på venstre side.


Omkring 12.000 evakuerte, lei av Mayons uregelmessige oppførsel, hadde returnert fram til i
går middag, men fikk det temmelig travelt da Mayon eksploderte igjen om ettermiddagen. En askesøyle sto 1.500 m over toppen, og la deretter Camalig, Guinobatan og byen Ligao under
et tykt askelag. Pyroklastiske flommer rakk 3.000 m nedover skråningenen og truet
Sto. Domingo og Daraga og deler av Legaspi. Også gjennom Basud-kløften gikk det en
flom. Sikkerhetssonen kan bli utvidet til 10 km dersom situasjonen forverrer seg.

29.juni 2001 middag
Mayon eksploderte to ganger i løpet av en time i dag fredag, og sendte hete gasser, steinfragmenter, bomber og aske - men ikke lava - nedover skråningene. Slike utbrudd kan ofte medføre pyroklastiske flommer, som kan bevege seg med hastigheter på over 100 km/t og nå temperaturer på flere hundrede grader Celcius. Flommene fra dagens to eksplosjoner ser ut til
å ha stoppet ved foten av vulkanen, og ikke medført ødeleggelser i de nærliggende landsbyene hvor mange beboere prøver å opprettholde et normalt liv. Riktignok er barn og kvinner sendt
vekk om natten, men vasketøy henger på snorene - og alt er tilsynelatende normalt.

Omkring 300 hektar med rismarker og 250 hektar med grønnsaker ved foten av Mayon skal
være ødelagt av kraftige lava- og lahar-flommer siste døgn.

Man mener at dagens eksplosjoner kom dypt inne fra vulkanen, og kan sees på som isolerte episoder. Mengden av magma bygger seg imidlertid stadig opp inne i vulkanen, og trykket øker. Selv om det ikke skulle komme en større eksplosjon, er forskerne redde for at de store mengder med oppsamlet vulkansk materiale - ialt 177 millioner kubikkfot aske og steinfragmenter er
sluppet ut de siste 6 dager - nå skal komme nedover når den 6 måneder lange regnsesongen
setter inn i disse dager.

29.juni 2001 morgen
Et varsel til befolkningen ble utstedt i går etter at lava, bomber og annet vulkansk materiale fra
de seneste dagers utbrudd, har hopet seg opp på skråningene. Et kraftig regnvær i går utløste
flere mindre mudderflommer/laharer, men regnet ga seg etter en time. Flomvarselet gjelder
5 byer og 2 landsbyer i sydøstlig retning, nedenfor Bonga-dalen(gully) og Padang-området..

Til nå har antall evakuerte kommet opp i 46.038 fordelt på 31 evakueringssentre, hvor helseproblemene stadig øker. Søndagens utbrudd hadde stor likhet med et utbrudd i 1984, som ble etterfulgt av en til dels meget rolig uke, hvorefter Mayon kom med en voldsom eksplosjon.

27.juni 2001
Mayon fortsetter den rolige perioden, men har allikevel små eksplosjoner fra tid til annen.
To ganger i går, og en gang i dag tidlig, lokal tid. Lavaen har nå nådd 4,3 kilometer fra toppen,
og det buldrer og freser i forkant av flommen. Langs flommen setes vegetasjonen i brann,
men da det nå kommer mindre lava fra toppen, skal det ikke være fare for at den når befolkede områder (enda...). Ved den ene eksplosjonen i går ettermiddag, steg en askesky omkring
1.000 m over krateret. Svovelinnholdet er nå nede på 3.620 tonn/dag mot 9.540 tonn
den 21.juni.

26.juni 2001
Harmoniske skjelv signaliserer kommende eksplosjon. Tirsdag ettermiddag lokal tid, mens katastrofe- og verlferdsteam prøver å hindre evakuerte i å returnere, strømmer ny lava opp
inne i vulkanen. Dette indikerer en ny eksplosjon i løpet av de første dager. Skjelvene i dag
kom etter mindre eksplosjoner med pyroklastiske flommer, de første tegn av aktivitet, etter at Mayon har vært i ro i nesten 2 døgn.

Over 40.000 personer skal nå være i evakueringssentrene på skoler og andre offentlige institusjoner, hvor det nå er alt for mange mennesker til at de sanitære forhold kan virke tilfredsstillende. Kraftig regn tirsdag øker faren for at tonnevis av vulkansk debris på Mayons skråninger, kan bli skylt ned i enorme mudderflommer. Overskyet vær og lavt skydekke
hindrer nå eventuelle tilbakevendte beboere fra å se hvordan Mayon oppfører seg.

