Active volcanoes / Aktive vulkaner:

Popocateptl, Mexicofra utbruddet i februar 1979

SIDE 3 - 23.JANUAR 2001 TIL IDAG


partly translation in english here!
or use the links at the bottom of this page

Popocatepetl (tunga rett i munnen nå!), ligger midt i et sentrale vulkanbeltet i Mexico.
Vulkanen er en svært så aktiv vulkan som har regelmessige større og mindre utbrudd,
og det har den hatt siden den våknet til live igjen i 1994, etter 50 års pause.

Den har hatt 15 større utbrudd siden spanjolene ankom i år 1519.
Azteker-indianerne har ytterligere opptegnelser om utbrudd i 1347 og 1354.

Popocatepetl er den neststørste vulkanen i Mexico, og når en høyde av 5.452 moh.
Hovedkrateret måler 900 m i diameter, og hele vulkaner dekker et område på rundt 500 kvadratkilometer.
Popocatepetl ligger bare 70 km sydøst for Mexico City, og 45 km sydvest for byen Puebla. I desember 1994 måtte
75.000 mennesker evakuere fra de landsbyene som lå nærmest vulkanen.

For nyere begivenheter se engelsk versjon. Klikk her.

Mandag 22. november, 2011


Etter utbruddet i går kl. 12:01 h, (1805 GMT/UTC) som sendte en sky av aske og damp omkring 2 km opp i luften,
har Popocatepetls målestasjoner registrert kun fire lav-intensitet utbrudd med damp og gass. Andre målinger gir
kun uendrede resultater. Siden i går ettermiddag har det vært mindre ubrudd av gass og damp.

Alarmsignalet for Popocatepetl forblir på GUL, fase 2. Det indikerer fortsatt mulighet for mindre utbrudd, med noe
aske, og kanskje mindre utbrudd av glødende materiale i gåavstand fra krateret, og kraftig lysglimt og skinn fra krateret
om natten.

Følgende regler gjelder: 1. Fortsatt forbud mot å nærme seg mere enn 12 km fra krateret. 2. Kongtroll av
trafikken mellom Santiago og San Pedro Nexapa Xalitzintla via Paso de Cortes. 3. Sivil beredskap opprettholdes
i henhold til fastsatte rutiner. 4. Befolkningen oppfordres til å holde seg ajour med offentlige kunngjøringer.
Ingen ødeleggelser eller skadede er hittil meldt.

Fredag 11. mars 2005
Popocatepetl vulkanen nær Mexico City sendte ut en sky av røyk og aske i går, noe som
førte til brann i vegetasjonen nedenfor toppen. Soldater og katastrofemannskaper ble utkalt for
å få kontroll over brannen. Det hele foregikk i nærheten av San Nicolas de los Ranchos,
men førte ikke på noe tidspunkt til fare for befolkningen der..

Mandag 6.desember 2004

  
Gass- og damputslipp, spesielt kraftig i går, hhv. kl. 20.12 og 21.19 norsk tid.


En usedvanlig soloppgang den 30. november, kl. 06.44 lokal tid.

Siden mai i fjor har Popocatepetl fortsatt å ha jevnlige damp- og gassutbrudd, men det
har ikke inntruffet større begivenheter. Bildene ovenfor illustrerer hva som foregår, men
stort sett er det lite å se eller skrive om. Vi følger allikevel utviklingen daglig.

1. mai, 2003
35 skoleklasser nær Popocatepetl-vulkanen fikk fri fra skolene i går da myndighetene advarte
om at et nytt utbrudd kunne bli så voldsomt at det var fare på ferde.

Sivilforsvaret meddelte at man kunne se moderate eksplosjoner av glødende lava i krateret, og man regnet med et utbrudd som ville sende glødende steiner og lava opp til 4 kilometer fra krateret, som den også har gjort flere ganger de senere år, dog heldigvis kun med mindre skader. Det bor omkring 62.000 mennesker i det området som vil bli berørt av et litt større utbrudd.

Det er et slikt man nå frykter, og 10 busser sto i beredskap onsdag, klare til å evakuere
innbyggernei Santiago Xalitzintla og San Pedro Benito Juarez, byer bygget i skyggen av vulkanen..

Mandag begynte et skjelv å ryste grunnen under vulkanen kl. 5.12 om morgenen, og ved halv elleve tiden samme formiddag endret skjelvene hyppighet og liknet da på dem som har foregått tidligere eksplosjoner. Rystenlsene indikerer at glødende flytende masse er på vei opp gjennom rørsystemnet inne i vulkanen.

