Vår vidunderlige verden

Karo Provinsen, Sumatra, Indonesia 
Dets folk og dets fantastiske natur.
Del II: Naturen



oversettelse pågår

Noen av disse dyre- og fuglebildene er tatt utenfor Sumatra, men de er alle sammen mere eller mindre vanlige i Karo-området.


Den beste måten å bli kjent med jungelen på, er å ta en tur, med muligheten til å få se et variert
og spennende dyreliv, såvel som nydelige steder som fosser og svømmekulper.

Courtesy: http://www.sumatra-indonesia.com

Blåkjedeisfugl, Alcedo euryzona

  
http://www.mangoverde.com

This kingfisher is largely restricted to lowland forested rivers and, as such, is suspected to have undergone a rapid and continuing population decline as a result of significant losses in the extent of this habitat throughout its range.

It is generally sedentary on rocky or slow-flowing streams and larger rivers running through forest (usually humid
evergreen, but also back-mangroves and mixed dipterocarp-dominated forest), most commonly in the lowlands,
but ascending locally to at least 1,250 m . It is predominantly piscivorous, also consuming crustaceans, insects
and small reptiles. Breeding has been recorded from February-June.

Huge areas of lowland forest were removed from the range of this species during the 20th century.
For example, rates of forest loss in the Sumatra, where they, as per 1998, lost lost almost 30% of its 1985 cover,
owing to a variety of factors, including the escalation of illegal logging and land conversion, with deliberate targeting
of all remaining stands of valuable timber including those inside protected areas, plus forest fires.
Its occupation of hill streams, however, provides some hope that it will survive in this relatively secure habitat.
Text for this bird: BirdLife International (2001).
Downloaded from http://www.birdlife.org on 04/09/2010



Rosenringtrogon, Harpactes diardii


Poring Hot Springs, Sabah, Malaysia - Sep, 2005
© Leif Gabrielsen

Rosenringtrogon betraktes som "nesten truet", ettersom den sansynligvis minker moderat hurtig på grunn av avskoging
i hele det området den holder til.


Den er spredt utover Sunda-lavlandet, fra halvøya Thailand, Sabah, Sarawak
og halvøya Malaysia, Singapore (tidligere), Kalimantan og Sumatra samt Brunei.

Økologi: Rosenringtrogon finnes i midten og lavere høyder i eviggrønne skoger i lavlandet og i liene mot høyere
områder. Den finnes hovedsakelig under 600 moh, selv om det er funn opp til 1.200m på Borneo.
Den er også funnet i svampområder/våte skogsområder, til og med på kakaoplantasjer.

Hastigheten på avskogingen i det Sundaiske lavland har økt utrolig raskt, bl.a. på grunn av illegal tømmerhogst og
utvinning av nytt jordbruksland. Skogsbranner har også hatt en ødeleggende effekt (særlig i årene 1997-1998).
BirdLife International (2010) Species factsheet: Harpactes diardii. Downloaded from http://www.birdlife.org on 31/8/2010

Lenger nede på denne siden forteller jeg om mere ulovlig tømmerhogst og også om handel med ville
dyr og fugler. Men noen ganger undrer jeg meg på hvem som er den skyldige. Vi, i den såkalte industrialiserte
verden, bruker en masse tid og penger på å hindre regnskoger fra å forsvinne rundt omkring i verden.
Men tenger vi på hva vi selv har gjort med skogene i Europa og Nord-Amerika? Den gang vi hadde anledning
til å hjelpe de såkalte fattige nasjonene, altså den gang de var kolonialisert av oss - da vi tok ut det vi
kunne av deres rikdommer. Nå når nesten ingenting er tilbake, og de selv ønsker å dra litt nytte av det,
gjør vi hva vi kan for å stoppe dem. Hvorfor hjelper vi ikke disse mennesker, så de ikke er nødt til å tømme
skogene for tømmer og dyr, men fremdeles har muligheten til et rimelig liv? Når rike folk i Vesten sier de er
villige til å betale utrolige beløp for dyr som befinner seg rett utenfor din egen stuedør, og din mor er syk og
din bror trenger penger for å kunne gå på skolen - ser du hvordan det er lett å gjøre 'gale' ting?
Når vi skriker høyt opp om alle de dårlige tingene de gjør der, hvorfor ikke istedet tenke over hvordan
vi kan hjelpe disse menneskene der ute? Vel, jeg bare spør jeg....

