Active volcanoes / Aktive vulkaner:

Llaima, Chile


En av de mest aktive vulkaner i Chile er stratovulkanen Llaima (uttales Ljaima).
Den er i tillegg en av de største vulkanene i Andes-fjellene, og hele komplekset
dekker et område på godt 500 km². Med sine 3.125 moh er vulkankantene dekket
av et lag med is. Det har vært mere enn 30 større utbrudd fra Llama siden 1640.
De største i det 20 århundrede var i 1927 og 1957, mens det siste fant sted i 1984.

Februay 4th, 2008

A minor earthquake forced the authorities to evacuate two families with about 20 people from a place
where they could be in danger, IF the earthquake was leading to an eruption later. No damages or casualties.

Et mindre jordskjelv fikk i går myndighetene til å evakuere 2 familier med omkring 20 mennesker fra et sted
der de kunne bli i fare, HVIS jordskjelvet skulle lede til et utbrudd senere. Ingen skader eller ødeleggelser.

EL VOLCAN LLAIMA ENTRA NUEVAMENTE EN ERUPCION EL 01 JULIO 2008
TRAS HABER ESTADO ACTIVO EL O1 ENERO 2008.

January 10th, 2008

Explosions will continue to melt snow on the slopes of the volcano, and authorities are watching the level of the
rivers. There is at present a very high pressure inside the volcano with movement of volcanic gases, which is
blocked from coming out because of large amounts of lava and ash.

There have now been installed seismic stations in Melipeuco and Truful Truful. In addition, other stations
are to be installed to day in Cunco and Araucarias

Ash emitted after each explosion are collected to determine its effect on the environment. Specifically, samples
were obtained from the fields of China Muerta, Valle del Trueno and laguna Galletué. The largest ash-cloud
were visible on monday at a hight of 5.000 m above the summit of Llaima.

2 people were evacuated yesterday from a community with 25 people, but the others said they were high
above the river, so untill further there were no risk for them.


Eksplosjoner vil fortsette å smelte snøen på vulkansidene, og myndighetene følger med på volumet av
vann i elvene. Det er i øyeblikket et meget høyt trykk ikke i vulkanen med gasser i bevegelse, disse
blir blokert fra å komme ut av lava og aske.

Det er nå installert seismiske stasjoner i Melipeuco og Truful Truful. I tillegg vil det idag bli installert andre
stasjoner i Cunco and Araucarias.

Aske blir nå innsamlet for å undersøke virkningen på miljøet. Dette gjelder spesielt prøver tatt i
områdene rundt China Muerta, Valle del Trueno og laguna Galletué. Den største askeskyen
ble sett mandag, og nådde 5.000 m over toppen av Llaima.

2 mennesker ble i går evakuert fra en landsby med 25 innbyggere, men de andre sa at de bodde
høyt nok i forhold til elven at de ikke mente de var utsatt for noen risiko enda.


January 9th, 2008

The volcano Llaima yesterday broke its apparent calm of the weekend and forced a column of ash
about 4 thousand meters above the main crater. The dark cloud explosion worried the population of Melipeuco,
20 kilometers away.

The Ozone Monitoring Instruments from NASA, aboard the Aura satellite has detected 16 thousand tons
of sulfur dioxide carried away from the volcano all across Argentina , reaching into the Atlantic Ocean.

At least two of 15 farms had to be evacuated and transferred to Aisen. Looks like they also brough a large number of young salmon, which they apparently are breeding.
(Will try to find out more, having problems with the language.)

Water is still flowing down the slopes and making problems in Perquenco, Padre las Casas, Nueva Imperial, Curacautin and Melipeuco Cunco


Llaima-vulkanen avslutet en rolig weekend med å sende opp en 4.000 m høy askesky over krateret.
Den mørke askeskyen og eksplosjonen bekymret innbyggerne i Melipeuco 20 km borte.

Et Ozon-instrument fra NASA, ombord i satellitten Aura har registrert 16 tusen tonn med svovelsioksyd
som hittil har drevet inn over Argentina og nådd ut i Atlanterhavet.

Minst to av 15 bønder har evakuert og blitt overført til Aisen. Ser ut til at de også hadde med seg et
stort antall unge laks, som de formodentlig oppdretter. (Prøver å finne ut mer, men har språkproblemer).