Idag torsdag ser det foreløbig ut til at Popocatepetl holder seg i ro.

25. februar, 2003
Mottatt i går kveld fra CENAPRED: De siste 24 timer har monitorene ved Popocatépetl
vulkanen registerert 31 utslipp av mindre til moderat intensitet, etterfulgt av utslipp av vanndamp
og gråaktig gass. De viktigste utslippene var:

Kl. 13:01 med en større eksplosjon etterfulgt av en askesøyle på 3-4.000 meters høyde. Dette varte i ca 3 minutter og begynte med en eksplosiv fase lik den som registrert den 22.februar, da glødende materiale ble sendt 2 km utover fra krateret, hovedsakelig på den nordøstre siden av vulkanen.

Igjen kl. 16:15 kom et nytt utbrudd av aske som drev ØNØ over i en høyde av 1.000 m. Lavfrekvente harmoniske skjelv fulgte, men varte i mindre enn en time. Begivenhetene registrert i går skyldes fortsatt ødeleggelsen av lavakuppelen i krateret omtalt i tidligere rapporter.
Alarmberedskapen er uendret på 2 i en skala fra 1 til 5, hvor 5 er det høyeste.

17. februar 2003
  
eksplosjonen som fant sted 14.februar kl. 05.34 lokal tid....
 
og som varte i ca 4.5 minutt.

den 16. februar var alt stille og rolig
Kl. 05:34 lokal tid (11:34 GMT) fant en større eksplosjon sted den 14.februar. Glødende fragmenter ble kastet ut fra krateret og nådde 3 km nedover vulkanens skråninger. Se bildene ovenfor. En kraftig askesky nådde 5.000 meters høyde, og drev mot nordøst. De glodende massene satte fyr på tørt gress nede på fjellsidene. Etter eksplosjonen som skal ha vart i ca. 4 minutter, gikk aktiviteten tilbake til det normale.

Kl. 11:00 likal tid (17:00 GMT): I tillegg til eksplosjonen nevnt ovenfor, fant det de siste 24 timer sted 20 mindre utbrudd, lavfrekvente harmoniske skjelv under 2 og en halv time, og et vulkantektonisk skjelv med en styrke på 2,4, omkring 4,7 km under krateret.

Eksplosjonen kl. 05:34 er relatert til den gradvise destruksjonen av lavakuppelen inne i krateret, som er omtalt tidligere. Så lenge de er rester av denne, vil muligheten for lignende eksplosjoner med tilhørende askeutslipp og glødende materiale finne sted fra krateret.

19.desember 2002

Tidlig i går natt kl. 01.48 var det et utbrudd av moderat intensitet fra Popocatépetl , da en
askesky på nesten 2.000 m høyde etterfulgte en registrering av jorskjelv med høy frekvens.
Litt senere, kl. 2.09 og 2.14 kom to ny eksplosjoner med en aske- og røyksky på 6.000 m høyde, som blåste i nordøstlig retning. Glødende fragmenter ble kastet ut fra krateret og falt ned så
langt som 1,5 km vekk. (Se bildet ovenfor). Etter disse begivenheter roet vulkanen seg ned og returnerte til mer vanlig aktivitet.

Aktiviteten er forbundet med destrueringen av en lavakuppel og er innenfor den forventede aktivitet: utbrudd av mindre til moderat intensitet, noen med askeutslipp, synlige glødende elementer om natten, og sporadiske eksplosjoner som sender glødende fragmenter nedover vulkanskråningene. Man regner med at dette vil fortsette de neste timer eller dager.
Prøv WEB-cameria her: WEB-CAM

Forholdlene vil ikke endre alarmberedskapen, som er 2 i øyeblikket (fra 0 - 5 hvor 5 er høyest). Dette betyr at det fortsatt er begrenset ferdsel innenfor en radius av 12 km, og dette fører til at all trafik mellom Santiago Xalitzintla, Courteous San og Puebla Passage Pedro Nexapa, Edo. of Mexico foregår under kontroll.

29.april 2002
 
hhv. kl. 02.30 i natt og kl.15.00 norsk tid i dag.