Gultoppspett, Picus flavinucha


Fraser's Hill, Malaysia - Jun, 2004
© Tan Chin Tong


Gultoppspetten, Picus flavinucha,er en av artene i hakkespettfamilien.
Den finnes idag i Bangladesh, Bhutan, Cambodia, Kina, India, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Nepal, Thailand,
og Vietnam. Dens naturlige hjemsted er i tropiske skoger sant i subtropiske eller tropiske regnskoger i lavlandet og
fuktige områder i høylandet.

DEn ne fugler er en stor grønn hakkespett med en kraftig gulfarget nakke. Mørk olivengrønn underside.



Fraser's Hill, Malaysia - 2003
© Paul Huang
Av en eller annen grunn er det omtrent umulig å finne informasjon om denne fuglen noe sted.????

Orang Utan - Skogsmenneske



Du kan finne mange forskjellige dyrearter i denne delen av : Orangutan, Thomas Leaf aper,
Black Gibbons, White Handed Gibbons, SumatraTigeren, Sumatra elepfanter, leoparder,
marbled cat, krokodiller, sun bear of Sumatran Rhinoceros.
I dag er de fleste imidlertid kun vanligst i Gunung Leuser Nasjonal Park, som ligger her i Karo-land
.
Courtesy: http://www.sumatra-indonesia.com


Orangutangene er den eneste asiatiske arten av familien 'store aper'. Det er en av de mest intelligente dyr,
og bruker en mengde sofistikerte redskaper, og lager seg også soveplasser hver natt av grener og blad.
De er vanligvis ikke aggressive, og lever et behagelig liv. De har lengre armer enn noen av de andre store aper.
Pelsen er typisk rødbrun, istedet for brun eller svart som er typisk for andre store aper.

Tidligere hjemmehørende i hele Indonesia og Malaysia, men idag finnes de kun i regnskogene på Borneo og Sumatra.
Det er bare to overlevende arter tilbake, begge truet av utryddelse, Borneo Orangutan, Pongo pygmaeus,
og den enda mere truede Sumatra Orangutan, Pongo abelii.
Ordet "orangutan" kommer fra de malayiske ordene "orang" (menneske) og "(h)utan" (skogt); altså 'skogmenneske'


Ung Orang-Utan i Bukit Lawang, Gunung Leuser Nasjonal Park, Nord Sumatra
Photo: Michaël CATANZARITI

GNU Free Documentation License

En orangutan som står oppreist rager opp fra 1.2 to 1.5 m . En gjennomsnittlig orangrutan veier mellom 33 og 82 kg.
Hannene kan veie opp til 110 kg eller mer. Orangutanens hender er maken til menneskets hender, de har 4 lange fingrer
og en sidestående tommelfinger. Føttene har fire lange tær, men også der en sidestående storetå. Orangutaner kan gripe
ting både med sine hender og sine føtter. De støre hanner har et armspenn på omkring 2 meter.


(C) http://www.solcomhouse.com/orangutans.htm


Orangutanens hjemsted ødelegges av tømmerhogst, gruvedrift og skogsbranner, så vel som oppstykking på grunn av veiutbygging, og har minket betraktelig i omfang de siste tiår. En hovedfaktor i denne perioden har vært ødeleggelsen av
tropiske skoger for å gi plass til oljepalmer. Dette på grunn av det stadig større internasjonale behov for palmeole til
matlaging, kosmetikk, mekanisk industri, og aller sist til en kilde for biodiesel. Noen FN-vitenskapsfolk mener at dette
kan gi dødsstøtet til orangutanen allerede i år 2012. Noe av den pågående virksomheten er i tillegg også ulovlig, bl.a.
den som foregår i nasjonalparker, der hverken tømmerhogst, gruvedrift eller plantasjer er tillatt. Videre er et hovedproblem
også ulovlig jakt og illegal handel med kjæledyr. Blant lindonesierne selv, er det mange som har små orangutan-babyer
som slike, men mange av de små krypene dør under fangst og transport.
Text on the Orangutan from http://en.wikipedia.org/wiki/Orangutan



