Active volcanoes / Aktive vulkaner:


Manam, Papua New Guinea  
Photo Courtesy - Dr. "Jack" Lockwood(SWVRC)Den 10 km brede øya Manam består av en av Papua New Guineas mest aktive vulkaner.
Den er sammensatt av 2 kratere, Hovedkrateret og Syd-krateret. Fire store dalsøkk
går fra vulkanens skråning, hvor lavaflommer og pyroklastiske flommer fra tid til annen
løper nedover helt til sjøen. Se kart her.

Nyere begivenheter - se engelsk versjon her

19.august 2010
RVO rapporterte at Manams sydlige krater var hvitglødende med 4-5 minutter mellomrom den 10. august.
Neste dag rakk svarte askeskyer noen få hundre meter over kraterkanten. Glødende materiale ble fulgt av
periodiske utbrudd av lavafragmenter som fløy 400-500m over kanten. Hovedkrateret slapp ut hvit damp.
Iflg. rapporter fra Darwin VAAC sto en askesky opp til 2,4 km's høyde og drev 55 km vestover

Les mer om ofrene for Manam-tragedien her

 

Mandag 20. desember 2004
Rabaul Volcanological Observatory (RVO) har rapportert at alarmberedskapen nå er satt opp igjen fra 2 til 3
(på en skala fra 1 til 4) ved Manam-vulkanen, etter et stort askeutbrudd som fant sted søndag 19. desember. Askeskyen skal ha nådd opp i over 15.000 m høyde, og drevet 250 nautiske mil VSV for Manam. Askeskyen forsvant gradvis etter omkring 12 timer. Denne sekvens av begivenheter indikerer at Manam-vulkanen fremdeles er farlig, og at det er en mulighet for fortsatte store utbrudd som kan true sikkerheten til enhver som fremdeles befinner seg på øya. Fly advares mot å komme i nærheten av Manam.

Onsdag 15. desember 2004
Aktivitetsperiode: 14/12 (08:00) - 15/12 (08:00), 2004
Ved hovedkrateret ble det registert kraftige utbrudd av mørke grå askeskyer. Askeskyen steg flere hundrede meter over toppen, og drev øst og nordøstover, noe som resulterte i askenedfall over denne delen av øya, inkludert over Warisi. Svake brøl og rumling ble hørt. Om natten kan svak glød iakttas. Svake utbrudd av glødende lavafragmenter fant sted, men med lange pauser mellom hvert utbrudd.

Sydkrateret slapp ut tynne hvite dampskyer. Tidvis kunne også svake brøl og rumlinger høres. Om natten kunne også her en svak glød observeres, sammen med utbrudd av glødende lavafragmenter.

Søndag 12. desember 2004
Moderat utbruddsaktivitet begynte igjen fra hovedkrateret tidlig i dag morges kl. 03.00 lokal tid, da det
pågående utbruddet endret til stombolske utbrudd. Aktiviteten var karakterisert av
stadige utbrudd av glødende lavafragmenter som ble sendt flere hundrede meter opp over
krateret, ledsaget av høye brøl og rumlende lyder. Nok en økning ble registert omkring
kl. 06.30 da gass- og askeutbruddet ble kraftigere, ledsaget av jet-liknende brøl. Lett aske
falt ned over Warisi landsbyen.

Svak ustadig glød og tidvise svake utbrudd av glødende lavafragmenter ble overservert fra
sydkrateret. Også her ble utbruddende ledsaget av svake brøl og rumlende lyder. Ved daggry
kom støt av tynn lys brun aske ut fra krateret. Det var en svak økning i den seismiske
aktiviteten på morgenen, som nå er på topp, og vulkanske skjelv ble registert.RVO

Fredag 10. desember 2004


NASA Space foto fra omkring 1. desember 2004

Mørk røyk og aske kommer fremdeles opp fra hovedkrateret, og en røyksøyle stiger
til noen få hundrede meter.
Sydkrateret sender kun ut hvit røyk, men gløder fortsatt om natten.
Trenden til utbruddsaktiviteten siden det store utbruddet 23.november har vært lav til moderat.
I løpet av de sisste dagene har aktiviteten vist en svak dalende trend. Følgelig anbefaler man
nå at alarmberedskapen settes ned til 2 fra 3.