Etter en lengere periode med lav aktivitet fra Popocatépetl , fikk man i går kl. 13.30 en mindre økning i aktiviteten, karaterisert ved flere mindre utbrudd. Disse vedvarte til kl. 01.00 i natt.
Utbruddene besto for det meste av damp med mindre mengder aske. Som følge av den økte aktiviteten kunne man igår ettermiddag og kveld, lokal tid, observere en nærmest konstant søyle av damp og aske som drev vestsydvestover. Bilde til venstre ovenfor.


Rødt viser % mengde siste døgn i forhold til maksimum pr døgn i desember 2000.
Lyseblått viser forrige 24 timer, og lysegrønt siste 15 døgn, alt i %.

Kl. 21.00 lokal tid i går kunne Sivilforsvaret i staten Mexico (som ligger i landet Mexico), rapportere lettere askenedfall i San Pedro Nexapa and andre deler av Ecatzingo. Samtidig kunne man i går kveld og i natt observere glødende materiale som til tider ble kastet hele 500 m
ut fra krateret.


Kuppelen inne i krateret den 7.mars i år.

Denne aktiviteten er sansynligvis relatert til ødeleggelsen av kuppelen som ble rapportert den 7.mars (bildet ovenfor), og begivenhetene er innenfor den mengde og størrelsesorden man ventet.
Ved utsendelsen av denne rapporten, idag 29.april kl. 15.00 norsk tid, hadde aktiviteten
igjen avtatt og det er nå stille og rolig.

20.desember 2001

siste:
Kl. 4 i dag tidlig ble på ny registrert episoder med harmoniske skjelv, og kl. 19.26 ble glødende materiale sendt 2 km nedover skråningene - se bildet ovenfor. Sansynligvis produserte Popo en damp- og askesky, men denne var ikke synlig i mørket. Aktiviteten henger fortsatt sammen med ødeleggelsen av kuppelen fra november, og ligger ikke over det nivå man forventer for tiden.


Kl. 11.24 den 18.desember, på årsdagen for det store utbruddet i gjor som førte til masseevakuering, kom det første av to mindre utbrudd tirsdag. Glødende materiale skal ha blitt kastet 2 km nedover skråningene, mens en 3.000 m høy damp- og askesky langsomt la seg
over Santiago Xalitzintla. Utbruddet varte kun i 2 minutter, hvoretter seismisk aktivitet gikk
tilbake til det normale.

Kl. 19.28 kom neste utbrudd som varte i tre minutter med omtrent samme effekt som det om
formiddagen. Også denne gang gikk det utover Santiago Xalitzintla, samt Cholula and Puebla.

12.desember 2001


Sent om kvelden den 10.desember økte Popocatepetl aktiviteten i forhold til de foregående
ukene. Mindre til moderate utbrudd fant sted, og disse sendte ut glødende materiale som dekket
ble ført opp til 1 kilometer fra kraterkanten. Se bildet nedenfor:Aktiviteten konsentrerte seg mest mellom kl. 20.00 og 22.00 lokal tid. Deretter var det kun sproadiske utbrudd. I går, den 11.desember var det rolig igjen.

Aktiviteten i øyeblikket mener man skyldes at lavakuppelen fra 21.november nå holder på å bli brutt istykker, og man regner med lignende mindre utbrudd de nærmeste uker. Kuppelen, som er avbildet nedenfor - er ca 130 m i diameter. Kuppelen som i fjor førte til større utbrudd, var 20 ganger større. Det er ingen endringer i alarmberedskapen.


Den nye kuppelen (det innerste mørke feltet) sees her nede i krateret.

11.desember 2001
Kl.20.30 i går kveld, lokal tid: En svak økning i utbrudd ble registert idag, sammenlignet med de siste dager. Fra kl. 18.30 lokal tid kunne man i kveldsmørket se mindre mengder glødende materiale bli kastet ut fra vulkanen.

Den nåværende aktiviteten tilsier ingen endringer i øyeblikket i alarmberedskapen. Det opprettholdes dog en sikkerhets sone på 12 km for tiden, dog med kontrollert ferdsel på hovedveiene mellom Santiago Xalitzintla (Puebla) og San Pedro Nexapa (Mexico State),
inkludert Paso de Cortés.

31.august 2001


Et nytt VT-skjelv på 2,0 lokalisert til 5 km under krateret føyer seg til de mange mindre skjelv
som har vært i den siste uken, siden den nye kuppelen i krateret begynte å vokse rundt den 20.august, se bildet ovenfor. I øyeblikket er Popo dekket av snø, og med en svak damp- og
gass-sky som når omtrent 400m over krateret. Sikkerhetssonen opprettholdes til 12 km,
og man er åpen for en ny eksplosiv aktivitet som den som fant sted 3.juli i løpet av de neste
dager eller uker.