Hvithånds gibbon


Courtesy: http://www.sumatra-indonesia.com

Hvithånds gibbon er lik gorillaen, sjimpansen og orangutaenen, en menneskeape, ikke en apekatt ( som f.eks makaker, marekatter og kolobusaper - og som visst har hale i motsetning til menneskeapene?).
Gibbonen deler, sammen med gorilla, orangutan og sjimpanser,
slike egenskaper som større hjerne, flatere ansikt,
mer eller mindre oppreist gange, bredt bryst og ikke noen hale.

Gibbonnene er små og har runde hoder, meget lenger armer, lenger enn benene, og en kort kropp. De har et lett skjelett,
og tilbringer det meste av sitt liv høyt oppe i trærne.

Gibbonen er kledt i en lysfarget til meget mørk brun (eller svart) hårete kledning over det meste av kroppen (untatt i ansiktet, på fingrene og undersiden av føttene). Pelsen er utrolig tett, og gir meget god beskyttelse mot regnet. En kvadratcentimeter hud har over 2.000 enkelt-hår, sammenlignet med 900 hår pr kvadratcentimeter for andre aper.

Noen arter av gibbonen har et hvit ansiktsring, et bånd som fullstendig omgir deres svarte fjes.

Hvithåndsgibbon finnes i forskjellige deler av sørøst Asia, bl.a. i Burma, Kina, Indonesia,
Malaysia, Nord Sumatra, og Thailand. Den finnes der i gamle tropiske regnskoger og i eviggrønne tropiske skoger.
Den foretrekker tett bladverk, men kan i sin jakt på mat vise seg høyeste oppe i trekronene, eller på bakken for å
spise bambus eller når den skal ha noe å drikke.


Også hvithåpndsgibbon er truet av mange forskjellige grunner. Noen steder jaktes den på som føde for mennesker.
Levende fanges de også som kjeledyr, noe som også er et alvorlig problem. I mange asiatiske land er det 'in' å eie sitt
eget dyr, og det har ført til døden for mange gibboner, enten under jakten eller transporten.
Endelig er den største truselen, som for så mange andre nevnt ovenfor, avskogingen. Regnskogene forsvinner i et
alarmerende tempo på grunn av tømmerhogst og omdanning til landbruksområder - og lar plassen disse dyrene har bli
stadig mindre og mindre. Noen forsøk blir gjort for å redde også denne truede dyrearten, slik som i nasjonalparker
og reservater, men de er ikke særlig effektive.

Antall gibbonaper avtar, de er truet av utryddelse. Det antas å være rundt 80.000 gibbonaper tilbake, hvithånds- eller
vanlig gibbon. De har idag kun 10% tilbake av sitt opprinnelig hjemland.


Livslengden for en hvithåndsape er fra 30 til 40 år..

Se mere om denne her
Text and pictures (except the first picture) for the white handed gibbon: www.zooschool.ecsd.net
http://www.zooschool.ecsd.net/white%20handed%20gibbon.htm

Sumatra tiger


En ung Sumatra-tiger i Ragunan Zoo i Jakarta, Indonesia. Avskoging på
Sumatra fremskynder konflikter mellom mennesker og utrydningstruede tigre.
Photo: Reuters and
(C)
Allianz SE
http://knowledge.allianz.com/en/news/viewdetail/deforestation_tiger_attacks.html


Sumatra-tigeren, Panthera tigris sumatrae, er en underart av tigeren som finnels på Sumatra. Nylig gjennomførte prøver
har åpenbart tilstedeværelsen av unike genetisk kjennetegn, som isolerer Sumatra-tigeren fra fastlandsartene.
Omkring 400-500 ville Sumatra-tigrer var trolig i live i 1998, men deres antall avtar raskt.


