Active volcanoes / Aktive vulkaner:

Kick 'em Jenny, Grenada, V.I.(SWVRC)


Links to english pages at bottom of page, and in between the norwegian textKick 'em Jenny- en undersjøisk vulkan -
ligger ca 8.km nord for øya Grenada i Karibien, nord for Trinidad.
Den omtrentlige posisjonen er 12.30° N, 61.63°V. Hovedkrateret har en diameter på 500 m.

Vulkanen reiser seg i en høyde av 1300 m fra havbunnen, og toppen har
vokst fra 235 m under overflaten i 1962 til bare 150 m idag,
og anses nå som meget risikabel dersom den igjen kommer med et utbrudd.

3.mai 2003
Kick 'em Jenny has got a brother: Kick 'em Jack!
Kick 'em Jenny har fått en bror: Kick 'em Jack!

15.mars 2003
Scientists originally feared Kick 'em Jenny was growing toward the water's surface,
and that large eruptions eventually could cause tidal waves. In 2002, however, a group
of scientists discovered that though the summit is just 560 feet underwater, the volcano
is venting fartherdown on the mountain at 880 feet. Researchers say they don't expect
the volcano to break the surface and form a new volcanic island any time soon.
But who knows what Jenny is thinking???

Vitenskapsmenn fryktet tidligere for at Kick 'em Jenny skulle vokse og dukke opp over havoverflaten, og at større utbrudd skulle føre til tsunamibølger. In 2002 oppdaget en gruppe vitenskapsmenn at selv om toppen av vulkanen kun var rundt 200 m under overflaten, så var
den aktive åpningen i vulkanen på rundt 300 m. Man tror derfor ikke at vulkanen kommer
til å vokse så raskt lengere og danne en ny vulkansk øy i overskuelig framtid.
Men hvem vet om Jenny er enig?

10.januar 2002
Det rapporteres nå om en mindre økning i den seismiske aktiviteten fra Jenny. Det blir imidlertid ikke foretatt noen endring i alarmberedskapen, som opprettholdes på GUL, der den har
vært siden 12.september i fjor.

10.desember 2001
The most recent news from Kick 'em Jenny is that the alert level was downgraded to
YELLOW at 10 AM on Saturday Dec 8.
"Kick 'em Jenny submarine volcano in the southern Grenadine Islands is going through a
period of unusual activity.
Go to http://www.uwiseismic.com for the latest information."

Kick 'em Jenny fikk nedgradert beredskapen fra ORANGE til GUL den 8.desember
kl.15.00 norsk tid. Den går for tiden i gjennom en periode med uvanlig aktivitet.
Siste nytt - om det er noe, finnes på engelsk på http://www.uwiseismic.com (Not valid as per Sept.2010)

8.desember 2001

Tidsforskjellen fra Norge er + 5 timer, dvs 06.30 PM er 23.30 norsk tid.


Vulkanen hadde fram til kl. 23.00 norsk tid i går kveld vært rolig i nesten 24 timer. Det reviderte bildet (ovenfor) viser antall skjelv registrert ved St.Catherine seismografiske stasjon 16 km fra vulkanen siden begynnelsen av denne episoden. Antall skjelv ved The Sisters seismografiske stasjon, som ligger på en gruppe skjær mindre enn 2 km fra vulkanen, er 10-20 ganger høyere enn det som er registrert ved St.Catherine.

Siden 10.50 norsk tid i går har det vært stille. Neste oppdatering blir idag, lørdag, kl. 15.00
dersom det ikke utvikler seg mere. Som vanlig sirkulerer rykter om utbruddet i Karibien og videre utover, men det er dataene fra UWI som har den komplette og relle informasjon.
(UWI)

7.desember 2001 middag
english version:
Closer examination of overnight records shows that the earthquake which occurred at 22:08 last night was the culmination of a very minor swarm of 10-15 microearthquakes directly beneath
Kick 'em Jenny. There has been no further activity since then. Nevertheless the seismic activity indicates that there is still a minor possibility of renewed eruptive activity and the alert level
will be maintained at Orange for a further period of 24 hours. It is almost certain that the
eruptions of Tuesday evening have deposited a layer of hot rock around the summit of Kick 'em Jenny. This rock will continue to give off heat for a long time causing the water around the
volcano to be turbulent. The danger to shipping in the vicinity of the crater remains and mariners
in particular are reminded that when the alert level drops back to yellow a one-kilometer
exclusion zone around the summit wil remain in force.

Etter en gjennomgåelse av nattens registreringer, viser det seg at skjelvet som kom i natt
kl. 03.08 norsk tid var kulminasjonen av en mindre sverm på 10-15 mikroskjelv direkte under Kick 'em Jenny. Det har ikke vært aktivitet siden. Ikke desto mindre indikerer den seismiske aktiviteten at det fremdeles er en liten sansynlighet for fornyet utbruddsaktivitet og alarmberedskapen blir opprettholdt på ORANGE i ytterligere 24 timer.