15.juli 2001 ettermiddag


kl. 18.00 norsk tid - noe er på gang?

15.juli 2001
Søndag ettermiddag: Siste 24 timer har Popocatepetl vist en svak økning i aktiviteten, med
damp- gass og noen ganger med aske i utblåsningene.Det viktigste utbrudd fant sted lørdag
kveld lokal tid, dvs søndag morgen rundt kl. 6.00 norsk tid. Det var imidlertid overskyet,
og ikke mulig å registrere røyksøylen. Samtidig forekom både HF og LF skjelv under
toppen på vulkanen. Om morlgenen var snøen rundt toppen dekket av svart aske.

10.juli 2001
  
Bilder tatt hhv. kl. 12.15 , 12.16 og 12.37 norsk tid
 
Kl. 13.20 og 13.40 norsk tid
 
Kl.13.50 og 14.00 norsk tid
12.15 norsk tid: ingen nyheter enda, men bildene fra web-kamera viser Popocatepetl i utbrudd...
13.50 kan man vel si at det ihvertfall ikke er noe voldsomt utbrudd....mere følger

4.juli 2001

Kl.14.00 norsk tid (07.00 lokal tid) i går
Fram til kl. 16.00 norsk tid kunne det meldes at aktiviteten innenfor de siste 24 timer hadde vært økende. Det var 28 små til moderate utslipp og 4 tilfeller av harmoniske skjelv. Tidlig om morgenen kl. 02.39 lokal tid registrerte man et mikroskjelv på 2.1 på Richters skala under krateret, og kl. 04.10 en moderat eksplosjon som sansynligvis sendte glødende materiale ut over kraterkanten.

Kl. 06.48 atter et utslipp, som denne gang sendte en askesky 4.000 m opp over vulkanen. Askesksyen drev først sydøstover, men høyere oppe ble den sendte nordvestover. Følgelig er
det rapportert askenedfall fra både San Pedro Nexapa, Amecameca, Chalco, Tlalmanalco,
San Rafael og Iztapaluca. Dagens hendelser skyldes en fortsatt nedbryting av kuppelen, og
det ventes fortsatt eksplosiv aktivitet som det var den 16 og 29. april, samt den 13. og 31 mai,
og man mender dette vil fortsette i dager eller uker framover.

Det meldes også om askenedfall over Mexico City's sydøstre forsteder. Mexico's tto største flyselskap, Mexicana og Aeromexico, kansellerte midlertidig avganger fra flyplassen i Mexico
City mens de vurderte om asken kunne være til skade for jetmaskinene. Ankommende fly ble
ikke berørt (hadde de askefilter eller noe slikt, de da?). Kun minimalt med aske falt over flyplassen etter morgenens utbrudd.

3.juni 2001

Kl. 19.00 i går kveld norsk tid kunne CENAPRED melde at det de siste 24 timer var en økt aktivitet fra Popocatepetl. 4 mindre utbrudd av gass og damp samt noe aske hadde funnet sted. Kl. 21.36 lokal tid dagen før var det en moderat eksplosjon. Denne varte i omkring et minutt og glødende materiale ble kastet utover kraterkanten og kom så langt som 2 og 3 kilometer fra krateret. (Bildet ovenfor)

Neste morgen fant en mindre eksplosjon sted rundt kl. 8.00 lokal tid. Senere på dagen framsto Popocatepelt i all sin uskyldighet innhyllet i en hvit kappe av snø, mens den sendte opp en forsiktig dampsøyle. Utbruddene siste døgn skal ha vært forårsaket av at kuppelen som ble dannet 18.mai delvis kollapset. Nye eksplosjoner som den 16 og 29 april , samt 13 mai kan finne sted i nær framtid.

30.april.2001

Fra det kortvarige utbruddet. Legg merke
til snøen som har fallt ned nylig!


Tidlig på formiddagen i går, sendte Popo opp en 2.000 m høy askesky, efter en moderat eksplosjon. Til tross for at været var overskyet, var det allikevel mulig å observere utbruddet
(se bilde ovenfor). Man mener også at mindre fragmenter (steiner og lava) sprutet ut over kraterkanten, dog uten å nå noen større avstander. Et fly rapporterte senere en askesky som
nådde opp til 9.000 moh. Askenedfall ble også meldt fra San Pedro Benito Jua'rez, og mere
kunne ventes de nærmeste timene.. Hele utbruddet varte mindre enn et par minutter.

