Active volcanoes / Aktive vulkaner:

Vulkaner i Japan og øyene i sydøst

Links to english language pages at bottom of page

Spor etter bebyggelse i Japan fører oss tilbake noen årtusen, og en ubrutt linje av keisere kan framvises helt tilbake
fra år 660 f.v.t. Japans første dokumenterte historiske utbrudd kom fra
Aso-vulkanen i 553 e.v.t. Den første hovedstaden ble utropt i 710, og fram til det største
utbrudd vi kjenner til i Japan i år 915 fra vulkanen Towada, hadde 17 vulkaner vært i aktivitet.
Det er mere enn i hele resten av verden tilsammen (inkludert 10 i Europa). Det var ikke før år
1626 at man fikk det første historiske utbrudd på Hokkaido, og denne øya ble først en del av
Japan i 1868.

Sydøst for Japan ligger Mariana-øyene, som vi vet har vært bebodd siden år 1500 f.v.t, og
3000 år senere funnet av spanjolene, som underla seg dem senere i 1668. Det første historisk
kjente utbrudd fulgte året etter. De nordlige vulkanske øyene ble solgt til Tyskland i 1898,
og ble i 1947 underlagt FNs administrasjon, for deretter å bli en selvstendig stat innenfor
De Forente Stater. Hele denne regionens flateinnhold (inkludert Japan) er omtrent som
Californias, men befolkningen 4 ganger større, men Marianene utgjør kun 0,1% av
arealet og befolkningen.

Japan's lange og detaljerte historie har gitt oss et godt innblikk i den vulkanske aktiviteten der.

Et resultat av dette er at hele regionen nå leder på verdensbasis i antall daterte utbrudd (1274)
og antall vulkaner som har hatt utbrudd (94). Se liste over nyere utbrudd her!

Flere andre regioner, f.eks. New Zealand og Middelhavet, viser en stor andel av kraftige eksplosjoner (VEI >= 4)
for over 2.000 år siden. I motsetning til dem, har regioner som
Latin Amerika, Indonesia, og Philippinene, sine store utbrudd konsentrert til de siste 200 år.
Japan derimot (sammen med Alaska, Kamchatcka og Island), viser en jevn liste med utbrudd,
både i antall og styrke.

Vulkanene i denne regionen er usedvanlig eksplosive, og inkluderer Kikai, som produserte en
av jordens mest eksplosive utbrudd for omkring 6.000 år siden. Ingen andre regioner har dokumentert flere store eksplosjoner (VEI >= 4) av en slik styrke og omfang. Pyroklastiske
flommer har ledsaget utbruddene i 28% av tilfellene, inkludert Unzen-utbruddet nylig.

Man antar at de fleste vulkaner i området har oppstått som følge av subduksjonen av en
vestlig-bevegende osean-plate under den Asiatiske fastlandsplaten. I Izu-Mariana-kjeden,
er det derimot to oseanplater som kolliderer, og former øygrupper hvor vulkanene
hovedsakelig er basaltiske, men adskillig mer eksplosiver enn hot-spot
vulkaner i havområdene.

Regionen har også det største antall av undersjøiske vulkaner, de fleste nedover

Izu-Mariana-øygruppen, og dermed også det største antall undersjøiske utbrudd.
Gang på gang møter man her havområder som er misfarget av undersjøiske utbrudd
på havbunnen under.

stoffet er hentet og oversatt fra Simkin and Siebert, 1994.
  Linker:
 Complete english version from Smithsonian Institution
 Vulkaner i Japan, fotomontasje - picture review
  Større utbrudd i Japan i det 20.årh.

Google
 
Web www.vulkaner.no
bukkm.gif
ANIMALS

over 250

birdm.jpg
BIRDS

over 500

flower.jpg
FLOWERS

over 300
dolphin.gif
SEALIFE
globe.gif
TRAVEL
globe.gif
VOLCANO


    alfabetisk liste
    alphabetic listDenne siden er laget ved hjelp av Macromedia Dreamweaver