Mandag 6. desember 2004


Manam øyboere går ombord i "Motuan Chief" for å evakuere øya.
© Nationalpic by BONNEY BONSELLA

Det vulkanske utbruddet på Manam Island i Madang provinsen har så langt krevd 5 liv,
to eldre damer og tre barn mellom 5 og 13 år.(Vi har ikke fått bekreftet tidligere rapporter).
Dødsfallene var forbundet med åndedrettskomplikasjoner som et resultat av å ha inhalert
vulkansk aske og støv.
En av de døde var en eldre kvinne fra Bokure landsbyen som døde tidligere denne uken på
Bogia Distrikshospital. Et barn, en liten gutt, døde fredag ved Asuramba helsesenter etter å ha
fått lungebetennelse. De tre andre, en voksen kvinne og to andre barn, døde tidligere under
den første vulkanske aktviteten på øya.
Fem mennesker fra Dugulaba landsbyen ble reddet fra mudderflommer i morgentimene
torsdag siste uke. De ble alle behandlet for sjokk, og en eldre dame ble også behandlet for
mindre skader.
976 innbyggere ble evakuert fra Kuluguma landsbyen til Bogia onsdag morgen.
© The National

Søndag, 5.desember 2004
En mindre forandring i aktiviteten ved Syd-krateret ble notert i ettermiddag lokal tid.
Endringen ble markert av svake til moderate brøl-liknende lyder og rumlende lyder.
Bråket fortsatte til kl. 22.00 om kvelden. Tidligere på kvelden da det ble mørk og sikten
ble god mellom kl. 18.00 og 18.08 kunne man se lavafontener over krateret. Igjen med god
sikt fra kl. 20.30, 21.08, 21.30 og 22.00 sto lavaspruten høyt til værs. Den ovenstående
beskrivelsen antyder et mildt stromboliansk utbrudd på gang i syd-krateret.

Fortsatt velter kraftig tykk mørkegrå til brunt askefylte røykkolonner opp fra hovedkrateret.
De er nå synlige over de atmosfæriske skyene. Askeskyen steg mellom 600 og 900 m over toppen og har
drevet Ø og NØ. Lett askefall og fint vulkansk materiale har fallt ved Abaria og Bokure 1 landsbyene.
Tidvis høye lyder i form av lave brøl og jetfly-lyder har fortsatt. Tidvis har lyden vært mye høyere.
Siktbarheten har vært hindret av vulkanske askeskyer fra begge kratere, men glødende partier i begge
kratere har tidvis vært synlig.

Onsdag 1. desember 2004


Øyboere dekket av aske, står utenfor sine ødelagte hjem.
Kraftig askenedfall har rasert hager og vannkilder og gjort
dem utbrukelig på Manam.
© The Post Courier Online

The Papua New Guinea Red Cross Society flyr nå inn nødforsyninger så vel som telt for å
gi ly til øyboerne. Denne uken har man konsentrert seg om å flytte øyboere til fastlandet,
og så langt er 1.300 mennesker evakuert. Øy-båten tar bare omkring 400-500 passasjerer,
med en tur pr. dag, så det vil gå enda et par uker før alle er bragt over til fastlandet - selv om
de nå også har tatt i bruk små dinghies for å få fart i arbeidet. (Men igjen, så er dette vel nok ganske så avhengig av værforholdene i området....)
© The Post Courier Online
Red Cross har sendt ut følgende rapport:
Kraftig askenedfall har gjort hager og vannkilder på Manam ubrukelige. Innbyggerne kan ikke
unnslippe askenedfallet fra de stadige eksplosjonene fra vulkanen. I mens blir situasjonen verre.

Rapporter som har nådd Røde Kors hovedkvarter i løpet av week-enden åpenbarte en økende
tilstrømning av mennesker som søker beskyttelse og sikkerhet i Bogia og Madang på fastlandet.