Smeltevannet flommer fremdeles nedover skråningene og skaper problemer i Perquenco, Padre las Casas,
New Imperial, Curacautin og Melipeuco Cunco


Fredag, 4. januar 2008


The rivers Colorado and Captrén are now like two volcanic floodwaters or lahars racing down the slopes
of the volcano. So far fish have been killed and other damages done by the flood have so far amounted to
some $ 100 millions. They have also cut off the road and a bridge in the area of Curacautin.Captren.

All commercial departures have been cancelled at the President Peron Airport on the Argentine side of the
nearby border. Border crossing for vehicles are now allowed again as ashfall have decreased.


Colorado elven og Captrén elven er nå flomstore med vulkansk materiale (lahar) og fosser nedover
skråningene på vulkanen. Fisk er drept og ødeleggelsene har hittil kommet opp i et beløp på $ 100 millioner.
Elvene har også kuttet veier og broen i Curacautin Captren området.

Fortsatt er alle kommersielle flyavganger kansellert fra President Peron Airport innenfor grensen til Argentina.
Grenseoverganger er nå åpnet for kjøretøy etter at nedfall av aske har minsket.


3. januar 2008

Photo Las Ultimas Noticias, Chile7 chilean military vehicles were yesterday afternoon, local time, able to get into the National Park by other
roads, and rescue the 53 people trapped near the volcano. No people should now be remaining in the area.
At least two airports on the other side of the border to Argentine were more or less closed yesterday due to heavy ashclouds.
7 chilenske militærkjøretøy var i går ettermiddag, lokal tid, istand til ad omveier å komme fram til de 53 mennesker som var fanget nær vulkanen. Alle er nå reddet, og det skal ikke være noen mennesker igjen i området.
Mionst to flyplasser på den andre siden av grensen til Argentina, var mer eller mindre stengt i går som følge av askeskyen. Se bildet ovenfor.


2. januar 2008


Chilean military vehicles were en route on Wednesday to rescue 53 people trapped in the National Park.
There were no reports of injuries or damage. They were stranded after a local river swelled with meltwater
and cut off road access. Their escape was cut off when roads were flooded by a local river that swelled with meltwater following the eruption, when snow on the slopes of the volcano began to melt.
SANTIAGO (Reuters)

Chilenske militære var på vei onsdag for å redde 53 mennesker som er fanget i Nasjonalparken. Det er ikke meldt om personskader eller ødeleggelse. Turistene sitter fast etter at en elv i området flommet over og kuttet forbindelsen med veiene der. Det var smeltevann fra den snødekte toppen som følge av at utbruddet smeltet snøen.
SANTIAGO (Reuters)


    

  


Bilder BBC's video av utbruddet siste natt.

Vulkanen Llaima i det sørlige Chile hadde et utbrudd i natt. Lava og aske førte til at 150 mennesker måtte evakueres fra området, som ligger i en nasjonalpark.
Brann og politi ble satt i alarmberedskap i tilfelle man måtte foreta større evakueringer. Byen Melipeuco ligger kun 12 km fra vulkanen, hvor det bor over 5.000 mennesker.
Askeskyen nådde en høyde på rundt 3.000 m fra denne for tiden mest aktive vulkanen i Chile.
Forrige utbrudd var i mai i fjor.


Bilder fra Las Ultimas Noticias, Chile

24.november 1998

En intens hvit dampsky ble rapportert i november av personalet i Conguillio National Park,
som også rapporterte skred land kraterkanten og en gass og askesky som reiste seg godt
1000 meter over vulkanen.

30.august 1994
Efter et strombolsk utbrudd 17.mai, har det vært stadig aktivitet. Denne dagen
ble aske, gass og damp ført 4-5000 meter opp i luften. Tefra falt ned over et
område som strakk seg helt inn i Argentina. Partikler på 1 mm ble ført hele
300 km med vinden. Utbruddet fortsatte til 19 mai. Den 25.august begynte
en ny periode og den 30 rakk askeskyen 4000 m over krateret.
  Linker:
  Conguillio National Park (english/engelsk)

Google
 
Web www.vulkaner.no
bukkm.gif
ANIMALS

over 250

birdm.jpg
BIRDS

over 500

flower.jpg
FLOWERS

over 300
dolphin.gif
SEALIFE
globe.gif
TRAVEL
globe.gif
VOLCANO


    alfabetisk liste
    alphabetic listDenne siden er laget ved hjelp av Macromedia Dreamweaver