17.april 2001

  
Foto av glødende materiale til venstre, og varmemåling til høyre. Se tekst nedenfor.

Siste 24 timer har aktiviteten vært over det som har vært normalt siste uke. 5 tektoniske skjelv
akkompagnert av damp- og gassutslipp. Samtidig ble det også registrert 5 mikro-skjelv
med styrke under 2,5 på Richters skala. Aktiviteten henspeiler enten på en forstørring av
den eksisterende kuppelen, eller en destruering av denne.

Rundt midnatt fant det sted en moderat eksplosjon som sendte glødende materiale over 2 kilometer nedover nordøst- og nordvestskråningene. Dette førte til en askesky som sto over
4.000 m opp i atmosfæren, hvorefter den drev sydvestover. Mulig askenedfall kan deretter ha forekommet.

Bildet ovenfor til venstre viser glødende fragmenter som blir kastet ut i nattemørket, mens
bildet til høyre, som er tatt med et spesielt kamera, viser varmen i utslippet. Den blå fargen representerer normal temperatur, og den røde fargen er høye temperaturer. Skysøylen er
varm, men ikke på langt nær så varm som de glødende fragmentene som rullet nedover skråningene. Hele utbruddet varte ikke i mer enn i 40 sekunder. Muligheten for lignende
utbrudd i den nærmeste framtid er tilstede, og sikkerhetssonen på 12 km radius opprettholdes.

16.mars 2001Gårsdagen medførte 73 utbrudd, fulgt av damp- gass- og noen ganger askeskyer.
Det registreres fortsatt høyfrekvente harmoniske skjelv med varighet opp til 1 time.
En overflyvning den 13.mars observerte en ny lavakuppel på mellom 100 og 150 m i
diameter, lokalisert til kraterets innerste del, der den forrige kuppelen brast i desember
i fjor (se nedenfor). Når den nye kuppelen kollapser, vil man igjen oppleve et større
utbrudd i likhet med det forrige.

14.mars 2001 - ettermiddag


rødt: siste 24 timer (55), lyseblått: foregående 24 timer,
grønt: gjennomsnitt siste 15 dager, blått gj.snitt 1996-98
og grått: høyeste antall pr dag - mars 1996.


Mellom kl. 11.50 og 14.00 idag, var Popocatepetl gjenstand for en serie høyfrekvente skjelv,
men ingen av dem ble fulgt av hverken gass eller aske eller damp-upblåsninger.
Kl .15.00 var vulkanen rolig.

14.mars 2001
  
Bilde fra eksplosjonen i natt kl. 02.55 norsk tid, og igjen kl. 08.11 i morges.

I går ettermiddag kl. 15.50 meddelte CENAPRED at aktiviteten de siste 24 timer hadde
vært over det normale. 50 utblåsninger av damp, gass og i noen tilfeller aske, fant sted i
denne perioden. Det ble også registrert en del harmoniske skjelv, som vedvarte i nesten
en hel time. Tidlig om morgenen fant det sted en eksplosjon som sendte glødende materiale
opp til 1 km fra krateret, og sendte opp en 1.000 m høy askesky.
Senere på dagen avtok aktiviteten.

Kl. 03.10 i morgen kunne man igjen melde at det de siste 12 timer hadde forekommet
23 utbrudd med damp, gass og noe aske. Litt før kl. 3 i natt kom en ny eksplosjon,
som også denne gang sendte glødende materiale opp til 1 km unna, og sendte en damp-
og askesky hele 2.000 m opp over krateret, hvorefter den drev østover.
Sikkerhetssonen er i øyeblikket på 12 km radius fra vulkanen.


Sone 1: stor risiko, fragmenter opp til 30 cm kan falle ned, ved stort utbrudd større.
Sone 2: risiko, fragmenter under 1 cm, ved større utbrudd opp til 1 meter.
Hele kartet vil kunne dekkes av aske ved et stort utbrudd.

26.januar 2001

Kl. 21.02 i går kveld - Popo gir seg ikke.....
Kl.13.38 lokal tid i går (20.38 norsk tid) fant det sted nok en utblåsning fra Popocatepetl,
ledsaget av et HF-skjelv. En ganske så mørk askesøyle reiste seg omtrent 3.000 m over toppen, for deretter å drive nordvestover, mot Mexico City. En halv time senere hadde rystelsene avtatt betraktelig. Askenedfall kunne rapporteres fra området nær San Pedro Nexapa, men nådde sikkert lengere utover dagen.