PNG Røde Kors avdeling med assistanse fra det internasjonal Røde Kors og Røde Halvmåne
og NZ Røde Kors, har allerede begynt å sende nødforsyninger til ofrene for vulkanutbruddet.
Madang-avdelingen har sørget for vannkontainere og presenninger, og distribuerer også mat
som er gitt til formålet.

Vann- og sanitærforholdene i de områder man frakter de evakuerte til er et stort problem.
Rent vann ligger mer enn en kilometers gange unna. Bading og klesvask gjøres i vann fra
utgravde brønner - som er besmittet og fulle av moskitos (mygg). Presenninger gitt av PNG
Røde Kors brukes først og fremst til mødre, barn og eldre.

Lørdag kom omkring 100 nye evakuerte til Bogia fra Manam og flere kommer nå med private
motoriserte dinghier. De som kommer inn fra øya sier at situasjonen blir verre, og at flere nå
begynner å bli syke.


Manama erupting on November 15, 2004, when the Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS) flew overhead on NASA’s Terra satellite. In this true-color image, dark ash rises from the volcano and is drifting southwest over Papua New Guinea.
NASA image courtesy Jacques Descloitres, MODIS Rapid Response Team at NASA GSFC


Mandag 29.november 2004


28. november, 18.00 lokal tid
©RVO

Følgende rapport er mottatt fra RVO for perioden:
: 28.nov.(08:00 a.m.) - 29.nov. (06:00 a.m.) 2004 (norsk tid -10 timer)

Den moderate utbruddsaktiviteten som begynte fra hovedkrateret den 26. november har
fortsatt fram til kl. 06.00 i dag. (29.nov.).


26.november, 06.00 lokal tid
©RVO

Aktiviteten fra toppen var som tidligere. Askeskyen steg mindre enn 1.000 m over toppen før
den blåste Ø-SØ over øya. Tilfeldige askenedfall ble meldt fra Warisi i løpet av perioden.
Svake brøl ble hørt bare mellom kl. 19.00 og midnatt. En svak glød og svake utbrudd av
glødende fragmenter var synlige siste natt.

Syd-krateret slapp kun ut hvit damp. Det ble ikke hørt noen lyder derfra. Men, en svak
glød var synlig mellom kl. 19.00 og midnatt.

Søndag 28. november, 2004
Følgende rapport er mottatt fra RVO for perioden:
27th (08:00 a.m.) - 28th (08:00 a.m.) November 2004 lokal tid. Norsk tid -10 timer.

Den svake økningen i aktiviteten fra Manams hovedkrater som begynte etter kl. 16.00
den 26, fortsatte fram til kl. 08.00 i dag (28.).
Utbruddene besto av middels kraftige til kraftige utbrudd av tykk mørkegrå askeskyer.
Askeskyene steg mindre enn en kilometer over toppen, før de blåste videre med skiftende
N-NØ og N-NV vinder. Fint askenedfall ble meldt fra Warisi i dag tidlig. Baren tre svake
brøl ble hørt i går. En svak til lett glød ble observert under natten. Det sydlige krateret
slapp kun ut hvit damp.

Utdrag fra The Age, Australia:
Hundrevis av øyboere ble evakuert etter at utbruddet nå har tatt livet av enda to innbyggere.
som drakk aske-identifisert vann. Det var en kvinne og et barn som ble de første ofrene av
denne grunn.
En offentlig tjenestemann ved katastrofesenteret i Madang provinsen sa at landgangsbåten
hadde tatt med seg 600 øyboere fra Manan til fastlandet.

Asken dekker nå noen steder med et to til tre meter tykt lag, og det kommer til å ta meget
lang tid før vegetasjonen kommer tilbake i normal tilstand. Mange øyboere kan neppe vente
å returnere før om mange år, og noen må permanent bosettes på fastlandet.

Myndighetene prøver å skaffe telt til de evakuerte inntil de selv kan bygge seg husly.
Problemet er å få disse menneskene til å slå seg ned og bli selvforsørget igjen.

