Active volcanoes / Aktive vulkaner:

Pinatubo, Philippinene

Om morgenen den 15.juni 1991, eksploderte Pinatubo på Luzonøya i Philippinene i den største vulkanske eksplosjon på jorden på over 75 år. Den mest omfattende fasen av utbruddet varte i mere enn 10 timer, og førte til en enorm sky av vulkansk aske, som løftet seg over 35 kilometer opp i atmosfæren, og vokste seg hele 500 kilometer i diameter, og gjorde dag om til natt på Luzon. Nedfalt aske dekket et område på tusener av kvadratkilometer, og skred med opphetet aske (pyroklastisk flom) tordnet nedover vulkanskråningene og fylte dype daler med aske og mudder i et lag som mange steder var 200 meter tykt.

Landsbyboerne flykter fra Pinatubo under det sterke askenedfallet fra det store utbruddet den 15 juni, 1991. Vitenskapsmenn fra PHIVOLCS og USGS forutsa utbruddet, og det førte til at befolkningen som levde i nærheten av vulkanen, ble evakuert til sikre områder før utbruddet. Denne betimelige forutsigelsen førte til at minst 5000 liv ble reddet, og at eiendom til minst 1.75 millioner kroner ble spart. (Foto av Philippe Bourseiller/Jacques Durieux.)
Villagers fleeing Mount Pinatubo area

Før den kraftige eksplosjonen, bodde 1,000,000 mennesker i områdene rundt Pinatubo, inkludert omkring 20,000 amerikansk militært personnel og deres familier på de to største amerikanske militærbasene på Philippinene. Skråningene og de omrkingliggende åsene var hjemmene til tusenvis av landsbyboere. Til tross for det store antall beboere som ble utsatt for utbruddet, var det få ofre for utbruddet den 15.juni. Dette var ikke som følge av hell, men hellere et resultat av intensiv bevåkning av Pinatubo, utført av vitenskapsmenn ved The Philippine Institute of Volcanology and Seismology (PHIVOLCS) og The U.S. Geological Survey (USGS).

De første tegn på at Pinatubo våknet opp igjen efter 500 års tornerosesøvn, var en serie små dampeksplosjoner i april 1991. Mannskaper fra PHIVOLCS begynte øyeblikkelig overvåkingen, og ærklærte en sone på 10 kilometer i radius rundt vulkanen for farlig område Efter få uker kom også mannskap fra USGS fra The Volcano Disaster Assistance Program, et samarbeid muliggjort av Office of Foreign Disaster Assistance of the U.S. Agency for International Development. (kan sikkert forkortes..... - amerikansk katastrofehjelp til utlandet)

Helicopter delivers scientists to Mount Pinatubo
(Foto by MSgt. Val Gempis, U.S. Air Force.)
Vitenskapsmenn fra PHIVOLCS og USGS i ferd med å utføre reparasjoner på instrumenter som overvåker Pinatubo,med hejlp fra et U.S. Air Force helikopter , dagen før det store utbruddet den 15.juni, 1991,

Vitenskapsmennene fra USGS hadde med seg spesialutviklede og portable instrumenter, som det forente Philippinske-Amerikanske laget brukte for hurtig å sette opp et overvåkingsnettverk på og rundt Pinatubo. Laget ledet også intensive studier av vulkanens tidligere historie. Da data fra disse undersøkelser indikerte at et større utbrudd var sansynlig, utsendte laget inntrengende advarsler. Disse forutsigelser kom i tide til at sivile og militære myndigheter kunne evakuere befolkningen, flymaterell og annet viktig utstyr før Pinatubo eksploderte den 15. juni.

Google
 
Web www.vulkaner.no
bukkm.gif
ANIMALS

over 250

birdm.jpg
BIRDS

over 500

flower.jpg
FLOWERS

over 300
dolphin.gif
SEALIFE
globe.gif
TRAVEL
globe.gif
VOLCANO


    alfabetisk liste
    alphabetic listDenne siden er laget ved hjelp av Macromedia Dreamweaver