24.januar 2001
Kl. 3.00 i natt norsk tid, kunne CENAPRED melde at det de siste 6 timer hadde vært rolig,
med lav aktivitet. Kun 7 moderate eksplosjoner, noen av dem med svake askeutblåsninger.
En dampsøyle når fra tid til annen opp til 1.000 m over krateret.

Sent i går kveld, ble det meldt at glødende materiale var sett opp til 1 km fra krateret.
Nyhetsmediene er inne i bildet igjen med nytt fra Popocatepetl, og kan bl.a. fortelle at asken
i går dekket nærliggende byer, inkludert Puebla med sine 1,2 millioner mennesker, 40 km øst
for krateret. Men mest alvorlig var nok en mindre mudderflom som kom ned gjennom
Huiloac-dalen mot Santiago Xalitzintla. Myndighetene sier at mudderflommer, som tar med
seg all asken som efterhvert har lagt seg på vulkansidene og videre utover, innebærer en langt større risiko for liv og eiendom, enn et mulig lavautbrudd. Isbreen rundt Popo's øvre deler
smelter ved større utbrudd, og setter i gang en slik flom, men kraftige regnskyll kan
avstedkomme det samme, slik man har sett mange andre steder.

23.januar 2001 - II oppdatering
  
Kl. 15.36 og 15.50 norsk tid i dag ettermiddag -
ser ut til at Popo viser krefter idag igjen???

kl.15.25 idag sendte Popocate'petl nok en askefylt røyksøyle til værs - denne gang nådde
den opp i 2.500 m høyde, for deretter å drive sydover, for senere å vende østover.

23.januar 2001
 

Utbruddet 22.januar hhv. kl. 16.17, 17.33 og 19.10 lokal tid

Kl. 14.58 lokal tid i går ettermiddag (21.58 norsk tid) ble et jordskjelv på 2,8 Richters skala
øst for krateret. Kl. 15.15 sto en dampsøyle 1.000 m til værs, og en time senere kom et stort utbrudd. Bare 8 minutter senere ble glødende fragmenter sendt ut over kraterkanten, og en
aske- og røyksøyle sto 8.000 m opp i luften. Pyroklastiske flommer og vulkansk materiale
veltet 4- 6 km nedover vulkanskråningene. På grunn av liten vind gikk asken rett til værs, men askenedfall ble litt senere rapportert fra Santiago Xalitzintla.

Omkring kl. 18:00 begynte man å registrere harmoniske skjelv, og disse mente man indikerte at magma igjen veltet opp i vulkanens indre. Den neste timen fortsatte Popo å komme med små eksplosive utbrudd.Senere ble askenedfall rapportert fra Puebla, Tecamachalco og Tetela .
Senere ble en mudderflom på 10 cm høyde og 2 meters bredde lokalisert 8 kilometer unna.
Man tror at de varme pyroklastiske flommene hadde smeltet noe av isbreen på toppen, og
dannet grunnlag for en mudderflom nedover skråningen. Kl. 22.00 lokal tid, (kl. 5 norsk tid
i dag tidlig), hadde den seismiske aktiviteten avtatt, og i skrivende stund, kl. 15.30 norsk tid,
er det atter stille og rolig. Himmelen over Mexico City ble naturligvis dominert av den kraftige
røykskyen på kveldshimmelen. Følg imidlertid med på web-camera (se link nedenfor) i tilfelle
Popo begynner igjen!

Popocatepetl fra begynnelsen: klikk her
Før 23.januar 2001, klikk her

  Linker:
 CENAPRED: Bilde. Oppdateres hvert 1/2 minutt hele døgnet!
 El Informador, Diario Independiente
 NOTIMEX, Agencia Mexicana de Noticias,
 USGS: Popocatepetl
 Nodak: Popocatepetl
Google
 
Web www.vulkaner.no
bukkm.gif
ANIMALS

over 250

birdm.jpg
BIRDS

over 500

flower.jpg
FLOWERS

over 300
dolphin.gif
SEALIFE
globe.gif
TRAVEL
globe.gif
VOLCANO


    alfabetisk liste
    alphabetic listDenne siden er laget ved hjelp av Macromedia Dreamweaver