Our Beautiful World

From 70° to 71° North - by Car
Tverrelvdalen - Stilla
english text to come


Tverrelva er det østligste nabovassdraget til Altaelva. Stedsnavn som Stilla og Detsika ble landskjente under konflikten
i Alta på slutten av 1970-tallet. Veien inn til Alta-kraftverket startet ved Stilla og ble symbolet på protestene mot
utbyggingen av Altaelva. Nederst er det bosetting innover i den stedvis trange Tverrelvdalen.
Veien inn til Alta kraftverk og demningen ved Virdnejavrre følger dalen opp forbi Stilla. Her vider dalen seg ut
og fortsetter med svak helning inn mot Finnmarksvidda, hvor elva deler seg i en nordlig og en sørlig grein.
Den sørlige greinen har flere store innsjøer.

I nedre deler er berggrunnen skifrig, elva renner over markerte avsatser og skaper liv i landskapet.
Mange skiferbrudd viser at det gjennom mange år er tatt ut skifer i Tverrelvdalen.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Stein Ørnhøi, Politiker, SV:
"I dag ville aldri Alta-vassdraget blitt bygd. Det innser alle, det ble ikke engang noen økonomisk suksess".
sa han, etter at han den gang stemte i mot utbygging.

< Previous page
- Next page >
Alta/Kautokeinovassdraget har sitt utspring helt syd på Finnmarksvidda,
nær riksgrensen mot Finland.
Kraftverket er bygget rundt 40 kilometerfra utløpet av Altaelva.
Elva får i løpet av de 170 kilometer til utløpet,tilsig fra en stor del av Finnmarksvidda.
De nederste 40 kilometer av elva er lakseførende.
Kraftverket utnytter et fall på 185 meter fra det18 kilometer lange
magasinet,Virdnejávri.Utbyggingen omfatter regulering av innsjøen Virdnejávri som eneste
vannmagasin og bygging av kraftverket, og berører strekningen
mellom utløpet fra .

For å samle vann til kraftproduksjonen er det bygget en dam (demning).
Fra den 125 meter høye dammen til utløpet fra kraftstasjonen, er elva
tørrlagt på en strekning av to kilometer. Vi får på den måten et vannmagasin
som er 18 km langt og som når det er fullt, demmer ned 2,9 km2.
Da står vannet 15 meter høyere enn naturlig vannstand i Virdnejávri.
Vannmengden vi har samlet, tilsvarer ikke mer enn 6% av det vannet som i
et middels år rant ut av innsjøen før dammen ble bygget.


< Previous page - Next page >


bukkm.gif
ANIMALS

over 250

birdm.jpg
BIRDS

over 500

flower.jpg
FLOWERS

over 225
Google
 
Web www.vulkaner.no

This page has been made with Macromedia Dreamweaver