25.juni 2001 kveld
Utbruddet har ifølge offisielle kilder ført til evakuering av 32,000 personer, og disse er overført
til 16 evakueringssentre i provinsen. Monsunen blåser asken nordøstover, i nærheten av Malilipot. Philippine Airlines har suspendert samtlige flyvninger mellom Manila og Legaspi, foreløbig fram
til 1.juli.

Aske ble i går registrert i Tabaco City, Malilipot, Sto. Domingo, Legazpi, Daraga, Camalig, Guinobatan og Ligao. Beboere så langt borte som Iriga City i Camarines Sur rapportere
også lettere askenedfall.


På vei hjem til gården med kua, til tross for advarsler.
Foto: Manila Bulletin

Befolkningen advares om at nye fontener fra toppen av Mayon, vil være tydeligere signal til nye store utbrudd, og spesielt er man interessert i å få de tilbakevendte evakuerte til å komme seg
ut av området en gang til. Hittil er over 40 militære transportkjøretøy rekvirert til transport.
Store beløp er også gitt til evakueringssentrene, til matvarer og andre nødvendighetsartikler,
men mange er lei av de stadige evakueringene fra Mayon, og vil heller tilbake igjen....

25.juni 2001 morgen

Til tross for de voldsomme utbruddene søndag, hvor pyroklastiske flommer og lava for
nedover skråningene på Mayon, og stadige eksplosjoner kunne høres langt vekk, så har
nå noen av de evakuerte begynte å vende tilbake, samtidig med at Mayon har roet seg
litt ned igjen. Vulkanologene advarer dog mot at man i de nærmeste dagene kan forvente
flere ligninde utbrudd, og militære patruljer forsøker å bringe alle ut av sikkerhetssonen igjen.

24.juni 2001 ettermiddag

Mayon - 24.juni 2001

Aske og røyk skjøt 10.000 m til værs og mørkla hele området rundt Mayon, med Legaspi
og dens 120.000 innbyggere, så vel som andre nærliggende byer. Over 23.000 mennesker
skal ha forlatt sine hjem efter at utbruddene søndag natt og søndag morgen sendte sjokkbølger som kunne høres over 12 kilometer borte. Steiner og bomber som ble kastet ut fra Mayon var store som lastebiler, sier øyenvitner.


Mayon - 24.juni 2001
Tusenvis av mennesker har nå evakuert områdene rundt Mayon etter at den kl. 12.15 lokal tid
idag spydde glødende lava og vulkansk materiale opp i luften. Alarmberedskapen ble
umiddelbart satt opp til RØD, etter det kraftigste utbruddet siden forrige store utbrudd for 6 måneder siden.

Ifølge Sivilforsvaret har over 6.000 personer blitt evakuert og fått hjelp i 7 evakueringssentre i Legaspi og Daraga, Tabaco og Malilipot. Faresonen er samtidig utvidet langt utover den
tidligere 6 kilometer radius-sonen. Evakueringen, som begynte søndag morgen, var en følge
av økt aktivitet allerede sent lørdag kveld, da glødende lava ble sendt 50 m over toppen på Mayon. En annen kraftig eksplosjon ble registrert 03.17 søndag morgen, med en askesky på 1.000 m over krateret, og glødende lavafragmenter ble kastet 100 m opp i luften.

24.juni 2001 morgen


Beboerne i Barangays Matanag, Mabinit, Boyoan og Bonga samt Miisi in Daraga townhar nå
fått evakueringsordre, etter at Mayon i går kveld lokal tid også sendte glødende materiale opp i luften (se fontener) i tillegg til lavaflommen. Dermed ble alarmberedskapen satt opp til et mellomnivå mellom orange og rød, siste stopp før full alarm.


Ifølge philippinske nyhetskilder er det foreløbig ikke dramatisk, og folk forlater sine hjem mer
eller mindre frivillig, men uten panikk. Ifølge internasjonale kilder flykter folk over hals og hode,
etter at Mayon i går egentlig ikke var mere voldsom enn det den har vært de siste dagene,
bortsett fra at den nå også sender glødende materiale opp i luften. Men det kan altså være
siste tegn på at det er like før....