Det er bortimot sikkert at utbruddet i natt la igjen et lag smeltet stein rundt åpningen på
Kick 'em Jenny. Disse steinmasser vil fortsette å avgi varme i lang tid, noe som fører til at
vannet rundt vulkanen vil være noe turbulent. Faren for skipsfarten i området av krateret er
fortsatt der, og sjøfarende minnes om at inntil alarmberedskapen går tilbake til gul, er det
en-kilometer sikkerhetssonen rundt vulkanen som gjelder.

7.desember 2001
english version:
The past few days we have noticed a remarkable increase in visitors to this page, without understanding why such an interest - untill today when we - thanks to the new fast news service from Fast/AlltheWeb search engine, found several news-items in a Barbados news paper.
Then, the following message was found on the page of the University of the West Indies:

'Since the beginning of 1999 rumours have been circulating in the eastern Caribbean, and further afield, that Kick 'em Jenny is either erupting or is about to erupt.

These rumours are NOT TRUE. The most recent eruption of Kick 'em Jenny was in 1990.
There have been NO signs of unusual activity since then.

Some scientists have misinterpreted the previous paragraph to mean that there have been
no signs of any activity since 1990. Kick 'em Jenny is in fact in a state of continuous fumarolic activity which may be hazardous to shipping passing close to or directly over the crater. There are also occasional shallow earthquakes, and the slopes of thevolcano are draped with unstable deposits which may be disturbed at any time by local or regional earthquakes.

The most recent bathymetric survey of Kick 'em Jenny was on December 08 1999.
Although the survey was not completely thorough no significant changes were observed.

Nevertheless, it is certain that Kick 'em Jenny will erupt at some time in the future.
For this reason the volcano is monitored continuously by the Seismic Research Unit of the University of the West Indies.'

Lates quake was last night about 2 o'clock GMT at 2,7 on Richters.
more to follow later to
day

Kick 'em Jenny har ikke hatt nye utbrudd denne uken, slik mange har trodd. Derimot har
det vært til dels kraftige jordskjelv (2,7 på Richters skala) senest i natt rundt kl. 3 norsk tid.

Vi har de siste 3-4 dager merket en kraftig økning av besøkende til denne siden om vulkanen
Kick 'em Jenny, uten at vi har forstått hvorfor. Først i dag har det lykkedes oss å finne ut
hvorfor, takket være søkemaskinen Fast/AlltheWeb som nå har begynt en nyhetsservice hvor nyheter blir lagt ut inntil ett minutt etter at de er gjort tilgjengelig et annet sted på nettet.
Her fant vi flere artikler fra en avis på Barbados, som kunne melde om økt panikk blant befolkningen, som fryktet et utbrudd og en derav følgende tsunami.
Mere følger senere idag

4.desember 2001
english version:
There has been an increase in activity at Kick 'em Jenny submarine volcano. This phase of activity began over the weekend with 3 small earthquakes being recorded on nearby stations.
This morning (Tuesday December 4) at 6:00AM a burst of activity began that lasted until about 11:00AM local time. Our station at Mt. St. Catherine in Grenada initially recorded one event
every 4 minutes which increased to more than 1 event per minute between about 10:00 and 11:00AM. The records from our station on the Sisters, which is very close to Kick 'em Jenny, were showing events in such rapid succession that activity could be described as continuous.
The largest earthquake up to this time (11:00AM) was of magnitude 2.7.
Since 11:00AM the number and magnitude of events have fallen. See picture above.

Det har vært en økning i aktiviteten ved Kick 'em Jenny. Økningen begynte i week-enden
1-2 desember. Om morgenen idag 4 september, økte jordskjelvene betraktelig og varte fram
til kl. 16.00 norsk tid. Stasjonen på St.Catherine i Grenada registrerte ett skjelv hvert 4 minutt, som økte til mere enn ett i minutten mellom kl. 14 og 15. En stasjon nærmere Kick 'em Jenny registrerte skjelvene så hyppig at man bare kunne karakterisere dem som 'fortløpende'. Det kraftigste skjelvet til da var målt til 2.7 på Richets skala. Etter kl. 15 avtok virksomheten.
Se bildet ovenfor.

2.august 1999
Det meldes fra UWI at Kick-em Jenny nå har nådd en høyde av 176 m under
overflaten, og at det fremdeles må komme noen utbrudd før den når opp til en
farlig høyde, hvor vanntrykket ikke kan begrense utbruddene og hindre at tsunami-
bølger oppstår. I beste fall vil det ta enda 10 år før det blir virkelig farlig. I verste
fall kan vulkanen bli farlig i løpet av de neste måneder. Vi følger situasjonen.