Lørdag 27. november 2004
Vi har mottatt følgende oppdatering fra Rabaul Volcano Observatory:
Period : 26th (08:00 a.m.) - 27th (08:00 a.m.) November 2004
(18.00 torsdag - 18.00 fredag norsk tid)
En svak økning i den vulkanske aktiviteten fra Manams hovedkrater begynter etter
kl. 16.00 og fortsatte fram til 08.00 lørdag (alle tider: lokal tid)

Aktiviteten fra toppen besto av kraftige utbrudd av tykke mørkegrå askeskyer som steg
mindre enn en kilometer over toppen, før de blåste NV-over fra øya. Fint askenedfall kom
på NV-siden av øya ved Zogari og Iassa landsbyene etter kl. 17.00. Bare en gang ble det
hørt en svak brølende lyd mellom kl. 06.00 og 07.00 lørdag morgen. Ingen glød var å se i
løpet av natten. Syd-krateret sendte bare opp en tynn hvit damp.

Den seismiske aktiviteten var moderat til høyere fra kl. 23.00 til 08.00. Vulkanske skjelv registreres fortsatt, og det antyder at systemet fremdeles er dynamisk, og variabel utbruddsaktivitet vil derfor kunne fortsette.
Sporadiske perioder med kraftigere utbrudds-
aktivitet er også ventet.

Innbyggere nær de fire hoveddalene (se kartet ovenfor) skal holde seg borte fra dem så
mye som mulig på grunn av uventet økt aktivitet. Folk skal også flytte vekk fra områder som
ligger i vindretningen fra vulkanen for å unngå vulkanske elementer og askenedfall. På grunn
av det stadige askenedfallet som har pågått siden 24. oktober, og mulige regnskyll, kan også
mudderflommer oppstå. I tillegg vil askelaget på svake busk/trehus kunne få dem til å kollapse.

Fredag 26. november 2004


Siste: 12.00 norsk tid:
Madang Regional MP og Inter-Government Relations Ministerfløy i dag inn i området i sitt
helikopter etter å ha fått melding om utbruddet i går. Ministeren rapporterte at hele den ene
siden av vulkanen i omkring en kilometers bredde blåste ut, med lava fremdeles flommende
ut i havet mellom Warisi og Dugalava.
Han sa at utbruddet hadde stilnet betraktelig da han returnerte til Madang kl. 3 i ettermiddag
lokal tid, men utbruddet fortsatte med en voldsom støy.
Han sa også at han ved Bien ble truffet av høytflygende blokker som smadret frontvinduet i hans helikopter,
og dette hindret ham å komme rundt øya mellom Bien, Yassa, Jorai og
Tabele som er det området som er rammet hardest av nedfallen aske og steinblokker.
The National
Røde Kors og andre internasjonale organisasjoner sender nå hjelp til Papua New Guinea
for å lindre sulten, smertene og de andre problemene til innbyggerne på øya.

Manam evakueres
Mer enn 9000 mennesker fra Manam-øya vil bli evakuert inn til fastlandet fra og med idag.
Evakueringen vil lbegynne med 4 landsbyer på nordsiden, der er mest berørt av den økte
vulkanske aktiviteten, som fører til tyngre askenedfall og utslipp av vulkansk masse.
De fire landsbyene er Kolang 1 og 2, Bokure, Abaria og Warisi. Dernest følger så
Boda og Kuluguma, så landsbyene Zogari, Yassa og Waia, og endelig Madauri og
Budua, Dangale, Baliau, Boisa-øya og Dugulava. Folk i disse landsbyene vil bli evakuert
til tre mottak i Potsdam, Asuramba, Daigul og Mangen plantasjene på Bogia-kysten.
Daigul er planlagt å bli det nye permanente bostedet for Manams innbyggere.


En båt skal i første omgang foreta 5 turer over til fastlandet. Myndighetene kom igår sammen
i Madang for å planlegge evakueringen i detalj etter den fornyede vulkanske aktiviteten.
Selv om alarmberedskapen enda ikke er satt opp fra 3, føler myndighetene at det nå er
viktig å evakuere de innbyggere som bor der økt askenedfall og vulkansk materiale har gjort
størst skade. Man frykter nå også mudderflommer når regntiden setter inn.