Photo: http://www.tigertrust.info/sumatran_tiger_tiger.asp

Sumatra-tigeren er den minste av alle nålevende tigrer. En han-tiger kan nå 2 meter i lengde fra hode til hale, og veie
omkring 135 kg. Hunnene er omtrent like lange, men veier mindre, rundt 90 kg. Stripene er smalere enn på andre arter.
Størrelsen på den gjør det lett for den å¨ta seg fram i jungelen på Sumatra. Den har en hinne mellom tærne, som når den
sprer dem, gjør den til en meget hurtig svømmer. Den er kjent for å jage andre dyr ut i vannet, spesielt hvis dyret er
en dårlig svømmer.


Photo: http://www.tigertrust.info/sumatran_tiger_tiger.asp

Sumatra-tigeren finnes som sagt kun i vill tilstand på Sumatra. Dens område går fra lavlandets skoger til fjellskoger, også regnskog. Det meste av dens område er ubeskytter, med bare 400 eksemplarer som nå lever i reservater og nasjonalparker. Den støre bestanden på omkring 110 tigrer lever Gunung Leuser Nasjonal
Park. En annen gruppe på 100 leverl i ubeskyttede områder som nå omdannes til jordbruksområder, med den følge
at enkelte tigrer i mangel på jungelskog kan besøke landsbyer og skremme befolkningen der. Noen har nylig også
drept tommernhoggere som er ute på ulovlig tømmerhogst.


Photo: http://www.tigertrust.info/sumatran_tiger_tiger.asp


Avskoging for å fremme produksjonen av palmeolje er en av de fremste truslene mot tigeren.
Reservatene gir ikke alltid nok beskyttelse, og mange tigre blir derfor også drept av krypskyttere.

Text about the tiger: http://en.wikipedia.org/wiki/Sumatran_Tiger


The Elephants from Tangkahan


Buluh River Tangkahan
Courtesy: http://www.sumatra-indonesia.com

Men før vi besøker elefantene, hvor er Tangkahan?
Tangkahan er en liten landsby på grensen av Gunung Leuser Nasjional Park på Nord Sumatra.
Den ligger der to elver flyter sammen, Buluhelven og Batang-elven.



Courtesy: http://www.sumatra-indonesia.com


Det er syv opplærte elefanter i Tangkahan som brukes bl.a. til jungelsafarier, selv om deres fremste oppgave er å patruljere
og beskytte nasjonalparken mot illegal aktivitet som krypskyttere og ulovlig tømmerhogst. Disse elefanter var opprinnelig
farlige elefanter som var involvert i å ødelegge marker og hus i omkringliggende landsbyer. Nå tjener de til å beskytte ikke
bare landsbyene, men også mot andre ville elefanter i jungelen rundt.



Elefanter avkjøler seg i elven.
Courtesy: http://www.sumatra-indonesia.com




Her møtes Buluh- og Batang-elvene ved Tangahan
Courtesy: http://www.sumatra-indonesia.com



Hvor er det blitt av mamma?
Courtesy: http://www.sumatra-indonesia.com


Toba-innsjøen. Utsikt mot Tuk-Tuk halvøya.
Courtesy: http://www.sumatra-indonesia.com

Toba-innsjøen, den største innsjø i hele sydøst Asia, og den dypeste i verden, ble dannet omkring 75.000 år etter
et kjempemessig vulkansk utbrudd. Det er det største og dypeste vulkanske krater i verden. Den ligger 906 moh,
og har en gjennomsnittsdypde på 450m. Midt i sjøen ligger en liten øy kalt Samosir. Toba-innsjøen ligger midt i
hjemlandet til Batak-folket.


Nær nordenden av Toba-innsjøen finner du denne fantastiske fossen, Sipisopiso,med et fall på 110m.
Courtesy: http://www.sumatra-indonesia.com

mere forventes å følge



Tekst Meny - Hurtig veileder til våre sider
Google
 
Web www.vulkaner.no


bukkm.gif
DYR

over 250

birdm.jpg
FUGLER

over 500

flower.jpg
FLORA

over 225
dolphin.gif
HAVDYR
globe.gif
REISER
globe.gif
VULKANER




This page has been made with Macromedia Dreamweaver