Våren 1999
Vanntrykket over vulkanen nå er adskillig mindre enn forrige
gang den hadde utbrudd, og det vil bety større mulighet for et kraftig
utbrudd, som igjen antas å ville forårsake en tsunami-bølge.
I verste fall vil denne kunne oppnå en høyde på mellom 20 og 40 meter,
og vil da kunne ødelegge store områder i Vestindia.
Omkring 100.000 mennesker bor innenfor på den nærmeste kystlinjen.

Seismografer over hele det østlige Karibien noterte sterke undervannssignaler
rundt den 29-30 desember, 1988.

Beboerne i Sauters på nordkysten av Grenada kunne merke sterke jord-
bevninger og høre en dyp rumlende lyd.
Til tross for at lokale observatører var blitt alarmert i tide, kunne man ikke
observere noen forstyrrelse i vannoverflaten rundt vulkanen.
Vibrasjonene ble både følt og hørt så lang nord som på Martinique,
som ligger 250 km lenger mot nord.
(se forøvrig historien om Mt.Pelee her)

En avisartikkel i 'Sun on Saturday', som kommer ut på Barbados, omhandlet en s.k.
profeti om en tidevannsbølge som ville ramme Barbados i 1997.
Artikkelen nevnte at en av innbyggerne allerede hadde forlatt øya, og medlemmer
av en 'spiritistisk gruppe' var overbevist om at de hadde mottatt et budskap om
en massiv tidevannsbølge som ville ødelegge syd- og vestkysten av øya dette året.

Man hevdet at man hadde mottat opplysninger om at en undersjøisk vulkan
nær Grenada (Kick 'em Jenny) ville få et utbrudd og forårsake en slik bølge.
(NB - noen kaller feilaktig en slik bølge for tidevannsbølge istedetfor TSUNAMI)
Artikkelen oppfordret videre beboerne til i tilfelle å søke tilflukt på nærmere
bestemte angitte steder på øya, som skulle være sikre.
En representant for myndighetene bekreftet samtidig at en slik vulkan eksisterte.

Etter at artikkelen ble publisert, ringte et stort antall mennesker til myndighetene på
Barbados, for å høre om dette kunne være riktig, og ba dem også bekrefte
at "Kick 'em Jenny" virkelig eksisterte. (!!!)

De fleste som ringte, ga uttrykk for at de ALDRI (fremhevet av BC) hadde hørt
om vulkanen før de leste om den i avisen, selv om rapporter om vulkanen også
tidligere hadde vært omtalt i pressen.
Myndighetene måtte nå bare bekrefte at vulkanen eksisterte, og at det faktisk
var en aktiv vulkan, som hadde hatt utbrudd i den senere tid.
Imidlertid hadde myndighetene vært av den oppfatning at det var bedre å
unngå å omtale risikoen for å unngå å spre frykt blant befolkningen.
Som begrunnelse anga de at denne vulkanen, i likhet med andre i Øst-Karibien
konstant ble overvåket. Man har imidlertid lovet å bedre mulighetene for
et tidlig varsel dersom et utbrudd skulle være nært forestående....
(se igjen siden om Mt.Pelee!)

En av de mest ødeleggende tsunamier i Karibien, ble utløst av et jordskjelv
i området rundt St.Thomas og St.Croix den 18.november i 1867.
Skjelvet målte 7.5 på Richers skala, og ble etterfulgt av et til bare 10 minutter senere.
To store bølger, også med 10 minutters mellomrom dro fram over øst-Karibien
så langt sydover som til Grenada, 850 km unna.
De største ødeleggelsene fant sted på St.Thomas og St.Croix, Br.V.India,
hvor ialt 17 mennesker ble drept.
En bølge på 2,50m rammet havneområdet i Charlotte Amalie, og den lavere
delen av byen ble oversvømmet, og la de fleste av forretningene i ruiner.
Mange skip og småbåter ble ødelagt, og hus ble tatt av bølgene både der og
på øyene Tortola, Antigua , St.Martin og Deshailes.
(Kommer kanskje et kart her en gang.....)

Flere utbrudd har funnet sted siden 1939, da en stor sky dekket området over
vulkanen, i en høyde av 275 m. Andre kjente utbrudd var i
1943, 1953, 1965, 1966, 1972 og i 1974.
Det siste store utbrudd var i 1990.

Linker:
 New fascinating PDF-booklet from UWI on Kick 'em Jenny (Januar 2002)
 HAZARDS OF KICK 'EM JENNY - from The University of The West Indies
Google
 
Web www.vulkaner.no
bukkm.gif
ANIMALS

over 250

birdm.jpg
BIRDS

over 500

flower.jpg
FLOWERS

over 300
dolphin.gif
SEALIFE
globe.gif
TRAVEL
globe.gif
VOLCANO


    alfabetisk liste
    alphabetic listDenne siden er laget ved hjelp av Macromedia Dreamweaver