23.juni 2001
Lavaflommen som i går nådde ned til 1.200 moh har siden fortsatt nedover, og har nå nådd
ned til 600 moh, omkring 3,5 km fra toppen. Det meste av lavaen flyter nedover mot Mabinit, langs Bonga Gully. Mabinit ligger omtrent halvveis til den store byen Legaspi. Adskillige steinras forekommer stadigvekk rundt toppen der lavaen velter ut. Man har dog ikke registrert seismisk aktivitet som indikerer mulige eksplosjoner, og trykket på vulkanen innefra ser heller ikke ut til å peke i den retning i øyeblikket. Alarmberedskapen opprettholdes derfor på orange inntil videre.

22.juni 2001
Lava fra Mayon fortsetter å velte ut og flyte i retning av Mabinit, og har siden i går nådd enda
300 m lenger ned og ligger nå i 1.200m høyde. PHIVOLCS melder at lavaen kommer hurtig,
og at tilgangen på glohet og flytende magma til krateret øyensynlig er volumniøs - dvs. meget stor.

De siste prøvene av magmaen viser nå en økning i svovelinnholdet (SO2) og utslipp ble i går
meldt til 9.450 tonn/dag! Rystelser registreres stadig, men det har fortsatt ikke vært antydning til eksplosjoner. Det store volumet av gass indikerer muligheten for at gass også bygger seg opp
inne i vulkanen, og kan føre til et meget eksplosivt utbrudd.

21.juni 2001
Lavaflommen som i går var på 500 m lengde, har nå nådd en lengde av 1.500 m og kommet ned i 1.400 moh. Lava kommer nå fra to punkter på sydøstsiden. En arm går i retning av Mabinit, mens den andre går mot Buyuan. .

Lavautbruddene henger sammen med høyfrekvente harmoniske skjelv registrert på alle fem seismiske stasjoner nær vulkane. Den oppstrømmende lavaen presser nå på vulkanens vegger,
noe som registreres på tiltmeterne, samtidig som svovel-innholdet ligger høyt, siste døgn på
5.600 tonn.

Foreløbig har ingen alvorlige eksplosjoner forekommet, og lavaen flyter rolig ut fra toppen. Aktiviteten er uansett høy, og man frykter for muligheten av at en større eksplosjon kan komme.

20.juni 2001
PHIVOLCS rapporterer nå en betydelig endring i Mayons oppførsel som følge av et skjelv
som inntraff kl. 04.05 i går morges. Skjelvet indikerte en hastig tilflomming av lava i vulkanens indre, og et hull i skydekket i går kveld viste en kraftig glød fra toppen, og en ny lavaflom som foreløbig har kommet 500 m nedoverer skråningene til en høyde av 1.800 - 1.900 moh.

Til tross for at aktiviteten nå kan sies å ha økt som følge av lavaflommens utbrudd, målte
man siste døgn færre rystelser som følge av steinras. Lavaflommen viser imidlertid at hetere,
mere flytende og fyldigere lava er i bevegelse. Man antar at denne lavaen inneholder mere
vulkansk gass, og man har målt svovelutslippet siste døgn til 6.000 tonn/dag, mot bare 1.700 tonn/dag siste uke.

Målinger med tiltmeter og andre instrumenter indikerer at overflaten på vulkanen er i stadig
heving eller senkning. Man venter også som følge av det høye gassinnholdet at flere eksplosjoner kan følge i den nærmeste tiden. Med et så høyt gass-innhold kan eksplosjonene bli voldsomme,
og både vulkansk materiale, bomber og lava, samt pyroklastiske flommer kan bli resultatet.
Man er rede til å sette opp alarmberedskapen til høyeste nivå når som helst, men man avventer evakuering selv om advarsler naturlig nok er sendt ut. .

16.juni 2001
Siste uke har vært dominert av steinras, mindre skred, moderate damputslipp og glød fra
krateret om natten. Men den 11 og 12 juni kollapset kuppelen delvis, noe som førte til en mindre pyroklastisk flom nedover i Bonga Gully, til en høyde av 1.500 moh, samtidig som en
tynn askesky steg opp i luften og drev østover.

Dagen etter kunne man betrakte et utbrudd av lavafragmenter i over en time..