Et medisinsk lag ledet av en doktor fra Modilon Hospitalet forlot i går kveld Bogia
for å kunne gi førstehjelp til mennesker som led av sykdommer og skader som følge av
vulkanutbruddet.
The Post Courier Online, Papua New Guinea

Torsdag 25. november 25th, 2004
Den frivillige evakueringen har begynt. Vulkanen hostet i går opp lava og store blokker.
Alarmmelding ble sendt til luftfarten hvor de blir bedt om å unngå området rundt vulkane,
og røyk- og aske skyen som hadde drevet 130 km SØ for Manan-øya.

Befolkningen på øya har fått ødelagt sine kjøkkenhager og vannet er kraftig forurenset på
grunn av det stadige askenedfallet som nå har pågått siden 24. oktober. Sult rammer nå flere
og flere av øyboerne, hvorav de fleste har mistet sine mattilganger i løpet av den siste måneden.

Hjelpearbeidere sier at et område på fastlandet er satt av til å ta i mot en mulig fullstendig
evakuering av de 9.600 øyboerne. En slik evakuering vil finne sted dersom alarmberedskapen
settes opp fra 3 til 4 (på en skala til 5). Rundt 20 busk-hjem har kollapset etter at det har
regned mudder (regn blandet med aske), og 5 mennesker er skadet.

Onsdag 24. november 2004
Nye utbrudd fra en vulkan på Papua New Guinea's Manam-øya har fått myndighetene
til å heve alarmberedskapen og appelere til matforsyninger og økonomisk hjelp til berørte
øyboere.
Manam's hovedkrater har sendt opp en 10.000 m høy askesky og spydd ut glødende lava, ifølge geologer ved Rabaul Volcanological Observatory idag. En lavaflom er også rapportert
å være på vei mot to landsbyer i Madang provinsen.

Den siste utviklingen av utbruddet som begynte den 24. oktober, har fått myndighetene til å heve alarmberedskapen til 3, som muliggjør frivillig evakuering fra øya for øyboerne.
Landsbyer og avlinger er dekket av aske, og innbyggere advares mot å nærme seg øyas
fire hoved-dalstrøk og se opp for vinder som blåser nedover fra vulkanen slik at de unngår
askenedfall og scoria (bitte små glassaktige lavafragmenter). .

Fredag 12. november, 2004
Den 12. november, rapporterte the Global Volcanism Network (GVN) at Manam vulkanen
har hatt enda et utbrudd. Aske nådde opp i 10.000 moh 40 nautiske mil V/NV for vulkanen
og 7.000 moh 80 nautiske mil SV, kl. 07.30 UTC(GMT) den 11. november.

Mandag 8.november 2004
Utbruddet som begynte den 24.oktober fortsatte i uken fram til den 31. oktober. Iflg. RVO,
så var det enkelte utbrudd av askebrune skyer og prosjektiler med glødende lava fra Manams
sydlige krater. Fint aske fra utbruddet drev nordover, og falt ned mellom landsbyene Jogari
og Baliau. Hovedkrateret hadde tidvise svake til moderate damputslipp og noen ganger
også brunaktig aske. Svak glødende masse var synlig fra krateret om natten.

Mellom den 28 og 29. oktober steg en svart tykk askefyllt søyle høyt over skydekket,
og drev NV-over med askefall mellom Yassa og Baliau. Den 31. oktober besto utbruddet
fra hovedkrateret av strombolsk aktivitet, med aske og vulkansk masse, dvs scoria på
~1 mm størrelse som fallt ned over Warisi landsbyen på sydøstsiden av øya.
Små pyroklastiske flommer oppsto og lava flommet ned i den NØ dalen. Denne flommen
fløt nedover på Boakure-siden av dalen og dekket eldre flommer fra 1992-94 utbruddett.

Om morgenen den 31. oktober økte de vulkanske skjelvene til moderate til høye nivåer,
og alarmberedskapen ble satt opp. Landsbyboere nær de fire hoveddalførene nær Manam
ble anbefalt å holde seg borte fra vulkanen. Samme dag ble en sky sett på satellitbilder
i en høyde av 13.700 m på vei sydøstover. Alarmberedskapen for luftfarten var på RØD.
Iflg nyhetsmeldinger skal 4.000 landsbyboere nær vulkanen ha flyttet til sikrere områder.
Et askelag på omtrent 30 cm med hete pimpesteiner skal ha landet på hustakene, og aske
fallt ned så langt som 100 km unna Manam-øya, nær Wewak.