7.juni 2001
I går kveld kunne PHIVOLCS melde at det siste 24 timer hadde vært 118 tilfeller av kortvarige HF skjelv, som for det meste var forårsaket av steinras , glødende vulkansk materiale på vei skråningene rundt krateret, og flere lavaflommer der kuppelen gikk i oppløsning. Et gjenskinn av glødende masser kunne iakttas gjennom hele siste natt. Hvite dampskyer i en høyde av 500 m over krateret drev i nordvestlig retning..

65.000 mennesker har fått evakueringsvarsel, idet man frykter et snarlig stort utbrudd.

21.mai 2001
PHIVOLS har rapportert at Mayon fortsetter å skille seg av med nylig størknede
lavafragmenter fra kuppelen i krateret. Steinskred kunne følgelig sees om kvelden og natten
i går, samtidig med at man registrerte grunnvibrasjoner som ble identifisert som HF-skjelv. Svovelutslippet var også godt over de siste dagers utslipp, på hele 7.430 tonn/dag.
Dette peker på fortsatt tilførsel av magma til de øvre deler av krateret og til kuppelen, og
man frykter derfor fortsatt et eksplosivt utbrudd i nær framtid.

19.mai 2001
Flammende steiner og lava ramlet nedover skråningene på Mayon siste natt, men vulkanologene
sa fredag at de fremdeles ikke så noen klare tegn til et større utbrudd. Skredet av rødglødende steiner, 'noen så store som biler', nådde over 3 kilometer nedover fra krateret, men førte ikke
til skader på mennesker. En sone på 6 km rundt vulkanen skal være evakuert.

17.mai 2001
Mellom 08.00 og 15.30 lokal tid i går ble det observert flere mindre steinras. Disse kom fra lavastykker som løsnet fra kuppelen, som fortsetter å vokse. Kuppelen fylles nå som et forsøk
på å 'lege' såret etter at den V-formede biten kollapset lørdag 12.mai. Kun mindre skjelv har forekommet siste 12 timer, og det antydes at dette skyldes at lavaen nå har åpen vei under kuppelen. Det er imidlertid lett å bli lurt av dette, da kuppelen fortsetter å vokse, og altså
plutselig kan eksplodere, med derav følgende lavastrømmer osv.

Mellom kl. 8.00 den 15.mai og kl. 08.00 den 16.mai fant det sted 17 korte skjelv og
2 vulkanske skjelv. Glødende lavafragmenter har vært sett løsne fra kuppelen siste natt
og deler av kuppelen har glødet. Mindre askeutbrudd har forekommet.

Det regionale katastrofe råd og Hærens beredskapsstyrke for Mayon 2001, møtte onsdag for å diskutere forberedelser i fall Mayon skulle få et større utbrudd.

14.mai 2001
PHIVOLCS har pr idag meldt at i løpet av de siste 24 timer har steinras fra lavafragmenter,
som har løsnet fra lavakuppelen, dominert aktiviteten. Den seismiske målestasjonen registrerte vibrasjoner i bakken fra disse rasene, så vel som tilfeldige skjelv forbundet med lava-bevegelser inne i kuppelen. Innimellom skyene, kunne PHIVOLCS-mannskap tydelig se at en del av
kuppelen har kollapset og at det er dannet et V-formet hull i den. Her kunne man se glovarm glødende lava, som hadde samlet seg opp i kuppelen.

Det er herfra lavablokker nå raser ut og ruller nedover skråningene, hittil så langt som 500 m
fra krateret. Dersom mengden av lava som kommer ut skulle øke, er det fare for både
lavaflommer og pyroklastiske flommer, avhengig av hvor mye gass det er i lavaen.
Man forventer dog ikke at disse flommer skal kunne gå utenfor den eksisterende 6-km
brede sikkerhetssonen.

3.april 2001
Mayon-vulkanen har økt svoveldioksyd-utslippet de siste dagene, fra omkring
2.500 tonn/dag til 3.700 tonn/dag i går og 7.205 tonn/dag idag. Det er fremdeles
ingen tegn til glød om natten, men svovelutslipp øker ofte før et nytt utbrudd.

19.mars 2001
PHIVOLCS har sendt ut følgende meddelelse: I de siste tre måneder som har gått siden
den nye lavakuppelen kom til syne i hovedkrateret, har lava fortsatt å stige opp. Dette har
følgelig resultert i at kuppelen har nådd nye høyder, og at løs masse har falt ned fra sidene
på kuppelen. Kuppelen har nå langsomt vokst, og når nå over kanten på krateret.
Det betyr at fortsatte utbrudd av lava vil resultere i steinskred og mulige lavaflommer,
som så vil bli kanalisert ned gjennom Bonga Gully slukten på sydøstsiden.

En annen mulighet er en delvis kollaps av lavakuppelen, som så vil produserer en betydelig
og livstruende pyroklastisk flom nedover sydøstskråningene. En større skred eller vulkansk
flom er meget sansynlig, i betraktning av at det er fra denne kuppelen det stadig finner sted askeutbrudd. Befolkningen utenfor den 6 kilometer brede sikkerhetssonen nedenfor
Bonga Gully er advart om denne forverrede situasjon, og blir bedt om å holde seg i
beredskap og lytte til advarsler som blir sendt ut fra myndighetene.

Svovelutslippet har i den senere tid ligget fra 1.800 tonn og oppover, men er nå på rundt
3.500 tonn pr dag. I øyeblikket kan man se dampskyer fra krateret, men ingen glød om natten.

1.mars 2001
PHIVOLCS melder idag om like rolige forhold som det har vært den siste uken, og at
"krateret var synlig, men ingen glød observert".
Svovelutslipp har de siste dager ligget på rundt 1.500 tonn pr dag, mens det i dag meldes
en oppgang til 2.889 tonn/dag. Dampsøylen er idag moderat, mens den siste uke
har vært svak til moderat. To av de største avisene i Manila nevner ikke Mayon overhodet
på sine internet-utgaver idag.

25.januar 2001
Eftersom lavakuppelen vokser, gassutslippet øker, og vulkanskje skjelv blir mere intense,
har PHIVOLCS idag satt opp alarmberedskapen fra GUL til ORANGE. Det er siste
stopp før full alarm. Man forventer et utbrudd i løpet av dager eller uker. Det er allikevel
ikke utstedt evakueringsordre utover den allerede stengte 6km radius store sonen rundt
vulkanen.

24.januar 2001
Fra PHIVOLCS har vi mottatt følgende: Den vulkanske aktiviteten øker øyensynlig med
hyppigere jordskjelv og høyt vulkansk gass-utslipp. Siden rapporten den 19.januar har antall
skjelv pr dag økt til 60. I løpet av de siste 24 timer registrerte man 24 vulkanske skjelv (VT),
som indikerer tilførsel av ny magma under krateret. Svoveldioksyd økte til 8.070 tonn pr dag,
som er adskillig høyere enn de 1.000-2.000 tonn/dag som var vanlig tidligere i måneden.
Det høye SO2 utslippet er et klart tegn på kraftig avgassing fra en grunnere lavakilde like under lavakuppelen. I går ble det meldt om et kortvarig brunaktig røykutslipp fra toppen. Det inntraff sammen med et VT-skjelv.

Som en oppsummering kan man bare konstatere at det ser ut til å bære mot en snarlig eksplosjon. Alt indikerer at det indre røret fylles med lava, men at denne enda ikke har nådd overflaten.

22.januar 2001
17. og 18.januar var aktiviteten lavere igjen, mens den den 19 kunne fremvise nye høye
seismiske målinger. 36 LF-skjelv som sansynligvis skyldes fortløpende magma-bevegelser
under toppen, fant sted i løpet av dagen. Tiltmeterne viser økt utbuling av toppen på vulkanen. Dårlig vær hindrer for øyeblikket nærmere observasjoner.

16.januar 2001
latest news-bulletin in english - click here
Svovelutslippet fra Mayon er nå oppe i 2.300 tonn pr dag, mot det vanlige 500 tonn.
Nye jordskjelv av LF-typen tyder på at magma fremdeles fyller opp vulkanens indre.
Antall slike skjelv ligger nå rundt 15, mot normalt mindre enn 5. Tiltmetere har registrert
en endring i nivået av vulkantoppen i forhold til kontrollpunktene - også et tegn på at
oppstigende magma får toppen til å bule ut.

En full evakuering er i øyeblikket ikke aktuelt, da ingen av målingene har passert kritiske nivåer enda. 6-kilometers forbundssonen opprettholdes, og all ferdsel i området er forbudt. Man har
også oppfordret innbyggere langs elvene fra vulkanen å være ekstra på vakt mot
mudderflommer, skred og steinfall, de siste kan komme av eroderinger på de øvre skråningene.