Den 2. november omkring kl. 23:25 lokal tid skal et nytt utbrudd har sendt en røyksøyle
7.600 m opp i luften, hvorefter denne drev i sydøstlig retning.

Fire barn fra Dugulaba, (alder 1, 4, 6, 3) prøvde å komme seg med kano til Bogia på
fastlandet for å slippe unna utbruddet. De er meldt savnet, og det søkes fortsatt etter dem.
De har vært savnet siden utbruddet.

22.mai 2002

Satellitbilde viser røykskyen fra Manam på vei vestover.

Manam-vulkanen har begynt å buldre og spy ut lava og aske. Søndag kveld den 19.mai begynte røyk, tykk aske og
lava å velte opp av krateret. Det har forekommet en del rystelser og mindre utbrudd, men disse avtok igjen mandag kveld. De ca 5.000 innbyggerne på Manam-øya har fått ordre om å holde seg klar til å evakuere på meget kort varsel.

Så langt er ingen mennesker skadet, men avlingene på øyas sydvestkyst er ødelagt av lava.

3.mars 2002
Rabaul Volcanological Observatory har bekreftet at en mild utbruddsaktivitet ble observert på Manam i løpet av januar
og februar i år. Den 13.januar kom det opp flere svake askeskyer fra syd-krateret med 5-10 minutters mellomrom.
Flere dager iunder januar falt det aske ned på
NØ-siden av øya i flere timer. Fra den 8 - 24. februar falt asken ned på SØ-siden og la seg tidvis over Warisi-landsbyen. Hovedkrateret hadde bare svake hvite dampskyer i samme tidsrom.

26.juni 2001
Fra Darwin VAAC, (vulkan og aske info for luftfarten) meldes at et fly har rapportert flere lavaflommer og en
askesøyle på 5.000 moh. Vulkanobservatoriet i Rabaul melder at det har vært mindre askeutslipp siden 20.juni,
men de har ikke mottatt meldinger om alvorlige utbrudd.

23.mai 2000
I løpet av 1-16 januar kom det hvite dampskyer både fra hovedkrateret og det sydlige. Ved
slutten av den andre uken lå den seismiske aktiviteten på høyde med desember. Daglige skjelv
lå på rundt 1.000 (høyest 1.470), unntatt 3 og 4. januar med 'kun' 820 og 300.

Videre framover til slutten av mars var aktiviteten forholdsvis lav, men likevel med rundt 1.200
skjelv pr dag, dog flere dager med bare 500-700.

31.januar 1999
I løpet av årets første måned har aktiviteten vært relativt lav. Efter et strombolsk utbrudd den 21.desember 1998 har vulkanen vært rolig, med mindre askeskyer, ca 500 m høye.
. Kun sjelden har utbruddene vært akkompagnert av rumbling, men flere netter har man
kunnet se gløden fra vulkanens krater.


Observatory and summit of Manam volcano.
From James Mori's pages
*****************
Manam hadde et større utbrudd i 1996, da det bodde omkring 7.000 mennesker på øya, men utbruddet den gang
ødela tre av de ni byene på Manam. 17 mennesker omkom under utbruddet, og et par tusen flyttet deretter fra øya.
Andre nyere utbrudd fant sted i 1991 og 1992.

I 1998 ble ca 2.500 papuanere drept av en kjempe tsunamibølge som trolig ble utløst av jordskjelv på havbunnen
utenfor Papua, og det gikk den gang verst utover nordkysten på fastlandet litt vest for Manam-øya.

  Linker:
 The Post Courier Online, Papua New Guinea, Newspaper
Google
 
Web www.vulkaner.no
bukkm.gif
ANIMALS

over 250

birdm.jpg
BIRDS

over 500

flower.jpg
FLOWERS

over 300
dolphin.gif
SEALIFE
globe.gif
TRAVEL
globe.gif
VOLCANO


    alfabetisk liste
    alphabetic listDenne siden er laget ved hjelp av Macromedia Dreamweaver