11.januar 2001
latest news-bulletin in english - click here

  
kuppelen 2.feb.2000 før utbruddet den gang, og en ny kuppel 8.januar i år.
Les historien fra begynnelsen i fjor: klikk her


Den 10.januar norsk tid, meldte PHIVOLCS følgende: En mulig gjennopptakelse av aktiviteten ved Mayon er nå mulig. Lig˝on Hill Observatoriet i Legazpi City antyder at kuppelen vokser, samtidig som den avgir store mengder vulkanske gasser rundt toppen. En merkbar økning i seismiske skjelv har også funnet sted siste uke, og man antar at dette tyder på
magma-bevegelser i vulkanens indre. Samtidig viser tiltmeterne en utvidelse av vulkanens
overflate. Været har imidlertid vært meget overskyet og det har derfor ikke vært mulig å
konstatere om toppen gløder om natten.

Man konkluderer med at man har all grunn til tro at denne aksellererende nye aktiviteten betyr
at man kan vente enten lava-utbrudd eller pyroklastiske flommer i nær framtid, og alarmberedskapen er økt til 2, som betyr økt og pågående vulkansk uro. På grunn av den
korte tiden man har observert dette, kan man ikke på nåværende tidspunkt anslå noen antatt
tid for et eventuelt utbrudd. Man anbefaler imidlertid befolkningen til å holde seg minst
6 kilometer vekk fra vulkantoppen, og unngå de viktigste elvesigene på vulkansidene og i områdene nedenfor. Flere vulkanologer og eksperter blir nå sendt inn i området for å
vurdere utviklingen.

2.august 2000
Fra tid til annen spyr Mayon fortsatt ut aske, og denne gang ble beboere på vulkan-
skråningene advart om at muige pyroklastiske flommer kunne forekommer de nærmeste
dagene.

30.mars 2000
PHIVOLCS melder at det kl. 23.55 i forgårs lokal tid ble hørt en kraftig lyd fra krateret av
dem som befant seg på de nordvestre skråningene av vulkanen. To lignende tilfeller fant sted i
går, og ble identifisert som lavfrekvente vulkanske skjelv. Svoveldioksidutslippet er derimot
gått ned fra 8.500 tonn/dag til 1.200 tonn/dag. Damputsippet er svakt til moderat og driver nordvestover.Man kan fremdeles se kraterkanten gløde om natten.

18.mars 2000
Fra PHIVOLCS meldes at kl. 12.54 i går, kollapset en lavaflom-avleiring øverst i den
midtre del av skråningen, og førte til en voluminiøs pyroklastisk flom. Nye kollapser inntraff hhv
kl. 13.50, 16.09 og 16.19. Aske og damp ble ført sydvestover med vinden, og spor av aske ble observert så langt unna som i Guinobatan.

Selve Mayon holder nå lav aktivitet. Riktignok hindrer tunge regnskyer observasjoner, men på eftermiddagen letnet været, og man kunne se damputslipp som varierte fra svakt til moderat,
og om kvelden glødet vulkankanten, og minnet om at den ikke hadde sovnet enda.

Slike pyroklastiske flommer som dem som oppsto i går er ikke en følge av at selve
vulkanen rører på seg, men resultat av at tidligere utslipp som har fallt ned på skråningene
løsner og sklir videre nedover.Mayon selv vil dog fortsatt frambringe små jordskjelv og
slippe ut store mengder gass, da ny magma fremdeles befinner seg i hele vulkanpipens
(rørets) lengde nær overflaten.


Les artikkelen fra Inquirer, om menneskene som bor på vulkanskråningene
her, hvorfor de velger å bo der, og hvordan livet arter seg.

Les hele historien fra begynnelsen! Klikk her!
Perioden like før den 18.mars 2000: Klikk her!

  Linker:
 The Manila Times
 Philippine Daily Inquirer
 Manila Bulletin
 PHIVOLCS - Philippine Institute of Volcanology and Seismology
 Mayon Volcano - Journeys to the Philippines
Google
 
Web www.vulkaner.no
bukkm.gif
ANIMALS

over 250

birdm.jpg
BIRDS

over 500

flower.jpg
FLOWERS

over 300
dolphin.gif
SEALIFE
globe.gif
TRAVEL
globe.gif
VOLCANO


    alfabetisk liste
    alphabetic listDenne siden er laget ved hjelp av Macromedia Dreamweaver